-A A +A
panorama

Sprievodné podujatia Juliálesu

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

V tomto roku tradičný Juliáles bol obohatený o sprievodné podujatia pre všetky generácie, na ktoré dýchlo čaro poľovníctva a atmosféry leta. Deti sa čo-to  dozvedeli na náučnom chodníku mladého poľovníka, z ukážok kynológie ich zaujali  trávnickí psíci svojim správaním a najmenších určite očaril nafukovací hrad.  Vystúpenie sokoliarskej skupiny Bavon z Banskej Štiavnice malo pestré publikum, rovnako ako všade prítomné trofeje trávnických poľovníkov,  tiež zaujímavý veterán z Ranča Trilobit - Čechy p. Štefana Diana a vtáctvo z Bažantnice  z Kalnej nad Hronom p. Šranka. Bolo na čo sa pozerať, bolo čo zjesť a to v spoločnosti najvzácnejších v atmosfére leta a povestnej pohostinnosti trávnických poľovníkov.