-A A +A
panorama

Trávnickí hasiči - Plameňáci na prehliadke ukážok cvičenia zložiek integrovaného záchranného systému.

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

DHZ Trávnica – Plameň

    Naši žiaci, členovia DHZ Trávnica junior – Plameň, sa zúčastnili dňa 24.6.2017 na prehliadke ukážok cvičenia zložiek integrovaného záchranného systému. Podujatie sa uskutočnilo na Studničke – Pozbe ako sprievodný program k Púti ozbrojených síl, hasičov a záchranárov.

   Okrem toho, že predviedli svoje zručnosti v disciplíne „útok“, pozreli a vypočuli si aj ukážky práce

-      policajných psovodov pri zadržaní páchateľa, vyhľadávaní nebezpečných a zakázaných látok,

-      kriminalistov – vyšetrovateľov pri zabezpečovaní dôkazov z miesta činu,

-      hasičov pri zabezpečení potrebných úkonov pri dopravných nehodách a záchrane účastníkov takýchto udalostí,

-      vojakov pri výkone ich náročnej práce počas udalostí napr. pri živelnej pohrome...,

-      zdravotníkov RZP s ukážkou zabezpečenia pacienta pri prehriatí alebo inom zranení, s akým sa môžeme stretnúť aj počas nastávajúcich prázdnin.

Toto podujatie bolo veľmi zaujímavé a podnetné a aj touto cestou ďakujeme všetkým obetavým dospelákom, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú našim deťom – žiakom a svojím záujmom ich dokážu pripraviť na súťaže a prehliadky, kde naše deti získavajú v oceneniach popredné miesta.