-A A +A
panorama

V znamení vysvedčení s prísľubom prázdnin

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

...tak skončil nielen v Trávnici tento školský rok. Naši žiaci i pedagógovia sa s ním oficiálne rozlúčili svätou omšou v kostole a krátkym kultúrnym programom spojeným s vyhodnotením žiakov jednotlivých tried v kultúrnom dome. Piesňou sa s nami na obecnom úrade rozlúčili deviataci v sprievode  triedneho p. učiteľa Ľubomíra Leváka.  Na púti za vzdelaním im želáme úspechy, na ceste mladosťou radosť zo života a najmä šťastie na dobrých, láskavých,  milých a úspešných ľudí, aby sa títo naši už bývali žiaci sami takými stali.  Všetkým KRÁSNE  PRÁZDNINY!