-A A +A
panorama

22.07. 2017 zomrel Mons. Jozef Dragúň.

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Mons. Jozef Dragúň

Narodený:          9.1. 1939   v Komjaticiach,  ordinovaný: 23.6. 1939 v Bratislave

1990 – 2017 administrátor v Trávnici,  zomrel 22.07. 2017 v Nitre.

Pohrebná svätá omša za zosnulého bola slávená dnes popoludní o 14.00 h vo Farskom kostole sv. Alžbety v Komjaticiach a po nej pokračovali pohrebné obrady na miestnom cintoríne v Komjaticiach. Smútočnú sv. omšu a pohrebné obrady slúžil J. E.  Mons.  Viliam Judák. Na pohrebe sa zúčastnili mnohí kňazi, medzi ktorými nechýbali ani spolužiaci Mons. Jozefa Dragúňa, jeho pokračovatelia v Trávnici a kňaz, rodák z Trávnice - Roman Bako, rodáci z Komjatíc, farníci z farností, kde vdp. Mons. Jozef Dragúň pôsobil, rehoľné sestry a mnohí ďalší. Smútiacej rodine a smútočnému zhromaždeniu sa za nás, Trávničanov, slovami vďaky a uznania prihovorila Trávničanka, p. Ľudmila Čapláková:  

Vážená smútiaca rodina, vážené smútočné zhromaždenie.

S pocitom hlbokého smútku a úprimnej účasti stojíme nad rakvou. Skláňame sa pred Božou vôľou, že si Všemohúci povolal ku sebe kňaza, bývalého správcu farnosti Trávnica, veľadôstojného pána Mons. Jozefa Dragúňa. Zastavilo sa srdce húževnatého robotníka Pánovej vinice. S úctou a vďakou spomíname na 17 plodných rokov, ktoré prežil s nami v Trávnici. Bolo by toho veľmi veľa, keby som chcela vymenovať všetko, čo pre našu farnosť urobil. Sme mu za všetko duchovné, ale aj hmotné veľmi vďační, lebo aj napriek svojmu zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu vynakladal veľké úsilie. Zvlášť mu chceme poďakovať za to, že práve počas jeho pôsobenia a jeho pričinením začalo klíčiť semienko kňazského povolania v miništrantovi, teraz už kňazovi, Romanovi Bakovi. Žiaľ, zdravotný stav mu už nedovolil, aby prišiel na jeho primičnú omšu.

Nezabudneme na mravenčiu prácu dôstojného pána dekana pri bádaní po dejinách Farnosti Najsvätejšej Trojice v Trávnici. Vo vedomí, že nič ľudské nie je dokonalé, zostavil publikáciu „História Rímskokatolíckej Farnosti Najsvätejšej Trojice v Trávnici“. Jeho oddanosť Trávničanom pekne vystihujú slová:

„Daj Bože, aby trávnická farnosť rástla a napredovala v pevnej viere a oddanosti k Bohu, vlasti, národu“.

Odpočinutie večné, daj mu Pane, vyprosujú farníci z Trávnice.“

Naozaj, prichodí sa nám poďakovať za žičenie Mons. Dragúňa, za sedemnásť rokov vysluhovaných sviatostí, dianie a formovanie kresťanských spoločenstiev, dielo  na našom fíšanskom kostole, sakrálnych pamiatkach, za pedagogickú činnosť a spoluprácu pri spoločne pripravovaných slávnostných okamihoch podujatí v našej dedine, v Trávnici. Nezabudneme na púte, procesie, dokumentovanie histórie farnosti, na dôstojné prežívanie obradov so speváckym zborom Trávničanov.

      S úctou a vďakou spomíname...

Viac: 

https://www.facebook.com/pg/Rímskokatolícka-farnosť-sv-Alžbety-Komjatice-836902193067149/photos/?tab=album&album_id=1372411086182921