-A A +A
panorama

Nedeľná premiéra hry "Kríž pod lipami"

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Kvetná nedeľa v Trávnici bola naozaj sviatočná. Jej dopoludnie spievanými pašiami a popoludnie premiérou hry Ferka Urbánka pod názvom "Kríž pod lipami" boli skutočným sviatkom v duši. Tým, ktorí boli účastní ďakujeme za potlesk i za slová uznania.  Veľkú vďaku vyslovujeme režisérke, p. učiteľke, Gitke Holečkovej,  trávnickým ochotníkom i súrodencom Klimantovcom, ktorí hrou na husliach i harmonike dali naplno vyniknúť kráse nášho fíšanského kroja a povedomiu života na slovenskej dedine. Po sedemnásťročnom "pôste" od divadla, sme  nefalšovanú radosť hercov z hry na doskách nášho javiska hladní hltali pohľadom a v hľadisku si sýtili dušu v tvári sa zrkadliacu úsmevom aj poučením. Kto ste to nevideli, fotografia od Stanka Košáňa v prílohe napovie, Stanko, ďakujeme!