-A A +A
panorama

Dianie v obci

9 december, 2013 - 15:50
Ilustračný obrázok

Prišiel dnes s dobrou náladou a bohatou nádielkou. Naši seniori mu zarecitovali a navzájom pospomínali všeličo zo svojej púte životom. Bolo veselo a dobre. Jeden úsmev od srdiečka, vraj, zahreje aj tri zimné mesiace. A veru v kultúrnom dome bola chasa veselá! Dnes tých usmiatych tvárí tu bolo viac a to aj napriek tomu, že vonku bolo zamračené, pochmúrne a upršané popoludnie. VĎAKA, MIKULÁŠKO!

5 december, 2013 - 19:19
Ilustračný obrázok

...kým prišiel posilnili sme sa čajom, punčom a chutnými dobrotami od našich maminiek, za ktoré sa chceme pekne poďakovať. Tí najmenší, naše slniečka z materskej školy, si netrpezlivo pripravovali svoje vystúpenie, ktorým podobne, ako žiaci zo Základnej školy s materskou školou v Trávnici, hneď po príchode Mikuláška srdečne privítali.

5 december, 2013 - 19:31
Ilustračný obrázok

Hoci dnes má veľa, veľa povinností nezabudol na trávnické deti a prišiel do kultúrneho domu. Veď sme sa všetci veľmi tešili na jeho vzácnu návštevu! Mal zo sebou aj pomocníkov - anjela i čerta a naozaj OBAJA pomáhali. Patrón detí, sv. Mikuláš,  si posedel na javisku, kde si vypočul nejednu básničku, pieseň či modlitbičku. Mikuláško rozumel aj tým najmenším, ktorí mali dudlík a aj tým, ktorým sa chcelo plakať – o rok budú kamaráti! No, pýtal sa tiež na tie detičky, ktoré boli choré a nemohli prísť do Kultúrneho domu. Všetkých malých pacientov pozdravuje a určite na nich nezabudne...

Ráno iste všetky deti zistia, že ich Mikuláško chcel vidieť,  tíško sa pomodliť za ich pokojný spánok pri postieľkach, niečo im darovať...

Prijmime všetci jeho odkaz, dar štedrosti a pomoci malým, núdznym a všetkým, ktorí to potrebujú. Zo srdiečka za to ďakujeme Mikuláškovi a všetkým Fíšanom želáme atmosféru nadchádzajúcich Vianoc naplnenú požehnaním, pohodou, láskou a blízkosťou ich najvzácnejších. 

22 november, 2013 - 14:55
Ilustračný obrázok

V rámci obnovy obec:

·         zakúpila nový traktor Zetor Proxima 70 s dotáciou z Úradu vlády SR, z rezervy predsedu vlády SR, v sume 10 000,- € a z vlastných zdrojov 23 264,-€

·         vykonala generálnu opravu traktorového nosiča kontajnerov MV7-035 a traktorového prívesu NP 25.

29 október, 2013 - 09:40
Ilustračný obrázok

Užili sme si detského džavotu, spevu, scénok aj pekných výrobkov, ktoré nám zhotovili šikovné ruky malých majstrov. Vzácnosť tomuto podujatiu svojou prítomnosťou dodali skôr narodení pedagógovia, ktorí učili v Trávnici. Ich vstupom  do sály akoby sa na chvíľku prinavrátilo aj to naše detstvo, naša "ZDŠ" a ich mladosť, sviežosť i tvorivosť formujúca nás - vtedajší kŕdeľ detvákov, ktoré sa učili, hrali a spievali tak v "Dolnej" ako aj "Hornej" škole...  Veľká vďaka za to všetko Vám! Krásne časy to boli a naďalej zostanú nezabudnuteľné.

Tohtoročný, v poradí  desiaty, ročník Európskeho dňa a školy sme mali aj posilu: veľmi pekne nám vo svojom vystúpení zaspievali žiaci z Podhájskej. Úsmev do tvárí nám okamžite vdýchli naši škôlkári. Navštívili nás sv. Cyril a Metod.  Dozvedeli sme sa aj o misii na ďalekom Madagaskare. Náš pán farár nám premietol dokument vypovedajúci o tom, ako pôsobil na tomto ostrove. Videli sme spevavé deti, ktoré sa učili ďaleko od svojich príbytkov, hrali sa s guľôčkami, pierkami a inými veľmi skromnými drobnôstkami. Zoznámili sme sa s ich životom, chudobou, zvykmi a dozvedeli sme sa aj o sile prírody, ktorá neraz kruto postihne ľudí, zvieratá i rastliny v tejto krajine na rozsiahlom území.

Bol to deň poučný, zábavný, tak trochu i slávnsotný... Vďaka za pripravené dobroty našim rodinám, za program a rôzne sprievodné aktivity našim učiteľom i pánovi farárovi a za sviatok v duši všetkým bývalým pedagógom, ktorí prijali pozvanie do Trávnice a deťom, ktoré svojimi vystúpenia a prácami dotvorili atmosféru tohto spoločného stretnutia.    Takýto slnečný, jeseňou sfarbený deň rodiny a školy zostane v našich srdiečkach... 

27 október, 2013 - 14:28
Ilustračný obrázok

Každoročne v mesiaci október, keď príroda naberá krásu jesene pozývame skôr narodených Trávničanov, 60 a 70 ročných jubilantov, na spoločné posedenie. Naše pozvanie prijalo 26 Trávničanov. Všetkým želáme pohodu, pokoj, optimizmus, lásku i radosť zo života a vyslovujeme zo srdca prameniacu vďaku. 

27 september, 2013 - 13:28
Ilustračný obrázok

Po vlaňajšom vydarenom výlete v Tatrách sme zorganizovali výlet do Chorvátska. Počas cesty nás sprevádzalo sychravé počasie. Všetci sme dúfali, že sa počasie umúdri. A tak aj bolo. Po príchode do hotela a ubytovaní sa slniečko rozsvietilo a pekné počasie nás sprevádzalo počas celého pobytu v Omišalji na ostrove Krk. Pláž, hotel a jeho okolie bolo plné Fíšanov, ich spevu, debát.  Očarilo nás mestečko nad hotelom, jeho úzke uličky, z ktorých sme do hotela zostupovali cez par Dubec, čo mnohým pripomínalo menšiu túru.  Nevynechali sme ani plavbu loďou . Na raňajkách a večeriach sme hodovali J  Spievali sme takmer stále a večer  sme si aj  zatancovali za doprovodu nášho organistu Mária.   Rozlúčkový večer sme sa zabávali po chorvátsky. Všetci sme si výborne oddýchli, zabavili sa  a na krásne spoločné chvíle budeme veľmi dlho, dlho spomínať.

10 september, 2013 - 09:15
Ilustračný obrázok

    Ani sme sa nenazdali a prázdniny skončili. Naši žiaci školský rok začali svätou omšou a otvorením v kultúrnom dome, kde sa im a kolegom prihovorila Mgr. Anna Ivanová, riaditeľka ZŠsMŠ. S odlietajúcimi lastovičkami odchádza i leto a do nadchádzajúcich dní našich žiakov a ich pedagógov sa vkrádajú povinnosti,  nové výzvy a úlohy. Všetkým želáme, aby ich plnenie bolo pohodové a aby sa im darilo v učení i v reprezentácii našej školy. V tomto školskom roku máme   tri prváčky: Karolínku, Adrianku a Ninku, všetkým želáme, aby sa im v škole páčilo, darilo a aby mali radosť v kruhu ostatných detí. Toto želanie pripájame aj do našej materskej školy, kde je zapísaných dvadsaťjeden žiakov.

29 júl, 2013 - 09:51
Ilustračný obrázok

Sobota, 27. júl 2013,  horúci letný deň,  bol venovaný „Spevom domova“.  Takto je nazvaná okresná prehliadka speváckych súborov seniorov, na ktorom nechýbali naše Trávničanky, členky Jednoty dôchodcov na Slovensku.  Obec reprezentovali pestrou zmesou ľudových piesní, ktoré pod taktovkou p. Mária Ličku rozospievali, roztancovali a zabavili všetkých prítomných.

15 júl, 2013 - 10:08
Ilustračný obrázok

...sa práve dnes stretli v kultúrnom dome preto, aby sa uskutočnil dobrovoľný odber krvi.  Dvadsaťdva Trávničanov a päť Podhájčanov darovalo tak potrebnú a tak veľmi vzácnu krv. S hrdosťou možno konštatovať, že v priebehu tohto odberu bola odovzdaná Kňazovického plaketa, Trávničanovi,p. Stanislavovi Machatovi. Stonásobné darcovstvo - stonásobná pomoc  oceňovaná týmto prestížnym a najvyšším ocenením.  Takéto konanie v živote človeka, to nie je náhoda, to je poslanie.

P. Machatovi a všetkým dobrovoľným darcom krvi úprimne ĎAKUJEME a  želáme PEVNÉ ZDRAVIE.

8 júl, 2013 - 14:08
Ilustračný obrázok

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 odseku 3 písmena k) zákona č. 369/1990 Zbierky O obecnom zriadení a v súlade s § 33 odsekom jeden písmena b) Štatútu obce Trávnica

schvaľuje

Udelenie čestného občianstva obce Trávnica vdp. dekanovi – farárovi v Trávnici

Dr.  Štefanovi Kováčovi

Hlasovanie:

Na schvaľovaní uznesenia č. 10/2013 zo dňa 19. apríla 2013 bolo prítomných: deväť poslancov (Obecného zastupiteľstva v Trávnici)

Za hlasovalo: Deväť

Proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania.

Toto uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Výpis z uznesenia bol

·         vyhotovený: V Trávnici, dňa 23. júna 2013

·         opatrený okrúhlou pečiatkou obce Trávnica s erbom obce

·         a vlastnou rukou bol podpísaný:       Ing. Emil Ivan, starosta obce Trávnica

8 júl, 2013 - 14:29
Ilustračný obrázok

Od 1.7. 2013  farnosť v Trávnici spravuje vdp. farár Štefan Bebjak. K Trávnici bola pričlenená Podhájska,  a to časť Svätuša a časť Beleg.  Veriaci v Trávnici a zástupcovia miestnej samosprávy privítali  na nedeľnej svätej omši nového kňaza v Trávnici.

8 júl, 2013 - 13:52
Ilustračný obrázok

V histórii našej dediny sa prvým čestným občanom obce Trávnica stal PhDr., Dr. Štefan Kováč, náš trávnický p. dekan - farár. Tešili sme sa spolu s ním zo slávnostných okamihov udeľovania občianstva i zo spoločnosti už lauréta tohto prestížneho ocenenia pri neformálnom pohostení pred trávnickým kostolom bezprostredne po oficiálnom akte udeľovania. Srdečne lahoželáme!

28 jún, 2013 - 14:29
Ilustračný obrázok

Projekt rekonštrukcie prebiehal v čase prevádzky vyučovania. Obvodný úrad, odbor školstva Nitra v zmysle § 15 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nám poukázal kapitálový transfer v sume 43 759,- EUR . Doterajší stav prác t.j. rekonštrukcia sociálnych zariadení v základnej škole a zateplenie stropu jej stavby bol zrealizovaný v sume 34 376,50 EUR. Škola tak dostáva nový "šat" nielen zvonka, ale aj zvnútra.

28 jún, 2013 - 14:42
Ilustračný obrázok

...tak skončil nielen v Trávnici tento školský rok. Naši žiaci i pedagógovia sa s ním oficiálne rozlúčili svätou omšou v kostole a krátkym kultúrnym programom spojeným s vyhodnotením žiakov jednotlivých tried v kultúrnom dome. Piesňou sa s nami na obecnom úrade rozlúčili deviataci v sprievode  triedneho p. učiteľa Ľubomíra Leváka.  Na púti za vzdelaním im želáme úspechy, na ceste mladosťou radosť zo života a najmä šťastie na dobrých, láskavých,  milých a úspešných ľudí, aby sa títo naši už bývali žiaci sami takými stali.  Všetkým KRÁSNE  PRÁZDNINY!