-A A +A
panorama

Dianie v obci

14 december, 2014 - 17:32
Ilustračný obrázok

Advent sa prehupol do svojej druhej polovice a Vianoce sa každým dňom približujú.  Dnes už v Trávnici vďaka čarokrásnemu programu detí z našej materskej a základnej školy tieto najkrajšie sviatky v roku zaklopali na naše srdiečka. Kto im pred budovou školy na tom svojom srdci dvere pootvoril, prinesie si ich posolstvo prerozprávané, vyspievané a pretancované našimi deťmi až domov. Nech sú v každom dome  tohtoročné vianočné sviatky naplnené radosťou, láskou a pohodou aspoň takou, akú priniesli naši najmenší Trávničania na Trávnické vianočné trhy nám všetkým. Vôňa punču a horúceho čajíku z fotografií nos síce nepošteklí, no predsa len priblížia čaro dnešného popoludnia.

Ďakujeme deťom, pedagógom,  trhovníkom a občanom za návštevu!

13 december, 2014 - 22:01
Ilustračný obrázok

Po podpísaní sľubu a prevzatí Osvedčenia o zvolení sa volení zástupcovia samosprávy obce Trávnica dostali k pracovným povinnostia.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať poslancom OZ v Trávnici, ktorí sa v tohtoročných voľbách rozhodli nekandidovať, avšak po viacero volebných období pôsobili v samospráve našej obce.

Zároveň novozvoleným zástupcom saomosprávy obce Trávnica blahoželáme a pripájame želanie vzájomnej tvorivej spolupráce vo veciach verejných.

9 december, 2014 - 16:22
Ilustračný obrázok

...opäť po roku sa s nimi stretol v zasadačke Kultúrneho domu. Vítali a odprevádzali ho básňami. Štedrý Mikuláško každého odmenil dobrou náladou a balíčkom.

5 december, 2014 - 19:17
Ilustračný obrázok

Naše deti v Trávnici si tento rok pre Mikuláška pripravili pestrú paletu básničkových i spievaných vystúpení. Všetci v sále sme neraz započuli kúzelné slovíčko ĎAKUJEM.  Vianočným punčom prevoňaný kultúrny dom ožil vďaka deťom a Mikuláškovi čarokrásnou esenciou detstva a atmosférou prichádzajúcich sviatkov Vianoc. Nech advent a sviatky Vianoc sú vo Vašich rodinách naplnené láskou, pohodou, spokojnosťou a blízkosťou Vám vzácnych.

Za srdiečka zahrievajúci čaj i punč  ď a k u j e m e  paniam učiteľkám,

za dobroty maminkám a za darčeky   M i k u l á š k o v i.

8 november, 2014 - 21:00
Ilustračný obrázok

Týždeň pred voľbami sa občanom predstavili kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva a na starostu obce. Ing. Emil Ivan, starosta obce Trávnica, slovom i obrazom prezentoval niekoľko investičných projektov realizovaných v dedine v nedávnej dobe. Uviedol do pozornosti občanov aj tie, ktoré sa budú robiť v budúcnosti a teda v novom volebnom období s novým kolektívom zvolených zástupcov Trávničanov. Prítomným občanom predstavil kandidátov na poslancov v nadchádzajúcich voľbách, otvoril diskusiu o záujmoch a veciach verejných.   Pri skromnom a chutnom občerstvení, speve sa v priateľskej atmosfére popoludnie tejto soboty zmenilo v pokojný jesenný večer, v našej Trávnici - našom domove. Domov je dielo prekrásne, rovnako ako preťažké. A každodenné. To nie je iba miesto, kde bývame, ale miesto, kde nám rozumejú.  Trávnici, Trávničanom a všetkým hosťom u nás želáme spokojný život okorenený  pohodou, vzájomným porozumením a radosťou zo života v kruhu blízkych a známych, veď ako úvod tejto obecnej stránky hovorí : Obec Trávnica...  miesto, kde ste doma.

26 október, 2014 - 17:16
Ilustračný obrázok

...sme si pripomenuli v túto sobotu. Oslávencov v obradnej sieni obce prijal pán starosta, Ing. Emil Ivan, a vo svojom príhovore si spomenul aj na p. Štefana Mrázika. Spevom i harmonikou šestnásť rokov zabával Trávničanov, ktorí prijali pozvanie obce osláviť svoje jubileum v spoločnosti nielen svojich rovesníkov, ale i zástupcov samosprávy obce.  Tóny harmoniky, spev tak krásnych a nikdy nezunovaných piesní to sa nedá zabudnúť, na uja Piťa sa nedá si nespomenúť... S piesňou na perách, muzikou v srdciach a rytmom rozihrávajúcim päty je život radostnejší a keď nám je ťažko či smutno - znesiteľnejší.  Jeho krásu vľúdnym slovom neraz pripomína Stázika Skačanová a  svojimi vystúpeniami ju neraz umocňujú Danka Menčíková, Ľubka Rácková, Adrika Konkolyová s deťmi z našej školy a teraz už aj Mário Lička a členky Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trávnici, ktoré  fíšanský kroj navrátili do  života dediny i povedomia a hrdosti na hodnoty, aké žiadne pulty obchodných reťazcov neponúkajú. Možno si to ani neuvedomujeme, no osviežujú dušu, pohládzajú nám srdcia, sú pastvou pre oči a prameňom pre úsmevy, spolu s pevným stiskom rúk sú našim darčekom jubilantom, Trávničanom a ich hosťom. Všetkým, ktorí opakovane obohacujú život v našej dedine vyslovujeme úprimné ĎAKUJEM!

16 september, 2014 - 15:43
Ilustračný obrázok

JATOVČANKA je chasa veselá, spievajú si v nej tak ženičky ako aj chlapi. Vedúcou súboru je p. Magdaléna Weibelová a neodmysliteľným je sprievod p. Pavla Bahulu hrajúceho na harmonike. JATOVČANKA začal účinkovať v roku 1970 a pôsobil pri vtedajšom Zbore pre občianske záležitosti.  O 28 rokov neskôr sa rozšíril o ďalších členov a s takýmto posilnením účinkoval na rôznych podujatiach, ktoré usporadúvala obec Jatov. Zúčastňuje sa okresných, krajských a celoslovenských speváckych prehliadok a nechýba ani na rôznych podujatiach mimo obce. V súčasnosti súbor opäť začala dopĺňať i mladšia generácia. Jeho cieľom je oživiť ľudové tradície a pripomínať mladým ľuďom kultúrne a folklórne dedičstvo slovenského národa. Spievajúcich Jatovčanov na pódiu vystriedali Palárikovčanky, ktoré skvelo tancovali. Ej veru, keď sa spolu schádzame, radosť v srdci mávame a veselo si spievame! Takto s radosťou v srdci a na chválu života sme si spolu po vyhodnotení ôsmeho ročníka Okresnej prehliadky speváckych skupín seniorov zaspievali záverečnú pieseň SPEVOV DOMOVA 2014 a pri pripravenom pohostení si posedeli v spoločnosti ľudí, ktorým nie sú ľahostajné hodnoty nachádzajúce sa v našich domovoch ospievaných krásnymi piesňami. Bolo nám spolu fajn...

Srdečná vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri zabezpečovaní tohto podujatia.

8 september, 2014 - 20:00
Ilustračný obrázok

Kto rád folklór má s Matičiarikom z Nových Zámkov nech sa zabáva!

Áno! Práve Novozámocký detský a mládežnícky folklórny súbor od svojho vzniku v r. 1993 má pri doterajšom profilovaní sa nesmierne peknú ambíciu rozširovať krásu slovenského ľudového folklóru a už v deťoch vytvárať vzťah k ľudovým tradíciám. Primáška, huslistka a speváčka Zuzanka Klimantová a vedúci ľudovej hudby tohto súboru hrajúci na akordeón a cimbál, Mgr. Peter Klimant, majú pevnú spojitosť s Trávnicou. Tu žijú ich určite hrdí starí rodičia. Na úvod SPEVOV DOMOVA sa prezentovali  hudbou,  spevom a  Branovským čardášom.  Pridal sa k nim aj starosta obce Trávnica, Ing. Emil Ivan, ktorý všetkých v našej starobylej Trávnici srdečne privítal a predstavil hostí, podobne ako predsedníčka Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trávnici, Mgr. Božena Návojská. Všetkých pozdrvil aj p. poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja, p. Ladislav Marenčák.

8 september, 2014 - 19:49
Ilustračný obrázok

Prvý septembrový týždeň začal novými školskými povinnosťami pre žiakov našej školy a pre nás v Trávnici prípravami ôsmeho ročníka Okresnej prehliadky speváckych skupín seniorov združených v základných organizáciách Jednoty dôchodcov na Slovensku v okrese Nové Zámky. Účasť potvrdili súbory z Jatova, Palárikova, Šurian, Zemného, Nových Zámkov a domácej Trávnice.

8 september, 2014 - 19:51
Ilustračný obrázok

Prehliadku súborov spevom začala domáca Trávničanka a po nej nasledovali ženičky zo Zemného. Hoci svoj súbor Vágszimoi Búzavirág ženičky založili iba v minulom roku pestrou paletou piesní, ktorými reprezentovali svoju obec obohatili toto stretnutie svojich spievajúcich rovesníkov. Oživením bola choreografia a scénické vystúpenie tanečníc súboru Seniorka z Palárikova. Rytmus a tancec majú naozaj v sebe, no o radosť z neho sa podelili s nami všetkými. Šurany dôstojne zastúpil spevácky zbor Kantáta, ako hosť. Nádherným výberom piesní rôzneho žánru,  precíteným spevom a počtom spievajúcich nám tak uštedril sviatok v duši.

2 september, 2014 - 10:35
Ilustračný obrázok

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutočnilo po svätej omši v Kultúrnom dome. Odzneli slová vďaky a uznania, prianí, smelých plánov a túžob... Všetkým deťom, tak v materskej ako aj v základnej škole želáme, aby zvládli povinnosti, ktoré so sebou nový školský rok prinesie, aby  v kruhu kamarátov, svojich učiteľov a rodičov prežívali chvíle v škole so záujmom, radosťou a pohodou. Nedá sa nepoďakovať sa pani učiteľke,  Mgr. Anne Ivanovej,  za roky práce prežívané s deťmi a vykonávané v škole, v obci, s ľuďmi v nej žijúcimi,  vo funkcii riaditeľky školy a nepopriať novej menovanej pani riaditeľke, Mgr. Soni Barcajovej i novým pedagógom chuť nielen učiť, vychovávať, ale aj v mimoškolskej činnosti realizovať rôzne plány s deťmi a kolegami, ale aj s rodičmi, Trávničanmi a návštevníkmi obce, dobre našu Trávnicu reprezentovať. Ako jednej veľkej rodine, vyslovujeme želanie deťom, pedagógom rodičom a nám všetkým spolu, aby sa nám darilo v zdraví, vo vzájomnej pohode a v radosti zo života.

29 august, 2014 - 17:46
Ilustračný obrázok

Celodenný výlet v Hrušove sa nielen niesol v duchu dorábaného chlebíka, ale naozaj  bol taký, ako chlieb.  Tí, ktorí tam boli mali možnosť všetkými zmyslami precítiť atmosféru žatevných prác, pečenia a vône chleba i radosti z dožinkových slávností. No pohostinný Hrušov ponúkol vo svojej malebnej dedine viac. Rôzne dvory svedčili o rozmanitosti činností, ume, šikovnosti, všestrannosti a veselosti nášho ľudu. Hrušov so svojou "Hontianskou parádou" doprial všetkým parádnu pastvu pre oči v podobe krojov, scénickej pestrosti vystúpení, tradícií, remesiel, strojov a zariadení, no najmä v  obdivuhodnom zachovávaní a posúvaní zručností i obyčajov svojich predkov aj nám súčasníkom. Tak sme videli prácu vykonávanú zručnými rukami s uhlím, kameňom, drevom, konope či tú, za ktorou sa tiahla vôňa chlebíka z kamennej pece, rôznych druhov lekvárov i tú, výsledkom ktorej bolo dorobené víno či pálené a samozrejme nikde nechýbal spev všadeprítomnej krásnej a nezunovanej ľudovej piesne, päty štekliaca hudba a vynikajúca nálada. Vďaka dobre pripravenej "Hontianskej paráde"  aj Fíšanskí matičiari mali parádny výlet s parádnym prídavkom v podobe vystúpenia súrodencov Zuzanky a Peťka Klimantovcov!

18 júl, 2014 - 09:57
Ilustračný obrázok

Dňa 6.7.2014 sa naši mladí „Plameňáci“ zúčastnili okresného kola Plameň v Jasovej.

V úmornej horúčave sa zišlo 9 mužstiev z nášho okresu a jedno z okresu Komárno.

Po úvodnom nástupe sme nastupovali na štafetu s veľkou neznámou., pretože sa súťažilo už podľa nových medzinárodných pravidiel. Naši vybehli na štafetu s odhodlaním, poraziť družstvo Semerova, ktoré obsadilo na krajskom kole 3 miesto. Štafeta sa vydarila a priebežne sme boli druhí za Semerovom. Po krátkej prestávke sa začali prípravy na požiarny útok Plameň.

V prvom pokuse sa ešte objavili chyby vyplývajúce s nových pravidiel.V druhom kole to už naši rozbalili naplno a Semerovu boli viac než vyrovnaným súperom.Po nekonečnom zrátavaní výsledkov (podľa novej metodiky CTIF) bolo z nášho snaženia konečné výborné druhé miesto za Semerovom. Športovo musíme uznať že Semerovo bolo lepšie.

Našu obec reprezentovali: Michaela Dvorská
                                        David Gál
                                        Samuel Hancko
                                        Vlastimil Benda
                                        Peter Tužinský
                                        Adam Ruman
                                        Ladislav Tóth
                                        Emília Bogáňová
                                        Veronika Menčíková 

Poďakovanie patri trénerom mládeže a vodičom: Ivan Smilka, Lubos Kender a Erich Potočný.

15 júl, 2014 - 13:42
Ilustračný obrázok

Darovanie krvi v mnohých prípadoch znamená záchranu života. Od rýchlej transfúzie krvi  často závisia životy pacientov po úrazoch, nehodách, či ťažkých operáciách. Zabezpečenie dostatočného množstva životodarnej tekutiny pre pacientov rôznych krvných skupín je dlhodobým problémom.

Sme radi,že v Trávnici 14. júna 2014 dobrovoľne krv darovalo 29 Trávničanov a 5 Podhájčanov.  V mene rodáka z Trávnice, ktorému bol tento odber venovaný sa chceme úprimne poďakovať za tento humánny čin a nejednu podanú pomocnú ruku. Veď to nakoniec my ľudia sme jeden druhému útočiskom...

9 júl, 2014 - 12:11
Ilustračný obrázok

Počas jej trvania  na Hlavnej ulici bol zrekonštruovaný chodník a úprav sa dostalo a dostáva aj chodníku vedúcemu poza domy z Brezovej ulice na Družstevnú, pričom z rozpočtu obce bolo použitých =8 572,26 EUR.

Na Cintorínskej ulici pri nových bytových domoch bolo vybudované detské ihrisko a oddychové miesto návštevníkom obce pri náučnom či cyklistickom chodníku a tiež pre našich domácich občanov. Náklady s týmto  milým  dielkom spojené hradila obec vo výške =3510,46 EUR.  Tu si v zóne oddychu a okolí balzamu na dušu, panorámy Farských rolí, možno iba tak, posedieť, prípadne v spoločnosti priateľov opekať v krbe, ktorý je pridanou hodnotou miesta relaxu. 

Nielen čakanie na autobus či vybavovanie služieb pošty určite spríjemní „Richtárova studňa“ z dielne trávnického rodáka, Mgr. Ľubomíra Leváka, ktorej obstaranie nás vyšlo na sumu 613,02 EUR.

K udržiavaniu čistoty a poriadku nielen Trávničanov, ale aj turistov a návštevníkov obce bude naďalej nabádať tabuľa osadená pri kontajneroch určených NA VYTRIEDENÝ a NIE komunálny odpad,  rovnako ako aj v obci zavedený kamerový systém monitorovania priestranstiev.

Pokojné vidiecke prostredie našej Trávnice určite dotvára okolitá príroda a opakovane udržiavané priestranstvá.

Aj touto cestou vyslovujeme POĎAKOVANIE VŠETKÝM, ktorí vykonávajú starostlivosť o trávniky, kvety, okrasnú zeleň a udržujú čistotu, poriadok na našich obecných priestranstvách, pozdĺž miestnych chodníkov a komunikácií.

Úpravou prešla aj budova Zdravotného strediska. Je možno pre oči nevýrazná, no snáď bude v budúcnosti účinná. Podpílením budovy Zdravotného strediska bola stavba izolovaná od vlhkosti a tiež sme týmto chceli predísť vzniku pliesní.

Novú podobu dostáva aj Poľovnícka chata. Ak budete mať "prestreté v duši", ten krásny základ - všade prítomná zelená, voňavá a svieža príroda pri  našej Poľovníckej chate snáď  už dotvorí iba atmosféra či nálada spoločnosti Vám blízkych a vzácnych ľudí, vezmite ich na  prechádzku či  pobicyklovať sa na chatu popri stročných lipách a okolitých poliach...