-A A +A
panorama

Dianie v obci

16 september, 2014 - 15:43
Ilustračný obrázok

JATOVČANKA je chasa veselá, spievajú si v nej tak ženičky ako aj chlapi. Vedúcou súboru je p. Magdaléna Weibelová a neodmysliteľným je sprievod p. Pavla Bahulu hrajúceho na harmonike. JATOVČANKA začal účinkovať v roku 1970 a pôsobil pri vtedajšom Zbore pre občianske záležitosti.  O 28 rokov neskôr sa rozšíril o ďalších členov a s takýmto posilnením účinkoval na rôznych podujatiach, ktoré usporadúvala obec Jatov. Zúčastňuje sa okresných, krajských a celoslovenských speváckych prehliadok a nechýba ani na rôznych podujatiach mimo obce. V súčasnosti súbor opäť začala dopĺňať i mladšia generácia. Jeho cieľom je oživiť ľudové tradície a pripomínať mladým ľuďom kultúrne a folklórne dedičstvo slovenského národa. Spievajúcich Jatovčanov na pódiu vystriedali Palárikovčanky, ktoré skvelo tancovali. Ej veru, keď sa spolu schádzame, radosť v srdci mávame a veselo si spievame! Takto s radosťou v srdci a na chválu života sme si spolu po vyhodnotení ôsmeho ročníka Okresnej prehliadky speváckych skupín seniorov zaspievali záverečnú pieseň SPEVOV DOMOVA 2014 a pri pripravenom pohostení si posedeli v spoločnosti ľudí, ktorým nie sú ľahostajné hodnoty nachádzajúce sa v našich domovoch ospievaných krásnymi piesňami. Bolo nám spolu fajn...

Srdečná vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri zabezpečovaní tohto podujatia.

8 september, 2014 - 20:00
Ilustračný obrázok

Kto rád folklór má s Matičiarikom z Nových Zámkov nech sa zabáva!

Áno! Práve Novozámocký detský a mládežnícky folklórny súbor od svojho vzniku v r. 1993 má pri doterajšom profilovaní sa nesmierne peknú ambíciu rozširovať krásu slovenského ľudového folklóru a už v deťoch vytvárať vzťah k ľudovým tradíciám. Primáška, huslistka a speváčka Zuzanka Klimantová a vedúci ľudovej hudby tohto súboru hrajúci na akordeón a cimbál, Mgr. Peter Klimant, majú pevnú spojitosť s Trávnicou. Tu žijú ich určite hrdí starí rodičia. Na úvod SPEVOV DOMOVA sa prezentovali  hudbou,  spevom a  Branovským čardášom.  Pridal sa k nim aj starosta obce Trávnica, Ing. Emil Ivan, ktorý všetkých v našej starobylej Trávnici srdečne privítal a predstavil hostí, podobne ako predsedníčka Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trávnici, Mgr. Božena Návojská. Všetkých pozdrvil aj p. poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja, p. Ladislav Marenčák.

8 september, 2014 - 19:49
Ilustračný obrázok

Prvý septembrový týždeň začal novými školskými povinnosťami pre žiakov našej školy a pre nás v Trávnici prípravami ôsmeho ročníka Okresnej prehliadky speváckych skupín seniorov združených v základných organizáciách Jednoty dôchodcov na Slovensku v okrese Nové Zámky. Účasť potvrdili súbory z Jatova, Palárikova, Šurian, Zemného, Nových Zámkov a domácej Trávnice.

8 september, 2014 - 19:51
Ilustračný obrázok

Prehliadku súborov spevom začala domáca Trávničanka a po nej nasledovali ženičky zo Zemného. Hoci svoj súbor Vágszimoi Búzavirág ženičky založili iba v minulom roku pestrou paletou piesní, ktorými reprezentovali svoju obec obohatili toto stretnutie svojich spievajúcich rovesníkov. Oživením bola choreografia a scénické vystúpenie tanečníc súboru Seniorka z Palárikova. Rytmus a tancec majú naozaj v sebe, no o radosť z neho sa podelili s nami všetkými. Šurany dôstojne zastúpil spevácky zbor Kantáta, ako hosť. Nádherným výberom piesní rôzneho žánru,  precíteným spevom a počtom spievajúcich nám tak uštedril sviatok v duši.

2 september, 2014 - 10:35
Ilustračný obrázok

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutočnilo po svätej omši v Kultúrnom dome. Odzneli slová vďaky a uznania, prianí, smelých plánov a túžob... Všetkým deťom, tak v materskej ako aj v základnej škole želáme, aby zvládli povinnosti, ktoré so sebou nový školský rok prinesie, aby  v kruhu kamarátov, svojich učiteľov a rodičov prežívali chvíle v škole so záujmom, radosťou a pohodou. Nedá sa nepoďakovať sa pani učiteľke,  Mgr. Anne Ivanovej,  za roky práce prežívané s deťmi a vykonávané v škole, v obci, s ľuďmi v nej žijúcimi,  vo funkcii riaditeľky školy a nepopriať novej menovanej pani riaditeľke, Mgr. Soni Barcajovej i novým pedagógom chuť nielen učiť, vychovávať, ale aj v mimoškolskej činnosti realizovať rôzne plány s deťmi a kolegami, ale aj s rodičmi, Trávničanmi a návštevníkmi obce, dobre našu Trávnicu reprezentovať. Ako jednej veľkej rodine, vyslovujeme želanie deťom, pedagógom rodičom a nám všetkým spolu, aby sa nám darilo v zdraví, vo vzájomnej pohode a v radosti zo života.

29 august, 2014 - 17:46
Ilustračný obrázok

Celodenný výlet v Hrušove sa nielen niesol v duchu dorábaného chlebíka, ale naozaj  bol taký, ako chlieb.  Tí, ktorí tam boli mali možnosť všetkými zmyslami precítiť atmosféru žatevných prác, pečenia a vône chleba i radosti z dožinkových slávností. No pohostinný Hrušov ponúkol vo svojej malebnej dedine viac. Rôzne dvory svedčili o rozmanitosti činností, ume, šikovnosti, všestrannosti a veselosti nášho ľudu. Hrušov so svojou "Hontianskou parádou" doprial všetkým parádnu pastvu pre oči v podobe krojov, scénickej pestrosti vystúpení, tradícií, remesiel, strojov a zariadení, no najmä v  obdivuhodnom zachovávaní a posúvaní zručností i obyčajov svojich predkov aj nám súčasníkom. Tak sme videli prácu vykonávanú zručnými rukami s uhlím, kameňom, drevom, konope či tú, za ktorou sa tiahla vôňa chlebíka z kamennej pece, rôznych druhov lekvárov i tú, výsledkom ktorej bolo dorobené víno či pálené a samozrejme nikde nechýbal spev všadeprítomnej krásnej a nezunovanej ľudovej piesne, päty štekliaca hudba a vynikajúca nálada. Vďaka dobre pripravenej "Hontianskej paráde"  aj Fíšanskí matičiari mali parádny výlet s parádnym prídavkom v podobe vystúpenia súrodencov Zuzanky a Peťka Klimantovcov!

18 júl, 2014 - 09:57
Ilustračný obrázok

Dňa 6.7.2014 sa naši mladí „Plameňáci“ zúčastnili okresného kola Plameň v Jasovej.

V úmornej horúčave sa zišlo 9 mužstiev z nášho okresu a jedno z okresu Komárno.

Po úvodnom nástupe sme nastupovali na štafetu s veľkou neznámou., pretože sa súťažilo už podľa nových medzinárodných pravidiel. Naši vybehli na štafetu s odhodlaním, poraziť družstvo Semerova, ktoré obsadilo na krajskom kole 3 miesto. Štafeta sa vydarila a priebežne sme boli druhí za Semerovom. Po krátkej prestávke sa začali prípravy na požiarny útok Plameň.

V prvom pokuse sa ešte objavili chyby vyplývajúce s nových pravidiel.V druhom kole to už naši rozbalili naplno a Semerovu boli viac než vyrovnaným súperom.Po nekonečnom zrátavaní výsledkov (podľa novej metodiky CTIF) bolo z nášho snaženia konečné výborné druhé miesto za Semerovom. Športovo musíme uznať že Semerovo bolo lepšie.

Našu obec reprezentovali: Michaela Dvorská
                                        David Gál
                                        Samuel Hancko
                                        Vlastimil Benda
                                        Peter Tužinský
                                        Adam Ruman
                                        Ladislav Tóth
                                        Emília Bogáňová
                                        Veronika Menčíková 

Poďakovanie patri trénerom mládeže a vodičom: Ivan Smilka, Lubos Kender a Erich Potočný.

15 júl, 2014 - 13:42
Ilustračný obrázok

Darovanie krvi v mnohých prípadoch znamená záchranu života. Od rýchlej transfúzie krvi  často závisia životy pacientov po úrazoch, nehodách, či ťažkých operáciách. Zabezpečenie dostatočného množstva životodarnej tekutiny pre pacientov rôznych krvných skupín je dlhodobým problémom.

Sme radi,že v Trávnici 14. júna 2014 dobrovoľne krv darovalo 29 Trávničanov a 5 Podhájčanov.  V mene rodáka z Trávnice, ktorému bol tento odber venovaný sa chceme úprimne poďakovať za tento humánny čin a nejednu podanú pomocnú ruku. Veď to nakoniec my ľudia sme jeden druhému útočiskom...

9 júl, 2014 - 12:11
Ilustračný obrázok

Počas jej trvania  na Hlavnej ulici bol zrekonštruovaný chodník a úprav sa dostalo a dostáva aj chodníku vedúcemu poza domy z Brezovej ulice na Družstevnú, pričom z rozpočtu obce bolo použitých =8 572,26 EUR.

Na Cintorínskej ulici pri nových bytových domoch bolo vybudované detské ihrisko a oddychové miesto návštevníkom obce pri náučnom či cyklistickom chodníku a tiež pre našich domácich občanov. Náklady s týmto  milým  dielkom spojené hradila obec vo výške =3510,46 EUR.  Tu si v zóne oddychu a okolí balzamu na dušu, panorámy Farských rolí, možno iba tak, posedieť, prípadne v spoločnosti priateľov opekať v krbe, ktorý je pridanou hodnotou miesta relaxu. 

Nielen čakanie na autobus či vybavovanie služieb pošty určite spríjemní „Richtárova studňa“ z dielne trávnického rodáka, Mgr. Ľubomíra Leváka, ktorej obstaranie nás vyšlo na sumu 613,02 EUR.

K udržiavaniu čistoty a poriadku nielen Trávničanov, ale aj turistov a návštevníkov obce bude naďalej nabádať tabuľa osadená pri kontajneroch určených NA VYTRIEDENÝ a NIE komunálny odpad,  rovnako ako aj v obci zavedený kamerový systém monitorovania priestranstiev.

Pokojné vidiecke prostredie našej Trávnice určite dotvára okolitá príroda a opakovane udržiavané priestranstvá.

Aj touto cestou vyslovujeme POĎAKOVANIE VŠETKÝM, ktorí vykonávajú starostlivosť o trávniky, kvety, okrasnú zeleň a udržujú čistotu, poriadok na našich obecných priestranstvách, pozdĺž miestnych chodníkov a komunikácií.

Úpravou prešla aj budova Zdravotného strediska. Je možno pre oči nevýrazná, no snáď bude v budúcnosti účinná. Podpílením budovy Zdravotného strediska bola stavba izolovaná od vlhkosti a tiež sme týmto chceli predísť vzniku pliesní.

Novú podobu dostáva aj Poľovnícka chata. Ak budete mať "prestreté v duši", ten krásny základ - všade prítomná zelená, voňavá a svieža príroda pri  našej Poľovníckej chate snáď  už dotvorí iba atmosféra či nálada spoločnosti Vám blízkych a vzácnych ľudí, vezmite ich na  prechádzku či  pobicyklovať sa na chatu popri stročných lipách a okolitých poliach...

4 júl, 2014 - 13:49
Ilustračný obrázok

No kým začali chvíle oddychu, prázdnin, výletov a relaxu v kultúrnom dome v Trávnici odzneli slová uznania, pochvaly, povzbudenia, vďaky a také, ktoré vystihujú koniec ďalšieho školského roka. Deťom boli odovzdané malé pozornosti, pochvaly a od p. riaditeľky ZŠsMŠ, Mgr. Anny Ivanovej sme sa dozvedeli o mnohých úspechoch našich žiakov. Vzhľadom k možnostiam našej školy možno skonštatovať, že dobre sa načúvalo tomu, ako sa naše deti popasovali na rôznych úrovniach súťaží, prehliadok a pri mnohých aktivitách. Hrdo a spokojne možno skonšatovať, že obstáli a našu trávnickú školu reprezentovali na úrovni. Nemožno nevysloviť žiakom, pedagógom i zamestnancom pracujúcim v školstve a rodičom vďaku a úctu za všetku prácu,  námahu za úspechmi v procese vzdelávania i mimoškolských aktivitách. Ktoré to boli?  Nazrite nižšie a dozviete sa viac...

Len krásne zážitky, spoločnosť zaujímavých a veselých ľudí, POHODU a výborný oddych VŠETKÝM na prázdninách, dovolenkách, výletoch i pri sladkom nič-nerobení, leňošení!

1 júl, 2014 - 10:55
Ilustračný obrázok

Trávnickí mladí dobrovoľní hasiči sa 6. júna.2014 zúčastnili hry Plameň v Palárikove. V konkurencii 13 mužstiev obsadili pekné 4 miesto.

Ďakujemetrénerom Ivanovi Smilkovi, Ľubošovi Kenderovi a chalanom  Adovi Gálovi, Patovi Rewayovi, Milošovi Ivanovi  za prípravu družstva na tuto súťaž, samozrejme aj veliteľovi p.Chudému a p.riaditeľke školy p.Ivanovej za podporu pri trénovaní a uvoľnení žiakov na túto súťaž.

Trávnické družstvo dobrovoľných hasičov sa zúčastnilo Obvodného kola DHZ v Rastislaviciach.

28 jún, 2014 - 18:21
Ilustračný obrázok

Odvtedy uplynulo 50 rokov. Veľa vody pretieklo popod most na Biela Tani, z platanu pred školou opadlo mnoho lístia, no nevyprchala vôňa kvitnúcich agátov či líp ani esencia hravosti detstva či sviežosť mladosti.

„Priatelia sú kvetmi v záhrade nášho života“ 

Dnes každý jeden školský rok tu v Trávnici iste oživne len naj - vybranými slovami, naj – číslami,  výletmi, výhrami i  prehrami, prvými kamaláskami,  bláznovstvami a prestávkami bohatými na trmy-vrmy,  na všetko to, čo bolo medzi nimi - žiakmi triedneho učiteľa p. Júliusa Ferova, ktorí v júni 1964 rozprestreli krídla a leteli z rodného hniezda za svojimi možnosťami, snami a plánmi... Po rokoch sa zišli, aby si zaspomínali...

10 jún, 2014 - 08:57
Ilustračný obrázok

Príloha fotografií napovie...

30 apríl, 2014 - 21:15
Ilustračný obrázok

Tak, ako zima má svoje obyčaje a tradície i jarné obdobie praje atmosfére zvykov. Nezabudnuteľným a snáď i riadnou dávkou romantiky obdareným je zvyk stavania májov. Opojná vôňa kvetov čerešní, jabloní, orgovánu - všade prítomnej jari a všetko po živote sa hlásiacom od malého drobizgu na dvore, spevavého vtáctva navôkol až po stovky kilometrov prilietajúcich bocianov, všetko sa k životu má... A má sa k nemu nesporne aj láska, ktorú kedysi najmä postavený máj utvrdzoval pred celým svetom... Nech nám nikdy nechýba... A ak k tej nefalšovanej láske pridáme pohár vínka, tucet kôl vyspievaných i pretancovaných piesní i dedičstvo našich predkov v podobe pestrých a tak vzácnych krojov, určite máme jar v duši i v tvárach a láskou štekliace srdiečka či ide o hlúčik detvákov a či nás povyrastených.

Vďaka deťom, ktoré nás pásmom hier vrátili k tak nádhernemu času života človeka - k detstvu, vďaka chlapom, ktorí postavili máj, vysoký a pestro vyzdobený a vďaka všetkým za atmosféru, ktorá nás nabíja oslavou a radosťou zo života, z lásky!

Poďakovanie by sme chceli vysloviť aj za získané finančné prostriedky z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý nám poskytol dotáciu na zakúpenie 10 párov čižiem šitých na mieru. Čižmy patria k fíšanskému kroju, patria k povedomiu vidieka a sú prvkom dotvárajúcim odev našich predkov, našej dedovizni. Nedávno doručené oznámenie o poskytnutí dotácie nás potešilo a už teraz s radosťou očakávame čižmy, čo "sadnú" ako uliate, šité na mieru, na to ako " éj, budú klopkať!" vždy keď vo fíšanskom kroji budeme rozdávať radosť zo života tak, ako tomu bolo dnes...

 

15 apríl, 2014 - 16:51
Ilustračný obrázok

Kvetná nedeľa v Trávnici bola naozaj sviatočná. Jej dopoludnie spievanými pašiami a popoludnie premiérou hry Ferka Urbánka pod názvom "Kríž pod lipami" boli skutočným sviatkom v duši. Tým, ktorí boli účastní ďakujeme za potlesk i za slová uznania.  Veľkú vďaku vyslovujeme režisérke, p. učiteľke, Gitke Holečkovej,  trávnickým ochotníkom i súrodencom Klimantovcom, ktorí hrou na husliach i harmonike dali naplno vyniknúť kráse nášho fíšanského kroja a povedomiu života na slovenskej dedine. Po sedemnásťročnom "pôste" od divadla, sme  nefalšovanú radosť hercov z hry na doskách nášho javiska hladní hltali pohľadom a v hľadisku si sýtili dušu v tvári sa zrkadliacu úsmevom aj poučením. Kto ste to nevideli, fotografia od Stanka Košáňa v prílohe napovie, Stanko, ďakujeme!