-A A +A
panorama

Žiaci našej školy po stopách baníkov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Nová Baňa 19.5.2017

    Tohto roku v máji sa uskutočnilo 10. stretnutie banských miest a obcí v Novej Bani. Na toto významné podujatie pod záštitou Andreja Kisku, prezidenta SR, sme prijali pozvanie za všetky deti z folklórneho súboru Liska. Podujatie na oslavu baníctva bolo významné medzinárodnou účasťou a realizované s podporou Fondu na podporu umenia. Malo aj poznávací a edukatívny charakter.

Naše deti z DFS Liska reprezentovali nielen svoju školu, ale aj obec Trávnica. Svedomito si nacvičili spev baníckych piesní, ktoré zaspievali  s doprovodom mládežníckej ľudovej hudby Javorinka pod vedením Mgr. Michala Budinského.

Po programe navštívili aj Múzeum baníctva v Novej Bani, kde sa oboznámili s históriou baníctva v tomto regióne a so spôsobom života v Novej Bani a v okolitých obciach.

Poďakovanie za možnosť zúčastniť sa osláv patrí aj Obecnému úradu v Trávnici, ktorý pomohol zabezpečiť dopravu na podujatie, všetkým rodičom malých spevákov i  Základnej škole v Trávnici.

                                                                                                Mgr. Adriana Rákošová