-A A +A
panorama

Dianie v obci

18 január, 2015 - 20:34
Ilustračný obrázok

Život na dedine sám o sebe bol v tých časoch o robote, rodine, spoločenských aj osobných záujmoch a vzájomných vzťahoch. Všetci riešili všetko, spolu a so záujmom sebe vlastným. Herci zo súboru PLATAN sa s týmto obrazom žitia stotžnili tak presvedčivo, že v sále kultúrneho domu neraz zaznel potlesk, smiech a nefalšovaná atmosféra pohody. Slovom, kostýmom, výrazom, podaným výkonom v úprave z dielne a pod taktoukou režisérky, p. učiteľky Gitky Holečkovej, s fortieľom predstavenie odohrali, o čom svedčia aj fotografie od Svetlanky Košánovej.

VĎAKA za naozaj veselé a pohodové popoludnie tejto fašiangovej nedele Divadelnému súboru PLATAN!

15 január, 2015 - 23:00
Ilustračný obrázok

...sa na sklonku minulého roka konal v kultúrnom dome.  Dobrôt sviatočného menu bolo neúrekom a niektorým z nás sa žiada aj v čase Vianoc  pohybu, spoločnosti priateľov. Popoludnie s pingpogovou raketkou a lopitčkou vystriedal večer, ktorý prial víťazom:

Umiestnenie bolo nasledovné:

Tretie miesto:  Peťo Varga

Druhé miesto: Emil Ivan

Prvé miesto:    Tonko Skačan   -   VŠETKÝM BLAHOŽELÁME!

 

15 január, 2015 - 22:40
Ilustračný obrázok

 

Spoločné stretnutie sa nieslo v atmosfére predstáv a plánov do budúcna, ako aj poohliadnutím sa za končiacim sa rokom.  Všetkých tešil fakt, že rôzne generácie hasičov Trávničanov zastrešila budova Požiarnej zbrojnice, priestory ktorej boli v minulom roku upravené. Zaujímavé je, že po dlhej dobe sa o požiarnický šport zaujímajú Trávničanky.  Aj v tomto roku sa tešíme na reprezentáciu obce Trávnica touto spoločenskou organizácia.

28 december, 2014 - 21:49
Ilustračný obrázok

A preto  sa nám prichodí poďakovať všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o to, aby náš čestný občan, Dr. Štefan Kováč Adamov, mal na tento deň v Trávnici spolu so svojimi hosťami také láskavé a pekné spomienky, aké sa viažu ľuďom  v Trávnici k jeho osobnosti.   Pri  pánovi dekanovi sa totiž zdá, že kamkoľvek ide, chodí celým srdcom.  Za tých, ktorí sa s ním  stretli možno dodať,  aj v ňom ostáva. K vydaniu ďalšieho knižného titulu, p. dekanovi, zo srdiečka BLAHOŽELÁME!

Atmosféru uvádzania knihy do povedomia a života čitateľov, gurmánov, rodinných kuchárov priblížia fotografie od Svetlanky Košáňovej.

14 december, 2014 - 17:32
Ilustračný obrázok

Advent sa prehupol do svojej druhej polovice a Vianoce sa každým dňom približujú.  Dnes už v Trávnici vďaka čarokrásnemu programu detí z našej materskej a základnej školy tieto najkrajšie sviatky v roku zaklopali na naše srdiečka. Kto im pred budovou školy na tom svojom srdci dvere pootvoril, prinesie si ich posolstvo prerozprávané, vyspievané a pretancované našimi deťmi až domov. Nech sú v každom dome  tohtoročné vianočné sviatky naplnené radosťou, láskou a pohodou aspoň takou, akú priniesli naši najmenší Trávničania na Trávnické vianočné trhy nám všetkým. Vôňa punču a horúceho čajíku z fotografií nos síce nepošteklí, no predsa len priblížia čaro dnešného popoludnia.

Ďakujeme deťom, pedagógom,  trhovníkom a občanom za návštevu!

13 december, 2014 - 22:01
Ilustračný obrázok

Po podpísaní sľubu a prevzatí Osvedčenia o zvolení sa volení zástupcovia samosprávy obce Trávnica dostali k pracovným povinnostia.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať poslancom OZ v Trávnici, ktorí sa v tohtoročných voľbách rozhodli nekandidovať, avšak po viacero volebných období pôsobili v samospráve našej obce.

Zároveň novozvoleným zástupcom saomosprávy obce Trávnica blahoželáme a pripájame želanie vzájomnej tvorivej spolupráce vo veciach verejných.

9 december, 2014 - 16:22
Ilustračný obrázok

...opäť po roku sa s nimi stretol v zasadačke Kultúrneho domu. Vítali a odprevádzali ho básňami. Štedrý Mikuláško každého odmenil dobrou náladou a balíčkom.

5 december, 2014 - 19:17
Ilustračný obrázok

Naše deti v Trávnici si tento rok pre Mikuláška pripravili pestrú paletu básničkových i spievaných vystúpení. Všetci v sále sme neraz započuli kúzelné slovíčko ĎAKUJEM.  Vianočným punčom prevoňaný kultúrny dom ožil vďaka deťom a Mikuláškovi čarokrásnou esenciou detstva a atmosférou prichádzajúcich sviatkov Vianoc. Nech advent a sviatky Vianoc sú vo Vašich rodinách naplnené láskou, pohodou, spokojnosťou a blízkosťou Vám vzácnych.

Za srdiečka zahrievajúci čaj i punč  ď a k u j e m e  paniam učiteľkám,

za dobroty maminkám a za darčeky   M i k u l á š k o v i.

8 november, 2014 - 21:00
Ilustračný obrázok

Týždeň pred voľbami sa občanom predstavili kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva a na starostu obce. Ing. Emil Ivan, starosta obce Trávnica, slovom i obrazom prezentoval niekoľko investičných projektov realizovaných v dedine v nedávnej dobe. Uviedol do pozornosti občanov aj tie, ktoré sa budú robiť v budúcnosti a teda v novom volebnom období s novým kolektívom zvolených zástupcov Trávničanov. Prítomným občanom predstavil kandidátov na poslancov v nadchádzajúcich voľbách, otvoril diskusiu o záujmoch a veciach verejných.   Pri skromnom a chutnom občerstvení, speve sa v priateľskej atmosfére popoludnie tejto soboty zmenilo v pokojný jesenný večer, v našej Trávnici - našom domove. Domov je dielo prekrásne, rovnako ako preťažké. A každodenné. To nie je iba miesto, kde bývame, ale miesto, kde nám rozumejú.  Trávnici, Trávničanom a všetkým hosťom u nás želáme spokojný život okorenený  pohodou, vzájomným porozumením a radosťou zo života v kruhu blízkych a známych, veď ako úvod tejto obecnej stránky hovorí : Obec Trávnica...  miesto, kde ste doma.

26 október, 2014 - 17:16
Ilustračný obrázok

...sme si pripomenuli v túto sobotu. Oslávencov v obradnej sieni obce prijal pán starosta, Ing. Emil Ivan, a vo svojom príhovore si spomenul aj na p. Štefana Mrázika. Spevom i harmonikou šestnásť rokov zabával Trávničanov, ktorí prijali pozvanie obce osláviť svoje jubileum v spoločnosti nielen svojich rovesníkov, ale i zástupcov samosprávy obce.  Tóny harmoniky, spev tak krásnych a nikdy nezunovaných piesní to sa nedá zabudnúť, na uja Piťa sa nedá si nespomenúť... S piesňou na perách, muzikou v srdciach a rytmom rozihrávajúcim päty je život radostnejší a keď nám je ťažko či smutno - znesiteľnejší.  Jeho krásu vľúdnym slovom neraz pripomína Stázika Skačanová a  svojimi vystúpeniami ju neraz umocňujú Danka Menčíková, Ľubka Rácková, Adrika Konkolyová s deťmi z našej školy a teraz už aj Mário Lička a členky Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trávnici, ktoré  fíšanský kroj navrátili do  života dediny i povedomia a hrdosti na hodnoty, aké žiadne pulty obchodných reťazcov neponúkajú. Možno si to ani neuvedomujeme, no osviežujú dušu, pohládzajú nám srdcia, sú pastvou pre oči a prameňom pre úsmevy, spolu s pevným stiskom rúk sú našim darčekom jubilantom, Trávničanom a ich hosťom. Všetkým, ktorí opakovane obohacujú život v našej dedine vyslovujeme úprimné ĎAKUJEM!

16 september, 2014 - 15:43
Ilustračný obrázok

JATOVČANKA je chasa veselá, spievajú si v nej tak ženičky ako aj chlapi. Vedúcou súboru je p. Magdaléna Weibelová a neodmysliteľným je sprievod p. Pavla Bahulu hrajúceho na harmonike. JATOVČANKA začal účinkovať v roku 1970 a pôsobil pri vtedajšom Zbore pre občianske záležitosti.  O 28 rokov neskôr sa rozšíril o ďalších členov a s takýmto posilnením účinkoval na rôznych podujatiach, ktoré usporadúvala obec Jatov. Zúčastňuje sa okresných, krajských a celoslovenských speváckych prehliadok a nechýba ani na rôznych podujatiach mimo obce. V súčasnosti súbor opäť začala dopĺňať i mladšia generácia. Jeho cieľom je oživiť ľudové tradície a pripomínať mladým ľuďom kultúrne a folklórne dedičstvo slovenského národa. Spievajúcich Jatovčanov na pódiu vystriedali Palárikovčanky, ktoré skvelo tancovali. Ej veru, keď sa spolu schádzame, radosť v srdci mávame a veselo si spievame! Takto s radosťou v srdci a na chválu života sme si spolu po vyhodnotení ôsmeho ročníka Okresnej prehliadky speváckych skupín seniorov zaspievali záverečnú pieseň SPEVOV DOMOVA 2014 a pri pripravenom pohostení si posedeli v spoločnosti ľudí, ktorým nie sú ľahostajné hodnoty nachádzajúce sa v našich domovoch ospievaných krásnymi piesňami. Bolo nám spolu fajn...

Srdečná vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri zabezpečovaní tohto podujatia.

8 september, 2014 - 20:00
Ilustračný obrázok

Kto rád folklór má s Matičiarikom z Nových Zámkov nech sa zabáva!

Áno! Práve Novozámocký detský a mládežnícky folklórny súbor od svojho vzniku v r. 1993 má pri doterajšom profilovaní sa nesmierne peknú ambíciu rozširovať krásu slovenského ľudového folklóru a už v deťoch vytvárať vzťah k ľudovým tradíciám. Primáška, huslistka a speváčka Zuzanka Klimantová a vedúci ľudovej hudby tohto súboru hrajúci na akordeón a cimbál, Mgr. Peter Klimant, majú pevnú spojitosť s Trávnicou. Tu žijú ich určite hrdí starí rodičia. Na úvod SPEVOV DOMOVA sa prezentovali  hudbou,  spevom a  Branovským čardášom.  Pridal sa k nim aj starosta obce Trávnica, Ing. Emil Ivan, ktorý všetkých v našej starobylej Trávnici srdečne privítal a predstavil hostí, podobne ako predsedníčka Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trávnici, Mgr. Božena Návojská. Všetkých pozdrvil aj p. poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja, p. Ladislav Marenčák.

8 september, 2014 - 19:49
Ilustračný obrázok

Prvý septembrový týždeň začal novými školskými povinnosťami pre žiakov našej školy a pre nás v Trávnici prípravami ôsmeho ročníka Okresnej prehliadky speváckych skupín seniorov združených v základných organizáciách Jednoty dôchodcov na Slovensku v okrese Nové Zámky. Účasť potvrdili súbory z Jatova, Palárikova, Šurian, Zemného, Nových Zámkov a domácej Trávnice.

8 september, 2014 - 19:51
Ilustračný obrázok

Prehliadku súborov spevom začala domáca Trávničanka a po nej nasledovali ženičky zo Zemného. Hoci svoj súbor Vágszimoi Búzavirág ženičky založili iba v minulom roku pestrou paletou piesní, ktorými reprezentovali svoju obec obohatili toto stretnutie svojich spievajúcich rovesníkov. Oživením bola choreografia a scénické vystúpenie tanečníc súboru Seniorka z Palárikova. Rytmus a tancec majú naozaj v sebe, no o radosť z neho sa podelili s nami všetkými. Šurany dôstojne zastúpil spevácky zbor Kantáta, ako hosť. Nádherným výberom piesní rôzneho žánru,  precíteným spevom a počtom spievajúcich nám tak uštedril sviatok v duši.

2 september, 2014 - 10:35
Ilustračný obrázok

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutočnilo po svätej omši v Kultúrnom dome. Odzneli slová vďaky a uznania, prianí, smelých plánov a túžob... Všetkým deťom, tak v materskej ako aj v základnej škole želáme, aby zvládli povinnosti, ktoré so sebou nový školský rok prinesie, aby  v kruhu kamarátov, svojich učiteľov a rodičov prežívali chvíle v škole so záujmom, radosťou a pohodou. Nedá sa nepoďakovať sa pani učiteľke,  Mgr. Anne Ivanovej,  za roky práce prežívané s deťmi a vykonávané v škole, v obci, s ľuďmi v nej žijúcimi,  vo funkcii riaditeľky školy a nepopriať novej menovanej pani riaditeľke, Mgr. Soni Barcajovej i novým pedagógom chuť nielen učiť, vychovávať, ale aj v mimoškolskej činnosti realizovať rôzne plány s deťmi a kolegami, ale aj s rodičmi, Trávničanmi a návštevníkmi obce, dobre našu Trávnicu reprezentovať. Ako jednej veľkej rodine, vyslovujeme želanie deťom, pedagógom rodičom a nám všetkým spolu, aby sa nám darilo v zdraví, vo vzájomnej pohode a v radosti zo života.