-A A +A
panorama

Spoločne prežité slávnostné okamihy Udeľovania čestného občianstva obce Trávnica

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

V histórii našej dediny sa prvým čestným občanom obce Trávnica stal PhDr., Dr. Štefan Kováč, náš trávnický p. dekan - farár. Tešili sme sa spolu s ním zo slávnostných okamihov udeľovania občianstva i zo spoločnosti už lauréta tohto prestížneho ocenenia pri neformálnom pohostení pred trávnickým kostolom bezprostredne po oficiálnom akte udeľovania. Srdečne lahoželáme!