-A A +A
panorama

Tak sa začal školský rok v Trávnici

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

    Ani sme sa nenazdali a prázdniny skončili. Naši žiaci školský rok začali svätou omšou a otvorením v kultúrnom dome, kde sa im a kolegom prihovorila Mgr. Anna Ivanová, riaditeľka ZŠsMŠ. S odlietajúcimi lastovičkami odchádza i leto a do nadchádzajúcich dní našich žiakov a ich pedagógov sa vkrádajú povinnosti,  nové výzvy a úlohy. Všetkým želáme, aby ich plnenie bolo pohodové a aby sa im darilo v učení i v reprezentácii našej školy. V tomto školskom roku máme   tri prváčky: Karolínku, Adrianku a Ninku, všetkým želáme, aby sa im v škole páčilo, darilo a aby mali radosť v kruhu ostatných detí. Toto želanie pripájame aj do našej materskej školy, kde je zapísaných dvadsaťjeden žiakov.