-A A +A
panorama

Pozdrav oslavujúcich farníkov Fíšanov trávnickému p. farárovi

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

V tak významný deň, akým boli obecné oslavy 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci nemožno obísť a nespomenúť si na Farský úrad. Piesňou a pozdravmi sa farníci prihovorili nášmu p. farárovi, Štefanovi Bebjakovi. Pri srdečnom a skromnom občerstvení sme tiež nahliadli do priestorov nedávno rekonštruovanej budovy fary, ktorej „srdce“ – pôvodná budova je podobne ako Fíš sám starobylé, no plné pulzujúceho života.