-A A +A
panorama

V Trávnici sa po dlhej zime tešíme z opravených ciest.

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Miestne komunikácie po tohtoročnej zime, ktorá odhryzla nielen kus z jari , ale najmä z ciest, sú v našej obci vďaka vykonaným opravám upravené a k spokojnosti vodičov i občanov aj bezpečnejšie.  Naša samospráva uvoľnila na opravu miestnych komunikácií finančné prostriedky vo výške 12 152,40 EUR.  Obec však dostala z Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 4 139,32 EUR, čo predstavovalo 34% z celkovej sumy opráv. Prostriedky boli účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry  v pôsobnosti miest a obcí v zimnej prevádzke v súlade s uzneseniami vlády č. 134/2013 a č. 184/2013.