-A A +A
panorama

Múzeum na kolesách

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Hostia z Prešova uniformami, zbraňami a drobnými predmetmi pripomenuli smutné kapitoly svetových a teda i tých našich, trávnických, dejín. Exponáty pochádzali z obdobia druhej svetovej vojny. Nedá sa nevysloviť neskromné želanie – bodaj by sme všetci naživo spoznali to, čo súvisí s vojnami iba prostredníctvom exponátov múzeí, učiva v školách a nikdy na „vlastnej koži“...