-A A +A
panorama

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trávnici

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Po podpísaní sľubu a prevzatí Osvedčenia o zvolení sa volení zástupcovia samosprávy obce Trávnica dostali k pracovným povinnostia.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať poslancom OZ v Trávnici, ktorí sa v tohtoročných voľbách rozhodli nekandidovať, avšak po viacero volebných období pôsobili v samospráve našej obce.

Zároveň novozvoleným zástupcom saomosprávy obce Trávnica blahoželáme a pripájame želanie vzájomnej tvorivej spolupráce vo veciach verejných.