-A A +A
panorama

...TAKTO nám prialo počasie: POSTAVILI SME MÁJ!

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Tak, ako zima má svoje obyčaje a tradície i jarné obdobie praje atmosfére zvykov. Nezabudnuteľným a snáď i riadnou dávkou romantiky obdareným je zvyk stavania májov. Opojná vôňa kvetov čerešní, jabloní, orgovánu - všade prítomnej jari a všetko po živote sa hlásiacom od malého drobizgu na dvore, spevavého vtáctva navôkol až po stovky kilometrov prilietajúcich bocianov, všetko sa k životu má... A má sa k nemu nesporne aj láska, ktorú kedysi najmä postavený máj utvrdzoval pred celým svetom... Nech nám nikdy nechýba... A ak k tej nefalšovanej láske pridáme pohár vínka, tucet kôl vyspievaných i pretancovaných piesní i dedičstvo našich predkov v podobe pestrých a tak vzácnych krojov, určite máme jar v duši i v tvárach a láskou štekliace srdiečka či ide o hlúčik detvákov a či nás povyrastených.

Vďaka deťom, ktoré nás pásmom hier vrátili k tak nádhernemu času života človeka - k detstvu, vďaka chlapom, ktorí postavili máj, vysoký a pestro vyzdobený a vďaka všetkým za atmosféru, ktorá nás nabíja oslavou a radosťou zo života, z lásky!

Poďakovanie by sme chceli vysloviť aj za získané finančné prostriedky z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý nám poskytol dotáciu na zakúpenie 10 párov čižiem šitých na mieru. Čižmy patria k fíšanskému kroju, patria k povedomiu vidieka a sú prvkom dotvárajúcim odev našich predkov, našej dedovizni. Nedávno doručené oznámenie o poskytnutí dotácie nás potešilo a už teraz s radosťou očakávame čižmy, čo "sadnú" ako uliate, šité na mieru, na to ako " éj, budú klopkať!" vždy keď vo fíšanskom kroji budeme rozdávať radosť zo života tak, ako tomu bolo dnes...