-A A +A
panorama

Gazdovský dvor – svet skrytých pokladov, svedkov pracovitosti, zručnosti, neľahkého a predsa radostného žitia našich predkov.

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

...tajomstvá povalí, šôp, hospodárskych budov,  pivníc či kusov nábytkov s všade prítomnou dôstojnosťou a čarotajmi zašlých čias vdýchli to tejto doby spomienky na svet bosých nôh našich starých materí a mozoľnatých zrobených dlaní otcov. Ako povedala gazdiná – nebolo treba robiť, stačilo sa iba pozerať. A veru bolo sa na čo, no  nedalo sa vynadívať... Dvor dokumentoval typický vidiecky život čias nie tak dávno minulých, utvrdzovala ho spievaná a hraná  ľudová pieseň prítomných, pohostinnosť domácich a záujem hostí zo sprievodu...