-A A +A
panorama

V sobotu, 18. januára 2014, sa v KD stretli trávnickí hasiči

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Na svojom výročnom stretnutí hasiči hodnotili uplynulý rok. Aj v tomto začínajúcom im želáme splnené priania, pevné zdravie a radosť zo života a z činnosti, ktorá ich baví a napĺňa.