-A A +A
panorama

Mesiac úcty k starším sme si pripomenuli stretnutím jubilantov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Každoročne v mesiaci október, keď príroda naberá krásu jesene pozývame skôr narodených Trávničanov, 60 a 70 ročných jubilantov, na spoločné posedenie. Naše pozvanie prijalo 26 Trávničanov. Všetkým želáme pohodu, pokoj, optimizmus, lásku i radosť zo života a vyslovujeme zo srdca prameniacu vďaku.