-A A +A
panorama

Dianie v obci

25 jún, 2013 - 15:21
Ilustračný obrázok

Matičiari v Trávnici si vyhodnotili činnosť v predchádzajúcom roku a zároveň prítomných oboznámili s tým, čo by chceli robiť v tomto. Želáme im splnenie všetkého, čo si predsavzajú a pri prezentovaní Trávnice im prajeme úspechy  bohaté i čerstvé pramene námetov a inšpirácií.

25 jún, 2013 - 15:26
Ilustračný obrázok

Miestne komunikácie po tohtoročnej zime, ktorá odhryzla nielen kus z jari , ale najmä z ciest, sú v našej obci vďaka vykonaným opravám upravené a k spokojnosti vodičov i občanov aj bezpečnejšie.  Naša samospráva uvoľnila na opravu miestnych komunikácií finančné prostriedky vo výške 12 152,40 EUR.  Obec však dostala z Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 4 139,32 EUR, čo predstavovalo 34% z celkovej sumy opráv. Prostriedky boli účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry  v pôsobnosti miest a obcí v zimnej prevádzke v súlade s uzneseniami vlády č. 134/2013 a č. 184/2013.

7 jún, 2013 - 07:00
Ilustračný obrázok

Prihlasovanie a bližšie info: Ľubomír Levák: 0905 689 802

príp. www.zstravnica.edupage.org

12 máj, 2013 - 16:39
Ilustračný obrázok

Dnešné sviatočné popoludnie v našej  Trávnici patrilo tým, ktoré denne v očiach,  srdciach i  svojich tvárach  pri mnohých starostiach a každodenných všednostiach vedia vyčariť to,   nám ľuďom tak vzácne a potrebné. S láskou nevyčerpateľne ponúkajú zázemie, domov, dlane čo pohľadia, náruč, ktorá objíme, milé slovo čo v pravú chvíľu povzbudí, trpezlivosť, obetavosť a stále sa opakujúcu starostlivosť. Áno, toto sú hodnoty, ktorých cena je rovnako ako cena mamičiek, svokier, babiniek, stareniek či krstných mám nevyčísliteľná. Po stáročia z generácie na generáciu formujú deti, vnúčatá, pravnúčatá. Za toto všetko sme sa chceli poďakovať a ako bolo v sprievodnom slove programu slávnostej akadémie povedané - prejaviť verejné uznanie našim maminkám. Za nás za všetkých to uvitou kyticou vzácnych myšlienok v podobe recitovaných básní, spievaných piesní, hraných scénok, skladieb a pretancovaných vystúpení urobili žiaci Základnej školy s materskou školou Trávnica, naše slniečka z Materskej školy v Trávnici, a to pod dohľadom svojich pedagógov. Nebolo ich málo, pookriali sme na duši a zohriali nás pri srdiečku, tak ako to denne po celý svoj život robia naše mamy. ĎAKUJEME VÁM!

6 máj, 2013 - 07:57
Ilustračný obrázok

Opäť po roku sa v druhú májovú nedeľu tešíme na program Základnej školy s materskou školou Trávnica, v ktorom sa žiaci základnej a materskej školy budú svojimi vystúpeniami prihovárať všetkým našim vzácnym mamkám, babinkám, starenkám, krstným mamám... Oslava Dňa matiek v Kultúrnom dome v Trávnici začne o 15:00 hodine. V spoločnosti  našich detí sa tešíme na všetkých, no najmä na mamičky!

2 máj, 2013 - 14:23
Ilustračný obrázok

Aj vďaka programu detí našej základnej školy, ktorý s mladšími žiakmi pripravila p. učiteľka Mgr. Adriana Konkolyová, sme mali možnosť vidieť a zažiť pôvab a hravosť detstva na krásnych lúkach či zelených medziach fíšanských. V krátkom pásme "Paste sa papalky" tak deti otvorili slávnosť stavania obecného mája. Veru, malí poslíčkovia jari - kuriatka, papalky, kozy či ovce boli kedysi neraz zverené do starostlivosti najmenších - detí. Táto zodpovednosť ale nevylučovala zábavu, hry a hlahol detského džavotu i smiechu. Užili sme si ho a chceme sa s ním aj podeliť. Poskytnuté zábery nám rovnako priblížia čarokrásne detstvo na dedine, ako aj samotné stavanie mája - Monika, ďakujeme!

30 apríl, 2013 - 21:32
Ilustračný obrázok

V  skvelej atmosfére za priaznivého počasia sa dnes v podvečer  prvého mája v areáli školy stretli nielen Fíšani. Mládenci tu stavali obecný máj. Čarokrásna príroda, zlatisté slnce a ľudia svojim spevom, fíšanským krojom a skvelou náladou vytvorili kaleidoskop krásnych spomienok z tohto podujatia, ktoré pripravovali členovia Miestneho odboru Matice slovenskej, Jednoty dôchodcov na Slovensku tiež obec Trávnica a miestna základná škola. Detským džavotom sprevádzaní sme na úvod zažili krásu lúk, na ktorých sa pásli papalky či kozy a ovečky, hrali sa deti a tí povyrastení možno na chrbte v tráve kedysi  ležiac a mysliac na svoju lásku nakúkali Pánu Bohu do okien belasých a dumali ako svojej milej postaviť máj... Farebnými stuhami symbolicky sme prizdobili kurunu mája z brezy a za blížiaceho sa súmraku sme postavili máj.  Pri speve ožili nielen fíšanské kroje, ale aj prítomní  občania, ktorí prijali naše pozvanie. Radosť zo života bolo možné predýchať, prespievať, pretancovať v spoločnosti tých, ktorým tradície a šikovnosť našich predkov sú blízke a sú súčasťou povedomia i života našej dediny.

18 marec, 2013 - 14:36
Ilustračný obrázok

      Druhá marcová sobota patrila oceňovaniu bezpríspevkových darcov krvi. Spoločné stretnutie členov spojené s voľbami na ďalšie funkčné obdobie vystriedalo ocenenie tých darcov krvi, ktorí za bezpríspevkové darovanie získali bronzovú, striebornú či zlatú Jánskeho plaketu. Tento rok však vstúpi do histórie MS SČK v Trávnici vzácnym prvenstvom - získaním najvyššieho ocenenia "Kňazovického plakety". Toto prvenstvo v Trávnici patrí p. Stanislavovi Machatovi.

Nie je dôležité, to čo urobíme raz a náhodou, ale to, čo robíme stále a vedome.

Aj v tento pondelok 18.03. 2013 sa v KD v Trávnici uskutočnil dobrovoľný odber krvi, ktorého sa zúčastnilo 27 bezpríspevkových darcov z Trávnice a 3 z Podhájskej.

Všetkým dobrovoľníkom, darcom krvi, úprimne ďakujeme,  želáme pevné zdravie a dúfame        v opätovné spoločné stretnutie!

 

27 február, 2013 - 16:00
Ilustračný obrázok

Pán dekan, Dr. Štefan Kováč, napísal novú knihu pod názvom Malé epizódky z môjho života. Je ich 31, ako autorových kňazských rokov. Sú to reálne príbehy z jeho života pre pobavenie čitateľa i pohladenie duše. Kniha by mala byť vydaná v máji tohto roka. V úvode knihy je malé venovanie -  "Túto knihu s vďakou venujem mojim milým Fíšanom, ktorí sa stali mojou veľkou rodinou". Autor napísal avizovanú knihu z príležitosti nedožitých 90-tych narodenín svojho duchovného učiteľa kanonika Dr. Ladislava Dorušáka a 95-teho nedožitého výročia od narodenia svojho otca Ignáca Kováča. Už teraz sa môžeme tešiť na ďalšie príjemné čítanie od nášho duchovného otca.

9 február, 2013 - 21:18
Ilustračný obrázok

                Je to čas zábavy, výdatného jedla v podobe dobrôt zo zabíjačky a je to najmä úlet zo všednosti každodenných povinností. Tak trochu sa vrátime do nezabudnuteľných a neopakovateľne vzácnych chvíľ detstva prostredníctvom maškarného plesu pre deti. V maskách, ktoré plesali  sa kultúrny dom zmenil na pestrú ríšu fantázie, rozprávkových postáv, filmových či komixových hrdinov a na krásu v podobe rôznych druhov fauny i flóry. Nechýbali princezničky, kuchár, kovboji, zebry, lev, tigre, lienky, ani motýliky, vrana, mačička, víly, upíry, duchovia a množstvo iných zmaskovaných krásnych postáv. Atmosféra bola výborná najmä zásluhou tých dospelých, ktorí všedné oblečenie zamenili za masky, maškary – pravý fašiangový úlet a s deťmi sa bavili, tancovali,  všetkým sa venovali. Bolo veselo, chutne a najmä neopakovateľne, možno krátko...

28 január, 2013 - 10:34
Ilustračný obrázok

Jedno fašiangové popoludnie trávnický kultúrny dom ožil divadelníkmi, ochotníkmi z neďalekej obce Dedinka. Pri Kamennom chodníčku, ktorí nám zahrali sme sa zabavili, poučili aj si oddýchli a zaspomínali na časy, keď sa toto milé dielko Ferka Urbánka hralo aj u nás. Za tento divadelný sviatok - ĎAKUJEME!

7 január, 2013 - 15:09
Ilustračný obrázok

     Rok 2012 je už spomienkou, pre našich, trávnických, hasičov zaiste milou. Práve v tomto roku si pripomenuli 130 rokov aktívnej činnosti a na spoločnom stretnutí 5.1. 2013 predstavili svoje plány a aktivity, ktoré chcú zrealizovať v tomto roku. Za doterajšiu spoluprácu sa im chceme poďakovať a do ďalšej činnosti im zaželať úspechy a spokojnosť.  

 

3 január, 2013 - 10:05
Ilustračný obrázok

     Naozaj, receptár z chalúpky sváčka Pištu o svoje povedomie i priazeň nemusel dlho bojovať. "Do zubú i do srdíčka" sa prítomným dostal spontánne a takto sa to podarilo zachytiť objektívom niekoho, kto bol pri tom a sa s nami podelil - ĎAKUJEME! V sobotu 29. decembra 2012 nám bolo nákazlivo fajn...

31 december, 2012 - 12:03
Ilustračný obrázok

Autorom tejto knihy je trávnický vdp. dekan, Dr. Štefan Kováč, náš trávnický pán farár.

Mgr. Anna Ivanová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Trávnica a pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predseda zboru poradcov predsedu vlády SR Dr. Vladimír Fajč  uviedli toto dielo z pera a z kuchyne Štefana Kováča Adamovho do života nás čitateľov, kuchárov amatérov, nás hladných aj maškrtných. Najkratšou vzdialenosťou medzi dvoma ľuďmi je smiech. S našim p. dekanom o vzdialenostiach nemôže byť ani reč, naopak, o úsmevy v tvárach nie je núdza.  Štipkou tohto úsmevu od srdiečka knihu na púť k svojmu čitateľovi odprevadili aj trávnické kuchárky: p. Milka Čapláková, p. Helenka Menčíková a p. Emilka Haluzová. P. učiteľ magister Ľubomír Levák  korenistosť vyvážil lahodným vínom.

Počas tohto podujatia sa nedalo nevnímať prítomnosť jedla, tak očami ako aj čuchom. Ochutnávka jedál z receptov tejto knihy bola pomyselným zavŕšením  popoludnia venovaného autorovi i jeho dielu.

Spoločenstvá ľudí v obci  sú piliermi jej spoločenského diania: Jednota dôchodcov na Slovensku – miestna organizácia v Trávnici, Miestny spolok SČK v Trávnici, MO Matice slovenskej v Trávnici, Poľovné združenie v Trávnici, Telovýchovná jednota a klenbou nad týmito piliermi je naša škola, združenie rodičov, obec – zamestnanci i poslanci.  Dnes si s úsmevom spomíname na to, ako  ešte horúce a tlačiarňou voňajúce vydanie  doputovalo na obecný úrad krátko pred Vianocami. A tak sa vybrali konkrétne recepty, ktoré zástupcovia týchto organizácií v sobotu s láskou a chutne pripravili. V predvianočnom čase sa tiež naskytla možnosť knihu darovať.  Bol to darček previazaný láskou a zabalený do ohľaduplnosti, pozlátka mu nebolo treba.  Vystačil a naďalej si vystačí s hladnými a vďačnými, lebo dýcha „človečinou“ a pohodou a presne tým, čím to žije v srdciach našich domácností – v našich kuchyniach, tým, čo máme radi na dosah v našich domovoch.

Knihe i jej autorovi  želáme, aby im to všade dobre varilo a aby sa im všade dobre darilo!

K tomuto želaniu pripájame úprimné poďakovanie všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o prípravy, realizáciu i o dosiahnutie „pôvodného stavu“ v kultúrnom dome. Nemálo ľudí toto podujatie pripravovalo, šlo to od ruky, veľa naše pozvanie prijalo, čo nás teší a napĺňa vďačnosťou i úctou a dosť ich pomáhalo všade, kde to bolo potrebné aj potom, čo hostia už odišli: sme radi, že Vás máme a dobre to padne, že sa môžeme o Vás oprieť.  Naozaj všetkým:  ĎAKUJEME!

 

31 december, 2012 - 11:04
Ilustračný obrázok

Mali sme sviatok v duši. Všetko začalo tak potrebným milým slovom, úprimným spevom a vystúpeniami našich detí, našich anjelikov... Blížiace sa Vianoce sme prežívali zrakom, vôňou, radosťou zo spoločnej tvorivosti a spoločnosti nám blízkych. Tieto trhy mali v ponuke niečo neobyčajné  radosť, schopnosť podeliť sa, vyčarovali úsmev a pohodu, nechýbala láska. Dôležité bolo, že ušlo sa každému, ba vzali sme si  i trochu viac a aj touto formou posielame ďalej. Prialo nám aj počasie. Všetkým, ktorí sa o toto neobyčajné popoludnie zaslúžili zo srdca ĎAKUJEME.