-A A +A
panorama

Bolože to básničiek aj piesní a VŠETKY PRE MIKULÁŠKA!

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Naše deti v Trávnici si tento rok pre Mikuláška pripravili pestrú paletu básničkových i spievaných vystúpení. Všetci v sále sme neraz započuli kúzelné slovíčko ĎAKUJEM.  Vianočným punčom prevoňaný kultúrny dom ožil vďaka deťom a Mikuláškovi čarokrásnou esenciou detstva a atmosférou prichádzajúcich sviatkov Vianoc. Nech advent a sviatky Vianoc sú vo Vašich rodinách naplnené láskou, pohodou, spokojnosťou a blízkosťou Vám vzácnych.

Za srdiečka zahrievajúci čaj i punč  ď a k u j e m e  paniam učiteľkám,

za dobroty maminkám a za darčeky   M i k u l á š k o v i.