-A A +A
panorama

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a vonkajšej kanalizácie pre Základnú školu s materskou školou v Trávnici

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Projekt rekonštrukcie prebiehal v čase prevádzky vyučovania. Obvodný úrad, odbor školstva Nitra v zmysle § 15 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nám poukázal kapitálový transfer v sume 43 759,- EUR . Doterajší stav prác t.j. rekonštrukcia sociálnych zariadení v základnej škole a zateplenie stropu jej stavby bol zrealizovaný v sume 34 376,50 EUR. Škola tak dostáva nový "šat" nielen zvonka, ale aj zvnútra.