-A A +A
panorama

Mikuláš navštívil aj členov trávnickej Jednoty dôchodcov na Slovensku

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

...a bolo veselo! Priniesol radosť, dobrú náladu a prítomných potešil balíčkom.