-A A +A
panorama

Dianie v obci

30 december, 2015 - 17:44
Ilustračný obrázok

Popoludnie včerajšieho dňa sa v sále kultúrneho domu nieslo v znamení relaxu v spoločnosti tých, ktorí majú radi ping-pong. Tradičný turnaj oslovuje rôzne generácie, prináša so sebou radosť z pohybu a spaľovania kalórií nabratých zo štedrej nádielky najkrajších sviatkov v roku. 

Blahoželáme víťazom:  Prvé miesto si vybojoval Peťo Varga, druhé Miloš Skačan a tretí v poradí sa umiestnil Vlado Homola.

5 december, 2015 - 19:54
Ilustračný obrázok

...a bolo veselo! Deti, naše potešenie, pozdravili dobrého biskupa Mikuláška vľúdnym slovom, koledami, tancom! Sálou rozvoniaval horúci čaj a punč. Posedieť a pochutiť sme si mohli aj pri perníčkoch, dobrotách sladkých i slaných, ako jedna veľká rodina.  Chceme sa poďakovať Mikuláškovi za jeho návštevu v Trávnici, za darčeky a milé slová. Vďaku vyjadrujeme každému, kto prispel k tomu, aby radostná a sviatočná atmosféra popoludnia s Mikuláškom v trávnickom kultúrnom dome vdýchla na nás čaro prichádzajúcich Vianoc. Nech sú vo Vašich rodinách požehnané, veselé a prežívané s láskou v blízkosti Vám najvzácnejších.

25 október, 2015 - 19:13
Ilustračný obrázok

Toto nedeľné popoludnie patrilo starším Trávničanom a slovám vyjadrujúcim vďaku, úctu a láskavosť. Prítomných pozdravil aj Dr. Štefan Kováč Adamov a Rybnícka saxofónová skupina. Kultúrny program oživili povestným šarmom piesňami a tancom deti z našej Základnej školy s materskou školou Trávnica a folklórna skupina Trávničanka. 

Za výchovu, materinskú reč, prebdené noci a všetko to, čo ste pre nás urobili a ešte urobíte ĎAKUJEME všetkým trávnickým seniorom. Zároveň sa chceme poďakovať aj všetkým, ktorí prispeli k realizácii tohto podujatia.

13 október, 2015 - 16:18
Ilustračný obrázok

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa dnes v kultúrnom dome zišli trávnickí členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Milým slovom, úvahou svedčiacou o zrelosti tohto obdobia života človeka a spoločnými spomienkami sa pri skromnom občerstvení v úzkom kruhu prerozprávali k podvečeru tohto októbrového dňa. V spoločnosti prítomného starostu obce "na drobné" rozmieňali rôzne podoby života človeka i našej obce. Za všetko prežité, vykonané a precítené Vám, milí naši, vďaka!

14 september, 2015 - 13:29
Ilustračný obrázok

...piesňami a krásnym fíšanským krojom pozdravila ostatných svojich stavovských príslušníkov skôr narodených členov  Jednoty dôchodcov na Slovensku. Popoludnie v spoločnosti zúčastnených súborov sa nieslo v duchu radosti zo života, dobrej nálady a pohostinnosti domácich z obce Žitavany. 

Leť, pieseň ľudová a rozdávaj radosť! 

1 august, 2015 - 17:20
Ilustračný obrázok

...pod klenbou slnečnej oblohy, s vetrom vo vlasoch, dobrou náladou,  primeranou kondičkou, s pestrým vekovým zastúpením sme sa na bickykloch, v kočíku či odrážadlách vydali z lúky hier pri škole popri zdravotnom stredisku, kaštieli, kaplnke, kultúrnom dome do kopca až k vinohradom a soche Immaculaty, malí aj tí, čo už v čase povyrástli... Z tohto takmer hraničného bodu intravilánu Trávnice sme sa vydali na okružnú jazdu až k malebnému údoliu ihriska TJ, ktoré lemuje veniec kopcov Doliniek, Agačiny či ovocného sadu. Tu   všetkých účastníkov očakávala jazda zručnosti a "habakuk" súťaží, odmien a všakovavých zážitkov. Takto v Trávnici skončil júl za horizontom, ktorý sa ukladal k večernému oddychu aby ráno privítal august s jeho druhou polovicou letných prázdnin. Tým, ktorí pripravili tento skvelý, prázdninový a predsa poučný a aj sladký podvečer pre rôzne generácie účastníkov  "na kolesách" zo srdiečka ĎAKUJEME!!!

6 júl, 2015 - 15:05
Ilustračný obrázok

Ohrada pri materskej škole.

Svet detí je nádherne farebný, zaujímavý a pestrý. Taká je aj ohrada lemujúca vonkajšie priestory našej materskej školy. 

Muškáty

5. mája obec opeknela vďaka muškátom.  Za pravidelnú  starostlivosť polievaním a prihnojením sa nám odmieňajú „kvetopádmi“ a radosť nám budú robiť až do jesene.

Oddychová zóna kruhového sedenia pred školou

Je súčasťou lúky hier. Keďže je vonku užije si všetky druhy nástrah počasia.  Vyblednuté farby potrebovali oživiť , a tak sa im dostalo náteru.  Tieň líp, pod ktorými sa sedenie nachádza poskytuje  kombináciu príjemného posedenia , osvieženia, oddychu, ale aj atraktívneho vyučovacieho procesu mimo školy.

6 júl, 2015 - 14:53
Ilustračný obrázok

Športový areál v novom šate.

Areál futbalového ihriska v Trávnici sa nachádza v nádhernej scenérii Doliniek, Agačiny  povedľa Trávnického potoka a v pozadí otvorenej členitej krajiny v jednotlivých ročných obdobiach ovocný sad, akoby obmieňal vždy pestré a zaujímavé kulisy.  O ihrisko sa pravidelným polievaním,  kosením a celoročnou údržbou staráme.  Nedávno, v máji a v júni, nový šat dostali obe budovy.

Oprava chodníkov a bezpečnostné opatrenie na Brezovej ulici.

„Čo sa nosí drať sa musí“... A veru, nejedného z nás niesli chodníky spájajúce Malú a Veľkú stranu pri kostole, tiež poza dom p. Mudráka.  Terén a vplyvy počasia tiež ovplyvnili chodníky nerovnosťou a nepekným vzhľadom.  Opravy boli nevyhnutné a účelné. Rovnako bolo potrebné riešiť  neustále frekventovanú ulicu Brezová, kde značku „Prejazd zakázaný“ vodiči nerešpektujú. Ulica je tak najmä v lete vystavovaná obrovskému náporu áut osobnej dopravy smerujúcej do neďalekej susednej obce Podhájska.  Obec preto vyhovela občanom a vzhľadom na bezpečnosť občanov vybudovala na ulici spomaľovací pás. 

6 júl, 2015 - 12:57
Ilustračný obrázok

24 Trávničanov a 10 Podhájčanov bezpríspevkových darcov krvi sa zúčastnilo odberu krvi, ktorý sa dnes uskutočnil prostredníctvom mobilnej jednotky NTS v spolupráci s  Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža v Trávnici. Teší nás, že dvere na kultúrnom dome pootvorili aj prvdoracovia, a tak sa rodina dobrovoľných darcov rozrástla. Všetkým za túto vysoko humánnu činnosť úprimne ďakujeme. Rovnako dámam, ktoré pre všetkých pripravili občerstvenie.

6 júl, 2015 - 08:49
Ilustračný obrázok

     Jubilantke, našej tak milej Trávnici, pri príležitosti 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci Fius - Trávnici, želáme pozemskú pestrosť na druhoch kvetov,  úžitkových plodín, stromov aj bylín, i na druhoch zvery, aby v nej ľuďom tu prítomným bolo navzájom dobre žiť  v súlade a v zhode so všetkým živým i živlami všadeprítomnej prírody.  Prajeme jej duchaplných ľudí, ktorí nielen zachovajú, no najmä zveľadia dedičstvo po našich predkoch a odovzdajú trvalý odkaz duchovných, stálych a nemenných hodnôt – dobrých mravov, viery, tradícií a zvykov, kultúrneho i prírodného dedičstva budúcim generáciám Trávničanov dbajúc na rozvoj a rast jej potenciálu i blaha duchovného, ľudského či materiálneho. Trávnici aj  Trávničanom želáme všetko dobré a  krásne, radosť zo života,  stály záujem a  pretrvávajúcu  lásku k domovine, srdečné návraty do rodného hniezda.

Zároveň sa chceme poďakovať  všetkým tým, ktorí akoukoľvek mierou prispeli k slávnostným a dôstojným  okamihom  obecných osláv pamätných výročí našej Trávnice.  Prípravy osláv siahali aj poza katastrálne územie našej dedovizne, tak vďaku vyslovujeme aj za služby cateringu, tlačiarenské, grafické, kvetinovú výzdobu, dokumentovanie fotením, kamerou.  Milým našim Trávničanom  úprimne ďakujeme za spoluúčasť na oslavách, za všetky práce potrebné pri chystaní, priebehu i po celo-obecných oslavách, hosťom za to, že prišli a vľúdnym slovom, piesňou či hudbou pozdravili jubilujúcu Trávnicu v civilnom či farskom prežívaní tak sviatočných chvíľ, všetkých nás Fíšanov.

V najhlbších hĺbkach, kde si každý z nás

dedinu drahšiu nad ostatné nosí,

lúka či stráň, kde sa mihol jeho detstva čas,

tieň hranostaja v tráve plnej rosy.

S pamäťou rodu a rodolásky si spomienky,

nad drahokamy zeme cennejšie, tie tak živé, v srdci Fíšan nosí...

VIVAT FIUS, VIVAT TRÁVNICA!

6 júl, 2015 - 03:42
Ilustračný obrázok

V nedeľu, 28. júna 2015, sa na miestnom cintoríne konala pietna spomienka venovaná obetiam druhej svetovej vojny. Prítomní si mohli vypočuť prečítané záznamy z Pamätnej knihy obce Fíš z tohto obdobia a osobné zápisky Pamätníčka mladej Fíšanky. Nikto v tom čase nemal na výber, vojna možnosti nedávala, naopak plienila a ničila všetko a všetkých. Smutná kapitola v dejinách ľudstva bola pred 70. rokmi ukončená víťazstvom nad fašizmom. Nezabudli sme, na obete vojen si úctou a láskou  spomíname...  Požehnaný bol aj vlani zrekonštruovaný Dom smútku.

Obecné oslavy sme vďakou súčasníkom začali v kultúrnom dome 27. júna 2015 na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na návrh starostu obce, Ing. Emila Ivana, boli odovzdané ďakovné listy a vyslovené verejné uznanie jednotlivcom, osobnostiam IN MEMORIAM,  za ktorých listy preberali najbližší príbuzní i kolektívom, za ktoré ďakovné listy preberali súčasní štatutári, teda predsedovia či riaditelia kolektívov a verejné uznanie patrí všetkým predchádzajúcim generáciám i súčasníkom činným v jednotlivých kolektívoch. Ako sme si mohli vypočuť v príhovore p. starostu: "Za všetkým čo sa tu v tejto obci urobilo stáli ľudia".   Ďakovnou svätou omšou za 940 rokov Trávnice, za generácie ľudí vo farnosti,  v trávnickom kostole obecné oslavy v nedeľu 28. júna 2015 vrcholili. Sviatok v duši Fíšanov doplnilo agapé po bohoslužbe. Naozaj VĎAKA za 940 rokov života v našej, tak milej a nado všetky ostatné cennej dedinke, TRÁVNICI!

6 júl, 2015 - 02:23
Ilustračný obrázok

...určite to všetko nesporne patrí k oslavám. Žiaci základnej školy sa predviedli hrami, rečňovankami a Folklórna skupina Trávničanka zas scénkou o Žofke. Nasýtiť sa v podvečer osláv mohol tak "duch" ako i "telo" človečiny, stačilo si iba vybrať.

6 júl, 2015 - 02:37
Ilustračný obrázok

Po kultúrnom programe ju odštartovali manželia Mrázikovci so Slavom Görögom, ktorých vystriedali manželia Billí s dcérou Adrikou a zahrali, zaspievali nám aj Danka Menčíková s Radošom Hrvolom. Večer sa v spoločnosti kapely Modul prehupol do noci, počas ktorej sa tancovalo a zabávalo...

6 júl, 2015 - 01:10
Ilustračný obrázok

V tak významný deň, akým boli obecné oslavy 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci nemožno obísť a nespomenúť si na Farský úrad. Piesňou a pozdravmi sa farníci prihovorili nášmu p. farárovi, Štefanovi Bebjakovi. Pri srdečnom a skromnom občerstvení sme tiež nahliadli do priestorov nedávno rekonštruovanej budovy fary, ktorej „srdce“ – pôvodná budova je podobne ako Fíš sám starobylé, no plné pulzujúceho života. 

6 júl, 2015 - 01:03
Ilustračný obrázok

Hostia z Prešova uniformami, zbraňami a drobnými predmetmi pripomenuli smutné kapitoly svetových a teda i tých našich, trávnických, dejín. Exponáty pochádzali z obdobia druhej svetovej vojny. Nedá sa nevysloviť neskromné želanie – bodaj by sme všetci naživo spoznali to, čo súvisí s vojnami iba prostredníctvom exponátov múzeí, učiva v školách a nikdy na „vlastnej koži“...