-A A +A
panorama

Tradične sa na sklonku roku v Trávnici hral stolnotenisový turnaj

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

...a takto to 30.12. 2013 dopadlo:

  1. miesto: Acs
  2. miesto: Roman Haládik
  3. miesto: Ing. Emil Ivan