-A A +A
panorama

Dianie v obci

14 apríl, 2011 - 11:10
Ilustračný obrázok

Zápis zo slávnostného odovzdania stavieb "Revitalizácia centra obce Trávnica" a "3x7 b.j. typ Profis".

14 apríl, 2011 - 11:39
Ilustračný obrázok

Študenti Strediska praktického vyučovania v COOP Jednote SD so sídlom Hviezdoslavovo nám 3 – Nové Zámky  vytvorili v Kultúrnom dome príjemnú atmosféru posedenia,  pripravili pre všetkých naozaj chutné občerstvenie lahodiace nielen oku.   Súrodenci Klimantovci, gymnazistka Zuzka a študent VŠ Peťo, trávnickí rodáci, spevom, hrou na husle a harmoniku počas stolovania pridali na hodnote rovnako príjemných ako aj slávnostných dojmov.

14 apríl, 2011 - 11:57
Ilustračný obrázok

Kráčajúc po novom chodníku Cintorínskou ulicou a vidiac kompaktné prepojenie cesty, súvislého chodníka a odvodňujúceho žľabu, príjemné prostredie zelene a oddychových ostrovčekov  sa nám dostáva dobrého pocitu, pekného pohľadu a dojmu, ktorý pretrvá... Taká je nezvyčajná premena nielen Cintorínskej, ale aj iných ulíc trávnického centra obce.

17 marec, 2011 - 15:33
Ilustračný obrázok

       Vianoce v roku 2010 klopali na dvere, ich atmosféra bola už všade prítomná. Očakávanú pohodu týchto najkrajších sviatkov v roku pre 21 žiadateľov o pridelenie nájomného bytu umocnil fakt, že   22. decembra 2010 im bolo oznámené plánované kolaudovanie bytoviek v termíne  do mesiaca  a  že následne im budú odovzdané kľúče od pridelených bytov.

17 marec, 2011 - 14:15
Ilustračný obrázok

       Práce na fasádach bytoviek vrcholili začiatkom novembra 2010. Vzhľadom k prikrádajúcej sa jesene a predzvesti možného zlého počasia nenechávalo sa nič na náhodu. Do konca roka bolo nutné vykonať vonkajšie úpravy priľahlých priestorov dobudovaním parkovacích miest, príjazdovej cesty, výsadbou verejnej zelene, odstránením obalov a zvyškov použitých materiálov zo stavebnej činnosti.

17 marec, 2011 - 13:10
Ilustračný obrázok

Ako huby po daždi rástli stavby  3 x 7 b.j. - Trávnica. Skrývku ornice sme začali realizovať 21. októbra 2009 a ku koncu tohto mesiaca boli položené základy bytoviek. Ešte v tomto istom roku "šplhali tehly" na stavbe vyššie a vyššie...

17 marec, 2011 - 11:05
Ilustračný obrázok

        Prelom roka 2009 a 2010 znamenal pre Cintorínsku ulicu začiatok veľkých zmien. Táto po jednej strane bola lemovaná postavenými rodinnými domami a po druhej agátovým stromoradím s krovitým podrastom po oboch stranách stromoradia. Krátkoveké listnaté opadavé dreviny boli z časti poznačené presychaním, ale najmä sprevádzané bujným vzrastom popínavých krovitých a burinových rastlín, ktoré sa ťahali do výšky korún agátov.

17 marec, 2011 - 11:52
Ilustračný obrázok

       Začiatkom októbra 2009 nastal v časti obce pri základnej škole zvýšený pohyb veľkej techniky a ľudí, ktorí zebezpečovali práce na dotiahnutí prívodného káblu k stavbe  bytoviek. Prípojky k sieťam potrebné k stavbám boli vystavované vrtošivému počasiu. Jeseň v svojich premenách skúšala trpezlivosť tých, ktorí v tejto časti bývali, na dotiahnutí káblov a prípojok pracovali, ako aj tých, ktorí boli  účastníkmi  cestnej  premávky,  školákov nevynímajúc.       V  dobe od 1. do 7. októbra 2009 sa toto  s prípojkami plynu podarilo a v decembri o rok neskôr zas s prívodným káblom elektriny.

16 marec, 2011 - 17:25
Ilustračný obrázok

Začiatok novembra vdýchol do ulíc paletu farieb, ktorú ale ku koncu mesiaca v podobe opadaného lístia, akoby vyzliekol. V centre dediny materiálno-technické práce sa dostávali do úzatia a v popredí bolo estetické doladenie vykonaných úprav priestranstiev.

16 marec, 2011 - 15:08
Ilustračný obrázok

Premena miestnych komunikácií je už evidentná a vzhľadom k času, ktorý mal už nádych farebnej jesene bolo potrebné  sústrediť sa na práce súvisiace s budovaním oddychového kruhového sedenia pred budovou  základnej školy. Tento priestor bude tiež slúžiť aj na aktívne relaxovanie, ktoré bude mať podobu viacúčelového detského ihriska. Určujúcim determinantom pre priebeh potrebných činností bolo počasie. Keďže nám prialo, zo dňa na deň boli viditeľné pozitívne zmeny.

16 marec, 2011 - 14:09
Ilustračný obrázok

V čase od 27.08.2010 - 16.09. 2010 už centrum obce malo nádych novšieho, postupne ubudli pôvodné chodníky, autobusové zastávky, járok medzi chodníkom a cestou, oplotenie školy... Práce však ani v tomto štádiu nekončia. Minulosťou sa stane nereprezentatívny priestor pred nákupným strediskom COOP Jednoty SD a časť školských ihrísk. Práve táto dostane úplne iný vzhľad v podobe oddychvo-relaxačnej zóny. V pozadí priestoru na sedenie vznikne nové viacúčelové ihrisko poskytujúce relax. Pôvodné oplotenie školy sa premiestni bližšie k budove školy.  V tomto čase vrcholili úpravy pri Miestnom cintoríne a pri pošte, začali sa však ďalšie súvisiace s asfaltovaním miestnych komunikácií...

16 marec, 2011 - 14:40
Ilustračný obrázok

Slovensko 16.09. 2010 žilo referendom a Trávnica samozrejme tiež. Tento deň sa však v našej dedine niesol v znamení príchodu rešpekt vzbudzujúcich veľkých strojov, ktoré v priebehu dňa dali definitívne zbohom existujúcemu vzhľadu miestnej kumunikácie na ulici Kostolná, Veľká strana a Cintorínska. Kračajúc po nových chodníkoch týmito ulicami a vidiac kompaktné prepojenie cesty, odvodňujúceho žľabu a súvislého chodníka sa nám dostávalo dobrého pocitu, pekného pohľadu a dojmu, ktorý pretrvá...

16 marec, 2011 - 13:19
Ilustračný obrázok

V letných dňoch vlaňajšieho prázdninového augusta sa práce súvisiace s Revitalizáciou centra obce Trávnica vykonávali na viacerých miestach, avšak na intenzite naberali najmä v okolí školy a materskej školy. Školská ulica, bezprostredné okolie budovy Zdravotného strediska a tiež oddychová zóna pred školou postupne dostávali  nový vzhľad. V tomto čase  bolo tiež dokončené odvedenie vôd z Veľkej strany do potoka na Malej strane. Začali sa budovať príjazdné mostíky k rodinným domom.

16 marec, 2011 - 13:44
Ilustračný obrázok

       V závere prázdnin nabrali na obrátkach práce v okolí školy. Nutné bolo odviesť vodu z blízkeho okolia a svahovitého terénu regulovane do potoka. Taktiež  bolo potrebné zväčšiť kapacitu parkovacích miest tak, aby areál školy zostal pre žiakov, ktorých bezpečnosť nebude v budúcnosti ohrozovaná. Pôvodná autobusová zastávka pri škole a pri pošte sa pomaly ale isto stávajú minulosťou. Vo vynovenom centre budú nové autobusové zastávky.  Na úseku dopravy je ambícia zvýšiť bezpečnosť, kapacitu parkovacích miest a prispieť k plynulému bezbariérovému vstupu na chodníky.  Centru obce sa dostáva toho, čo je potrebné teraz i do budúcna.

16 marec, 2011 - 11:07
Ilustračný obrázok

Odstraňovanie existujúceho chodníka na Veľkej strane, úpravy pri pošte, Miestnom cintoríne a pri škole sú ďalším doplnením mozaiky zmien, ktorými postupne prechádza centrum obce.