-A A +A
panorama

Základná organizácia Trávnickej Jednoty dôchodcov na Slovensku si dnes v KD pripomenula úctu k starším.

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Jej členovia sa popoludní zišli, aby spolu vymysleli, ako si aktívne a najmä príjemne užiť krásy babieho leta tejto jesene, jej darov v podobe dopestovaného a z „babičkinej kuchyne“ rozvoniavajúceho a tiež preto, aby si pripomenuli svoj sviatok.  Jeseň je nielen plná plodov celoročnej práce umu a rúk človeka, ale je to aj čas, ktorý v prívlastku tohto aktuálneho kalendárneho mesiaca sa spája s úctou k starším. Ako ju vedia svojou prítomnosťou vyjadriť deti sa mohli presvedčiť všetci prítomní. Že sa im to páčilo, o tom dôkaz podal dlhý potlesk a nefalšované úsmevy v tvárach. Určite to bolo aj preto, že žiačka našej Základnej školy s materskou školou v Trávnici, Katka Felsenová slovami básnika Milana Rúfusa za nás všetkých vyjadrila skutočné čaro, nevyčísliteľné hodnoty, ktorými nás práve tá naša starká nielen detstvom, ale životom samotným sprevádza:

„Starká je vľúdna.

Má Boží pokoj v duši.

Starká sa o nás s nikým nedelí.

Má času ľúbiť nás.

A nič ju nevyruší.

Pri nej má týždeň sedem nedelí.“

Spolu s kamarátkami, Slávkou Šváčovou a Lurinkou Adamkovou, seniorom uvili  kyticu v podobe ľudových piesní.   Pozdrav a slová úcty našim seniorom vyjadrila aj predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Trávnici i starosta obce. Tými úprimnými detskými ústami sa nám, tak ako majstrovi pera, Milanovi Rúfusovi,  žiada dokončiť "Modlitbu za starkú":

Matička Božia,

Ty deťom dvakrát milá!

Počávaj, čo Ti teraz rozpoviem.

Nechaj nám starkú.

Aby mi dlho žila.

Starká má pre mňa času, koľko chcem.

Zo srdiečka ĎAKUJEME VŠETKÝM milým našim starenkám a vzácnym našim starčekom.