-A A +A
panorama

Jednota dôchodcov na Slovensku miestna organizácia si pripomenula Deň matiek

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Členky toto stretnutie začali básňou a v príjemnej atmosfére vyzdvihli osobnosť matky v rodine, spoločnosti, v živote každého z nás. 

Nezostáva nám iba úprimne zaželať pevné zdravie a radosť zo života.