-A A +A
panorama

Dianie v obci

18 september, 2019 - 15:41
Ilustračný obrázok

Detská hasičská súťaž sa konala v sobotu 14.09. 2019 na ihrisku v Trávnici. Deti si s chuťou zašportovali. Fotorgrafie v prílohe priblížia atmosféru dňa.

1 september, 2019 - 15:13
Ilustračný obrázok

VŠETKYM,

no osobitné poďakuvánie a verejné uznánie vyslovujeme rodine Benčíkovcov, kerá bez zaváhania poskytla priestory domu a dvora po rodičoch Radvanových na prvé Slivkové hody v Trávnici. Malé rodinné múzeum pootvorilo dvere do vždy tak pekných spomienok na pracovité ruky našich predkov. Kus života, pracovitosti a dávna podoba dediny či jej chotára tak naďalej ostávajú s nami a bolo nám vďaka Benčíkovcom dopriate plným priehrštím oživiť si chvíle detstva a mladosti našich starkých, kerí s úctou a v zhode s prírodou  pospolu sa prebíjali životom zrobenýma rukáma, mozolmi, zato  s peknou pesničkou a najmä pokorou k zemi, čo ich živila. Úctu k úrode - sezóne sliviek  sme prežili jak volakedy tí starci naši na dvore pod strechou neba, pri kotloch s variacim sa lekvárom, za stolom pod marhuľou či na dvore – všetky generácie spolu. Benčíkovci - ďakujeme!

1 september, 2019 - 14:32
Ilustračný obrázok

Gazda Jožko a gazdiná Albínka Benčíkovci pre nás na dvore po rodičoch spolu s richtárom a predstavenými dediny prichystali pravé slivkové hody. Čo sa v kotloch na dvore za neustáleho dozoru slniečka navarilo, to sa veru aj zello. Chládok držala slivovička a podávali sa gombovce, perky, chlebík s cibulkou a samozrejme lekvár. Prítomní sa mohli postaviť ku kotlu a s praslicou miešať lekvár. K hodom patrí dobrá nálada, spoločnosť ľudí, kerých máme radi a muzika. Šecko bolo jak sa patrí, tak na ostatky ostáva už len poďakuvať sa: Tým, kerí hody vystrojili, kerí zahrali a zaspievali a šeckým hodárom, kerí u Benčíkovcov na Gazdovskom dvore do sýtosti hoduvali.

31 august, 2019 - 09:48
Ilustračný obrázok

Folklórna skupina Trávničanka reprezentovala našu  obec na Dni folklóru vo Vrábloch. 

24 august, 2019 - 10:21
Ilustračný obrázok

Súťažiacim prialo pekné letné počasie. Na obnovenom tenisovom kurte si prihlásení účastníci turnaja zašportovali. Víťazmi sa stali:

1. miesto: Roman Adamka / Tomáš Menčík

2. miesto: Peter Varga / Boris Bako

3. miesto: Jakub Baxa / Matúš Budák

10 august, 2019 - 04:46
Ilustračný obrázok

Miestny odbor Matice slovenskej, Folklórna skupina Trávničanka a priaznivci folklóru v prvý augustový víkend reprezentovali našu Trávnicu v kraji, kde sa spievajú "trávnice".  V kraji bohatom na krásu prírody a jej rázovitosť, uchovávajúcom zvyky a tradície, pohostinnosti a dobrej nálady. Ostali pekné spomienky. 

8 júl, 2019 - 10:31
Ilustračný obrázok

Dobrovoľní darcovia krvi v Trávnici už tradične prispeli svojou pomocou k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starstlivosti.  

9 jún, 2019 - 12:16
Ilustračný obrázok

Vážení občania,

V roku 2019 začíname s prevádzkovaním Separovaného zberného dvora, ktorým  je areál a budova bývalej sýpky.  Jeho skolaudovaním je možné využívať ho občanmi, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo sa vedia preukázať listom vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Trávnici.  Na  dvor bude možné  odovzdávať zvlášť vytriedené rôzne druhy odpadu, spolu viac ako tridsať, vrátane viacerých druhov nebezpečného odpadu.  Zoznam týchto odpadov bude zverejnený na stránke obce a vyvesený na informačnej tabuli obce pred poštou a pri fontáne pred školou. 

Osobne odovzdať vytriedené zložky odpadu na zberný dvor možno

  • v pondelok a v stredu od 07:30 – 08:00 h
  • v piatok od 14:30 – 15:30 h, prípadne dohodou

Viac  - pozri v prílohách.

2 jún, 2019 - 08:02
Ilustračný obrázok

Vrh guľou a floorballové strely na bránku uzatvorili Olympijský deň v Trávnici. Aj tu možno v prílohách vidieť, že šport oslovuje naozaj všetkých. Zábava v spoločnosti priateľov a počasie len umocnili skvelú atmosféru prvého Olympijského dňa v Trávnici. Mnohí z nás sa vrátili do čias detstva a zaspomínali si na svojich učiteľov telocviku, telesnej výchovy, na časy ktoré žiadny prach, nijaká pavúčina, hrdza  či vrásky v srdci Fíšanov vekom neovplyvnia. Tam zostávajú nedotknuté, živé. 

2 jún, 2019 - 08:34
Ilustračný obrázok

Posledné disciplíny preverili zúčastnených a najlepšie dosiahnuté výsledky boli odmenené medajlami. Vyskytli sa aj zranenia ,  no nechýbali podané pomocné ruky a fair play správanie, fair play - trvalá súčasť olympijského pôsobenia kdekoľvek a samozrejme aj v Trávnici. Deň naplnený športom, súťažami, spoločnosťou nám najvzácnejších, darmi sponzorov a vydareného počasia - to bol Olympijský deň v Trávnici. 

Všetkým, ktorí boli jeho súčasťou ĎAKUJEME!

2 jún, 2019 - 07:10
Ilustračný obrázok

Všetky vekové kategórie a športové disciplíny mali svojich "držiteľov" bronzových, strieborných a zlatých priečok, svojich víťazov, ktorým boli odovzdávané madajly. Tešilo nás, že toto rodinné popoludnie v malebnom prostredí našej Trávnice oslovilo naše babinky, ocinov aj maminky, omladinu a aj deti. Udelený bol aj pohár najmladšiemu súťažiacemu účastníkovi a tiež najstaršiemu. Pod kruhmi olympijskej vlajky panovala nefalšovaná radosť, potlesk a prajnosť.  Tá naša - trávnická vlajka - pohladila nejedno srdiečko hrdosťou na to, že aj na lúke hier v areáli "fíšanskej" školy, tenisovom kurte či asfalte na Cintorínskej ulici sa dá zažiť skutočná olympijská atmosféra. 

2 jún, 2019 - 07:39
Ilustračný obrázok

Aj sladkú podobu mal premierový trávnický Olympijský deň! Farebné "mňam" kruhy olympijskej torty sa rozkrájali a prítomní maškrtili po tom, čo sa posilnili párkami v rohlíku. Začínali sme na poludnie, kedy zvedavé slniečko bolo na oblohe najvyššie. Dobroty z piknikových košíčkov sa míňali, o pohyb a súťaže bol záujem tak sa energia rozložila do jednotlivých disciplín. V podvečer sme všetko aktívnym pohybom "spálené" doplnili pripraveným jedlom, maškrtami a nebola núdza ani o nápoje. Takto občerstvení sme sa vydali na cestu za pokladom. Aj tu nám  spoločnosť robilo slniečko. Azimut hľadačom napovedal, kam sa za pokladom vydať. Pomáhali ocinovia aj maminky.  "Objavilo sa", PODARILO SA a na školský dvor sa nám vrátili naše najväčšie poklady - DETI - s pokladmi, ktoré našli v okolí ihriska pri bytových domoch.

2 jún, 2019 - 06:38
Ilustračný obrázok

Začal piknikom. Prialo nám slniečko. V tieni lipovej aleje pred školou sa z dobrôt piknikových košíkov posilnili súťažiaci a občerstvili diváci. Registráciu vystriedali ohlasované disciplíny, v ktorých mali zastúpenie všetky generácie. Od 13:00 h do samého večera si bolo možné zabehať, skákať, hádzať granátom aj guľou a za víťazstvo odniesť medajlu. Zúčastneným priaznivcom myšlienky olympionizmu bolo ponúknuté chutné občerstvenie a možnosť získať zaujímavé sponzorské dary. 

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí prijali pozvanie na toto podujatie i tým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k jeho vydarenému priebehu. 

Partneri: Obec Trávnica, Termálne kúpalisko Podhájska, Kino Central park Podhájska, Firma Ledvance Slovakia, Slovenský olympijský a športový výbor.

2 jún, 2019 - 06:56
Ilustračný obrázok

Deti predškolského veku otvorili behom na 60 m Olympijský deň v Trávnici.  Všetci ich povzbudzovali a tešili sa z ich športových výkonov. Mobily, tablety a iné technické vymoženosti v konkurenčnom prostredí krásneho okolia našej storočnej školy dostali "stop" a "zelenú" mala blízkosť človečiny, povzbudzovanie, súťaženie a všetky myšlienky olympionizmu.

12 máj, 2019 - 19:50
Ilustračný obrázok

Deň matiek v Trávnici to sú opakované vystúpenia detí z našej Základnej školy s materskou školou, ktoré sú naplnené scénkami, tancom, básňami i hudbou. Tým všetkým za nás všetkých trávnickí žiaci poďakovali v dnešnú druhú májovú nedeľu našim mamám. Za lásku, starostlivoť, obetavosť, strach i obavy, ktoré správne mamy pri výchove detí nemôžu obísť, sú ich súčasťou, rovnako ako ich úsmev, či pohladenie. To nikomu z nás ľahostajné nie je. Tak naše milé MAMY  VÁM zo srdca ĎAKUJEME!