-A A +A
panorama

V trávnickom kultúrnom dome sme prežili neobyčajný deň: Európsky deň rodiny a školy

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Užili sme si detského džavotu, spevu, scénok aj pekných výrobkov, ktoré nám zhotovili šikovné ruky malých majstrov. Vzácnosť tomuto podujatiu svojou prítomnosťou dodali skôr narodení pedagógovia, ktorí učili v Trávnici. Ich vstupom  do sály akoby sa na chvíľku prinavrátilo aj to naše detstvo, naša "ZDŠ" a ich mladosť, sviežosť i tvorivosť formujúca nás - vtedajší kŕdeľ detvákov, ktoré sa učili, hrali a spievali tak v "Dolnej" ako aj "Hornej" škole...  Veľká vďaka za to všetko Vám! Krásne časy to boli a naďalej zostanú nezabudnuteľné.

Tohtoročný, v poradí  desiaty, ročník Európskeho dňa a školy sme mali aj posilu: veľmi pekne nám vo svojom vystúpení zaspievali žiaci z Podhájskej. Úsmev do tvárí nám okamžite vdýchli naši škôlkári. Navštívili nás sv. Cyril a Metod.  Dozvedeli sme sa aj o misii na ďalekom Madagaskare. Náš pán farár nám premietol dokument vypovedajúci o tom, ako pôsobil na tomto ostrove. Videli sme spevavé deti, ktoré sa učili ďaleko od svojich príbytkov, hrali sa s guľôčkami, pierkami a inými veľmi skromnými drobnôstkami. Zoznámili sme sa s ich životom, chudobou, zvykmi a dozvedeli sme sa aj o sile prírody, ktorá neraz kruto postihne ľudí, zvieratá i rastliny v tejto krajine na rozsiahlom území.

Bol to deň poučný, zábavný, tak trochu i slávnsotný... Vďaka za pripravené dobroty našim rodinám, za program a rôzne sprievodné aktivity našim učiteľom i pánovi farárovi a za sviatok v duši všetkým bývalým pedagógom, ktorí prijali pozvanie do Trávnice a deťom, ktoré svojimi vystúpenia a prácami dotvorili atmosféru tohto spoločného stretnutia.    Takýto slnečný, jeseňou sfarbený deň rodiny a školy zostane v našich srdiečkach...