-A A +A
panorama

Prvá polovica roka 2014 je už za nami...

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Počas jej trvania  na Hlavnej ulici bol zrekonštruovaný chodník a úprav sa dostalo a dostáva aj chodníku vedúcemu poza domy z Brezovej ulice na Družstevnú, pričom z rozpočtu obce bolo použitých =8 572,26 EUR.

Na Cintorínskej ulici pri nových bytových domoch bolo vybudované detské ihrisko a oddychové miesto návštevníkom obce pri náučnom či cyklistickom chodníku a tiež pre našich domácich občanov. Náklady s týmto  milým  dielkom spojené hradila obec vo výške =3510,46 EUR.  Tu si v zóne oddychu a okolí balzamu na dušu, panorámy Farských rolí, možno iba tak, posedieť, prípadne v spoločnosti priateľov opekať v krbe, ktorý je pridanou hodnotou miesta relaxu. 

Nielen čakanie na autobus či vybavovanie služieb pošty určite spríjemní „Richtárova studňa“ z dielne trávnického rodáka, Mgr. Ľubomíra Leváka, ktorej obstaranie nás vyšlo na sumu 613,02 EUR.

K udržiavaniu čistoty a poriadku nielen Trávničanov, ale aj turistov a návštevníkov obce bude naďalej nabádať tabuľa osadená pri kontajneroch určených NA VYTRIEDENÝ a NIE komunálny odpad,  rovnako ako aj v obci zavedený kamerový systém monitorovania priestranstiev.

Pokojné vidiecke prostredie našej Trávnice určite dotvára okolitá príroda a opakovane udržiavané priestranstvá.

Aj touto cestou vyslovujeme POĎAKOVANIE VŠETKÝM, ktorí vykonávajú starostlivosť o trávniky, kvety, okrasnú zeleň a udržujú čistotu, poriadok na našich obecných priestranstvách, pozdĺž miestnych chodníkov a komunikácií.

Úpravou prešla aj budova Zdravotného strediska. Je možno pre oči nevýrazná, no snáď bude v budúcnosti účinná. Podpílením budovy Zdravotného strediska bola stavba izolovaná od vlhkosti a tiež sme týmto chceli predísť vzniku pliesní.

Novú podobu dostáva aj Poľovnícka chata. Ak budete mať "prestreté v duši", ten krásny základ - všade prítomná zelená, voňavá a svieža príroda pri  našej Poľovníckej chate snáď  už dotvorí iba atmosféra či nálada spoločnosti Vám blízkych a vzácnych ľudí, vezmite ich na  prechádzku či  pobicyklovať sa na chatu popri stročných lipách a okolitých poliach...