-A A +A
panorama

23. júna 2013 sa Dr. Štefan Kováč stal prvým čestným občanom obce Trávnica

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 odseku 3 písmena k) zákona č. 369/1990 Zbierky O obecnom zriadení a v súlade s § 33 odsekom jeden písmena b) Štatútu obce Trávnica

schvaľuje

Udelenie čestného občianstva obce Trávnica vdp. dekanovi – farárovi v Trávnici

Dr.  Štefanovi Kováčovi

Hlasovanie:

Na schvaľovaní uznesenia č. 10/2013 zo dňa 19. apríla 2013 bolo prítomných: deväť poslancov (Obecného zastupiteľstva v Trávnici)

Za hlasovalo: Deväť

Proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania.

Toto uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Výpis z uznesenia bol

·         vyhotovený: V Trávnici, dňa 23. júna 2013

·         opatrený okrúhlou pečiatkou obce Trávnica s erbom obce

·         a vlastnou rukou bol podpísaný:       Ing. Emil Ivan, starosta obce Trávnica