-A A +A
panorama

Aktuality miestneho odboru Matice slovenskej

28 november, 2011 - 13:08
Ilustračný obrázok

26. novembra 2011  sa v kultúrnom dome uskutočnila Katarínska zábava, ktorú zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej. Na úvod  bol pripravený kultúrny program. Prezentovali sa v ňom  šikovní a talentovaní ľudia, ktorým je obec Trávnica veľmi blízka.   Ako prvá sa predstavila  Barborka Dvorská, študentka operného spevu na Konzervatóriu v Bratislave, a to  piesňou od Giovaniho Pergolesiho  „Se tu m ´ami“   a tiež piesňou  od Mikuláša Schneidera-Trnavského  „Zaspievalo vtáča“, ktorú   spievala so Slávkou Zámečníkovou.   Na klavíri ich doprevádzala  Haimoni Balgavá.  V našej obci sa príjemne cítia nielen miestni obyvatelia, ale aj návštevníci, prisťahovaní či chalupári. Jedným z nich je aj p. Adam Kroščen.  Venuje sa hre na husliach a v ďalšej časti programu sa predstavil skladbami    „Ave Mária“  od Guno, ďalej Vivaldiho skladbou „Siciliano“  a skladbou Amadea Mózarta „Andante  Graciozo“. Na klavíri ho doprevádzal  náš  vynikajúci organista p. Mário Lička. Na záver programu vystúpila Ľubka Rácková, ktorá je tiež rodáčkou z obce Trávnica. Ľubka je členkou miestneho odboru Matice slovenskej, členkou nášho speváckeho zboru a okrem toho spieva aj v skupine Parník,  žánrovo orientovanou na  country hudbu tradičnú  aj modernejšiu, a aj najmodernejšiu s prvkami írskeho folklóru a prisťahovaleckej americkej hudby bluegrass. Po vystúpení skupiny Parník pokračovala tanečná zábava. Do tanca hral výborný muzikant, rodák z Trávnice , p. Dušan Čaplák. Katarínska zábava bola vynikajúca.  V spoločnosti svojich priateľov i hostiteľov, trávnických Matičiarov a v sprievodnom programe účinkujúcich  sa všetci  veľmi dobre zabavili a zatancovali si.

26 november, 2011 - 10:38
Ilustračný obrázok

Miestny odbor Matice slovenskej v Trávnici Vás pozýva na 

KATARÍNSKU ZÁBAVU

26. novembra 2011 od 19:30 h v Kultúrnom dome v spoločnosti hudby Dušana Čapláka.

20 jún, 2011 - 16:46
Trávnické kroje

Krásou fíšanského kroja bola umocnená nejedna slávnostná chvíľa v živote človeka i dediny. Nebolo tomu inak ani 8. apríla 2011, kedy obec Trávnica slávnostne odovzdávala do užívania stavby, ktoré možno hrdým záznamom zapísať do odkazov budúcim generáciám. Kolaudovanie obnoveného centra dediny a troch bytových domov bolo udalosťou skutočne slávnostnou, kedy kroje a ľudová pieseň dotvorili celkovú atmosféru. Aj vďaka Matici slovenskej, miestnemu odboru v Trávnici, žije nádej, že tento klenot, ktorým fíšanský kroj je, neostane iba spomienkou, nezostane v truhliciach trávnických starčekov, naopak - bude hrdou a dôstojnou súčasťou života súčasníkov.

20 jún, 2011 - 13:24
Ilustračný obrázok

Miestny odbor Matice slovenskej  bol založený  dňa 23.7.2010 na Valnom zhromaždení, ktorého sa zúčastnili: Jozef Štajner, riaditeľ DMS v Šuranoch, pani Katarína Fučíková, tajomníčka Okresnej rady MS a občania, ktorí  prejavili záujem o členstvo v MO MS.  Na Valnom zhromaždení sa uskutočnila voľba predsedu a voľba členov výboru.  Za predsedníčku bola navrhnutá a zvolená Mgr.Adriana Konkolyová.Na zasadnutí výboru bola za tajomníčku zvolená Marta Görögová a pokladníčkou sa stala Daniela Menčíková. Založenie MO MS  v Trávnici umožňuje aktívnu účasťna aktivitách a podujatiach organizovaných Maticou slovenskou.