-A A +A
panorama

Prichodí sa poďakovať za hodovanie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

VŠETKYM,

no osobitné poďakuvánie a verejné uznánie vyslovujeme rodine Benčíkovcov, kerá bez zaváhania poskytla priestory domu a dvora po rodičoch Radvanových na prvé Slivkové hody v Trávnici. Malé rodinné múzeum pootvorilo dvere do vždy tak pekných spomienok na pracovité ruky našich predkov. Kus života, pracovitosti a dávna podoba dediny či jej chotára tak naďalej ostávajú s nami a bolo nám vďaka Benčíkovcom dopriate plným priehrštím oživiť si chvíle detstva a mladosti našich starkých, kerí s úctou a v zhode s prírodou  pospolu sa prebíjali životom zrobenýma rukáma, mozolmi, zato  s peknou pesničkou a najmä pokorou k zemi, čo ich živila. Úctu k úrode - sezóne sliviek  sme prežili jak volakedy tí starci naši na dvore pod strechou neba, pri kotloch s variacim sa lekvárom, za stolom pod marhuľou či na dvore – všetky generácie spolu. Benčíkovci - ďakujeme!