-A A +A
panorama

Predstavenie kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Týždeň pred voľbami sa občanom predstavili kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva a na starostu obce. Ing. Emil Ivan, starosta obce Trávnica, slovom i obrazom prezentoval niekoľko investičných projektov realizovaných v dedine v nedávnej dobe. Uviedol do pozornosti občanov aj tie, ktoré sa budú robiť v budúcnosti a teda v novom volebnom období s novým kolektívom zvolených zástupcov Trávničanov. Prítomným občanom predstavil kandidátov na poslancov v nadchádzajúcich voľbách, otvoril diskusiu o záujmoch a veciach verejných.   Pri skromnom a chutnom občerstvení, speve sa v priateľskej atmosfére popoludnie tejto soboty zmenilo v pokojný jesenný večer, v našej Trávnici - našom domove. Domov je dielo prekrásne, rovnako ako preťažké. A každodenné. To nie je iba miesto, kde bývame, ale miesto, kde nám rozumejú.  Trávnici, Trávničanom a všetkým hosťom u nás želáme spokojný život okorenený  pohodou, vzájomným porozumením a radosťou zo života v kruhu blízkych a známych, veď ako úvod tejto obecnej stránky hovorí : Obec Trávnica...  miesto, kde ste doma.