-A A +A
panorama

Dianie v obci

31 december, 2012 - 11:11
Ilustračný obrázok

Viac, ako 20 zúčastnených si sily zmeralo vo vzájomných zápasoch. Začali za bieleho dňa, zápasili a súťažili až do samotného večera, kedy bolo jasné, že:

3. miesto získal:          Vladimír Homola

2. miesto:                    Roman Chovanec

1. miesto:                    Emil Ivan

BLAHOŽELÁME!!!

6 december, 2012 - 16:17
Ilustračný obrázok

     So sebou priniesol dobrú náladu, veselého ducha a čertovsky perfektne pomáhajúcu čerticu. Rozdávanie darčekov im šlo od ruky a členovia miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku nenechali nič na náhodu: Mikulášovi zarecitovali aj si ho dobrotami uctili. Vôňa čaju i  vianočného pečiva a rozprávkovo padajúci sneh za oknami umocnili atmosféru blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku.  V Trávnici sme mali naozaj krásneho Mikuláša a veľa dobrej nálady.

6 december, 2012 - 10:09
Ilustračný obrázok

Do Trávnice prišiel Mikuláško

...a stretol sa s trávnickými deťmi, ich rodičmi či starými rodičmi. Ústami týchto našich najvzácnejších boli vypovedané a zaspievané toľké pekné slová. Mikuláško pozorne počúval, videl, ako niektoré deti podrástli a ako sa vo všeličom zlepšili. Odmenil ich balíčkom s dobrotami, láskavými slovami, pohladením po líčku a  spoločníkmi na tejto jeho zodpovednej púti mu boli a vo všetkom  aj pomáhali  anjel s čertíkom. Hoci vonku v Trávnici bola zima, hmla, stretnutie s Mikuláškom rozžiarili očká detí. Všetci sme sa zohriali pri chutnom čaji a vianočnom punči. Keďže boli pripravené aj dobroty v podobe koláčikov, vianočného pečiva, pagáčikov a ovocia chceme sa za krásneho Mikuláška POĎAKOVAŤ a všetkým Vám, vážení spoluobčania zaželať čas adventný naplnený pohodou,  láskou a blízkosťou Vám najbližších a požehnané nadchádzajúce vianočné sviatky .

19 november, 2012 - 15:48
Ilustračný obrázok

     Dnes v KD v Trávnici prostredníctvom mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby dobrovoľne darovalo krv 23 Trávničanov a 4 Podhájčania. Členky Miestneho spolku SČK v Trávnici pre všetkých pripravili skromné pohostenie, a tak v atmosfére rodinnej pohody sa naozaj dosiahlo spojenia príjemného s užitočným. Všetkým úpimne ĎAKUJEME!

20 október, 2012 - 21:16
Ilustračný obrázok

Tradične po spoločnej večeri sa otvára priestor pre milú spoločnosť kamarátov, spomienky, harmoniku a vždy nášmu srdiečku milú ľudovú pieseň. Nebolo tomu inak ani tento rok, ba pridanou hodnotou bolo prekvapenie v podobe vystúpenia Jednoty dôchdocov na Slovensku, miestnej organizácie v Trávnici. Zbor Trávničanka oslávencov pozdravil chytľavým spevom a nádherným "fíšanským krojom". Pookrialo srdce a na parekete v tanci ponadskakovali rozihrané päty. V dobrej nálade sa pokračovalo neutíchajúcim spevom. Nikto by nepovedal, že sa oslavovala sedemdesiatka či šesťdesiatka. Zostaňte nám, vzácni naši, naďalej duchom mladí a veselí, všetkým úprimne želáme pevné zdravie,  životný optimizmus a blízkosť tých, ktorí sú im najmilší.

20 október, 2012 - 20:55
Ilustračný obrázok

Október, mesiac úcty k starším sa aj tento rok niesol v znamení stretnutia 60 a 70 ročných jubilantov. V obradnej sieni boli jubilujúci spoluobčania prijatí pánom starostom a neskôr bola pripravená spoločná večera, prekvapenie a mnoho spomienok.

11 október, 2012 - 17:02
Ilustračný obrázok

Hoci čas pokročil k farebnej jeseni a jej denné i nočné teploty poklesli naďalej nás v srdiečku hrejú spomienky na prežité chvíle uprostred našich veľhôr. Dopriali nám pookriať, tešiť sa zo života v peknom prostredí, v spoločnosti nám blízkych ľudí, s piesňou na perách a pohodou, ktorú  vydarený výlet v každom okamihu znásoboval.  Radi si pri mozaike ďalších dodaných fotografií  zaspomíname...

4 október, 2012 - 18:30
Ilustračný obrázok

Jej členovia sa popoludní zišli, aby spolu vymysleli, ako si aktívne a najmä príjemne užiť krásy babieho leta tejto jesene, jej darov v podobe dopestovaného a z „babičkinej kuchyne“ rozvoniavajúceho a tiež preto, aby si pripomenuli svoj sviatok.  Jeseň je nielen plná plodov celoročnej práce umu a rúk človeka, ale je to aj čas, ktorý v prívlastku tohto aktuálneho kalendárneho mesiaca sa spája s úctou k starším. Ako ju vedia svojou prítomnosťou vyjadriť deti sa mohli presvedčiť všetci prítomní. Že sa im to páčilo, o tom dôkaz podal dlhý potlesk a nefalšované úsmevy v tvárach. Určite to bolo aj preto, že žiačka našej Základnej školy s materskou školou v Trávnici, Katka Felsenová slovami básnika Milana Rúfusa za nás všetkých vyjadrila skutočné čaro, nevyčísliteľné hodnoty, ktorými nás práve tá naša starká nielen detstvom, ale životom samotným sprevádza:

„Starká je vľúdna.

Má Boží pokoj v duši.

Starká sa o nás s nikým nedelí.

Má času ľúbiť nás.

A nič ju nevyruší.

Pri nej má týždeň sedem nedelí.“

30 august, 2012 - 15:03
Ilustračný obrázok

...takto sme sa odviezli autobusom, pozreli si podzemnú, čerstvo osviežujúcu krásu východných Tatier, ktorú ukrýva Belianska jaskyňa. Cesta v prvý deň výletu pokračovala k ubytovaniu,  k pohode i  pohostinnosti Koliby  za   spevavo-dobrou náladou pod strechou hviezd a ticho stojacimi horami. Ich stupeň náročnosti, čerstvosť a podmanivú malebnosť sme boli odhodlaní preveriť za bieleho dňa.

30 august, 2012 - 15:09
Ilustračný obrázok

     MO MS  zorganizoval výlet pre svojich členov a obyvateľov trojdňový výlet do Vysokých Tatier. V piatok sme výlet začali návštevou Belianskej jaskyne, kde sme si zborovo zaspievali. Večer sme si zatancovali v kolibe  pri ľudovej hudbe. V sobotu nás ohromil nádherný výhľad na Lomnický štít. Lanovkou sme sa všetci vyviezli na Skalnaté pleso a Tatranskou magistrálou sme prešli k Zámkovského chate, kde sme si pochutili na výborných jedlách. Ďalej sme prešli vedľa Obrovského vodopádu k Rainerovej chate, Bílikovej chate a z Hrebienka sme sa zviezli pozemnou lanovkou do Starého Smokovca a odtiaľ električkou do Tatranskej Lomnice. V nedeľu sme sa tešili na omšu v Lendaku, kde sme spievali chrámové piesne. Boli sme nadšení ich nádhernými krojmi. Po omši sme sa zastavili na Štrbskom plese, kde sme sa poprechádzali a debatovali o zážitkoch z nášho nezabudnuteľného výletu.

Mgr. Adriana  Konkolyová

13 august, 2012 - 14:43
Ilustračný obrázok

V sobotu 11. augusta 2012 sa v Mojmírovskom kaštieli uskutočnila prehliadka speváckych skupín seniorov na úrovni Nitrianskeho samosprávneho kraja. Trávnickí dôchodcovia na tejto prehliadke konanej pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu a starostu obce Mojmírovce Imricha  Kováča reprezentovali, samozrejme Jednotu dôchodcov na Slovensku - organizáciu v Trávnici a tiež okres Nové Zámky. Krásou nášho kroja vynikli a zaujali aj výberom a interpretáciou piesní. Hosťovali tu súbory aj zo zahraničia, no Trávničania aj v tejto konkurencii obstáli so cťou a určite budú dlho a radi spomínať na toto letné spevavé podujatie venované tomu najvzácnejšiemu - domovu.   Šírenie dobrého mena a povedomia našej krásnej dediny je silnou stránkou tejto organizácie a preto aj touto cestou chceme našim seniorom vysloviť úprimnú vďaku.  

3 august, 2012 - 12:56
Ilustračný obrázok

     Na jar s prebúdzajúcim sa životom sme vysadili na uliciach revitalizovaného centra dediny, pred budovou školy a zdravotného strediska stovky muškátov a iných kvetov. Teraz uprostred leta prinášajú nielen do týchto ulíc, ale i do naších pohľadov, tvárí i sŕdc kvetinový závan sviežosti - bohatý "kvetopád".  Tento by ale nebol bez pravidelnej starostlivosti. VĎAKA všetkým, ktorí vykonávajú starostlivosť o kvietky, pretože tých, čo sa o ne starajú je neveľa, no výsledok ich práce teší snáď všetkých: Trávničanov, hosťov v obci  i cestujúcu verejnosť.

31 júl, 2012 - 09:11
Ilustračný obrázok

                Popoludní 14. júla 2012 sa Trávničania autobusom vybrali na výlet do Pečeníc, kam nás pozval náš p. dekan. V povinnej výbave nechýbal dáždnik či pršiplášť a samozrejme dobrá nálada. Zoznámili sme sa s ľuďmi krajom i prostredím, ktoré má rád náš p. dekan. Po svätej omši slúženej  v miestnom starobylom kostole sme sa vydali na príjemnú prechádzku prírodou, kde p. dekan nedávno vybudoval tiché miesto pre modlitbu, relax a všeobecnú pohodu. Pripravená bola grilovačka, občerstvenie a s harmonikou i vždy peknou ľudovou piesňou nemali ani mraky s dažďom šancu zatieniť príjemnú atmosféru. Radi budeme spomínať,  ĎAKUJEME za pozvanie!

31 júl, 2012 - 09:27
Ilustračný obrázok

      V podvečer tejto poslednej júlovej soboty sme sa v duchu prázdnin a dovoleniek vybrali na výlet prvou  premiérovou trasou Náučným chodníkom „História a súčasnosť obce Trávnica“. Výprava za poznaním a relaxom sa uskutočnila podľa možností a záujmu zúčastnených: bicyklami, peši či v kočiarikoch za prítomnosti všetkých generácií Trávničanov a ich hostí. Zvedavo usmiate slniečko putovalo s nami, a tak v dobrom počasí s ešte lepšou náladou a skvelou pohostinnosťou p. dekana všetci, čo na túre vyhladli skončili vo farskej záhrade pri pripravených dobrotách, harmonike i pesničkách. Naozaj, s odhodlaním a riadnym nasadením toto dlho pripravované podujatie zostane v našich srdiečkach, ako trvalá príjemná spomienka. Všetkým, ktorí prispeli k tomuto dielu a dotvorili nezabudnuteľnú atmosféru úprimne ĎAKUJEME.

9 júl, 2012 - 09:19
Ilustračný obrázok

    7. júla 2012 sa pod záštitou starostu obce Jatov – Jozefa Dubovského a obecného zastupiteľstva konala prehliadka súborov  „Spevy domova“, na ktorej sa zúčastnili aj naši skôr narodení Trávničania. Za horizontom nášho domova, nám milej Trávnice sú horizonty iných domovov iných dedín, iných ľudí...  Všetkých v Jatove spájala krásna nielen ľudová pieseň, láska k domovu, chuť radovať sa zo života i chuť vyspievať ju.   Opakované nácviky piesní vo finálnej podobe umocnila nielen harmonika p. Mária Ličku, ale aj naše pestré trávnické kroje. Atmosféru tohto milého pudujatia počuť síce nebudeme, ale priloženou prílohou si ju prostredníctvom fotografií môžeme priblížiť... Dôchodcom našim ĎAKUJEME!