-A A +A
panorama

Aktuality miestneho odboru Matice slovenskej

10 august, 2019 - 04:46
Ilustračný obrázok

Miestny odbor Matice slovenskej, Folklórna skupina Trávničanka a priaznivci folklóru v prvý augustový víkend reprezentovali našu Trávnicu v kraji, kde sa spievajú "trávnice".  V kraji bohatom na krásu prírody a jej rázovitosť, uchovávajúcom zvyky a tradície, pohostinnosti a dobrej nálady. Ostali pekné spomienky. 

15 júl, 2019 - 12:17
Ilustračný obrázok

Miestny odbor Matice slovenskej Vás pozýva na Podroháčske folklórne slávnosti,

na ktorých v piatok 02.08. 2019 o 19:30 vystúpi naša folklórna skupina Trávničanka v úvodnom programe s názvom Privítanka v Oravskom Bielom Potoku.
 

 
Viac: pozri v prílohe

9 december, 2018 - 20:50
Ilustračný obrázok

Na poslednú chvíľu sme trhy pripravili do Kultúrneho domu. Počasie sa menilo z usmokleného na ešte usmoklenejšie a naopak. Tak Kultúrny dom už v čase poludnia začal rozvoniavať pripravovaným punčom a čajom pre deti. Pod jeho strechou dýchla na nás atmosféra blížiacich sa Vianoc. Deti zo Základnej školy s materskou školou a z Materskej školy koledovali, hrali na hudobných nástrojoch a dlhé rady stolov pokryli oblátky, med, predmety ručne zhotovené a s láskou ponúkané. Ženičky nachystali aj mastné chleby s cibuľou. Prestreté bolo zručnosťou, fortieľom, šikovnosťou a poctivým remeslom. Všetkým Vám do rodín želáme pokoj, radosť a požehnania hojnosť. 

VINŠUJEME VÁM V ZÁHRADE ÚRODY A DOMA TRI PLODY:

LÁSKU, SVORNOSŤ A ÚPRIMNOSŤ, ABY VÁM TRVALI VEČNOSŤ.

Krásne Vianoce!

6 júl, 2016 - 21:36
Ilustračný obrázok

Humno, Gastrocentrum, Malá scéna, Veľká scéna, Košiarik či Etnodom. Škola tanca, Škola remesiel, Jarmok majstrov remesiel, Ohnisko a Koliba s tradičnou kuchyňou... Obdivuhodné talentované deti v strhujúcich hudobných, spievaných či tancovaných vystúpeniach... Extra dávka radosti zo života odspievaná a pretancovaná folklórnymi súbormi z rôznych kútov našej domoviny. Východná 2016 hrala, spievala, tancovala, zabávala nás. Bola pohostinná, poučná. Predstavila Tváre niekoľkých neodmysliteľných šíriteľov slovenského folklóru. Tiež fortieľ, zručnosť slovenských remeselníckych majstrov. Ich šikovnosť v podobách prác s drôtom, kovom, drevom, prútím, kožou, a  tým, čo príroda ponúka,  Boh v kraji slovenskom požehná vyvažoval srdečný úsmev, pokora v slovách a úcta k poctivej robote, k životu. Východná privítala hosťov z Bulharska, Ukrajiny, Gruzínska a Mexika. Keďže sa nachádza pod majestátnymi  Tatrami nečudo, že sme sa vybrali na prechádzku. Dážď a hmla neodrádzali, úsmev a dobrá nálada nechýbali. Ani vo Východnej, v Tatrách,  cestou na výlet a  ani pri návrate domov. Za pekný víkend a výlet ďakujeme Miestnemu odboru Matice Slovenskej v Trávnici a za bezpečný návrat aj trpezlivosť s nami veľká vďaka p. vodičovi.

31 máj, 2016 - 12:50
Ilustračný obrázok

   Piesne, zvyky, tance a sprievodné podujatia Požitavských folklórnych slávností Maňa 2016 si môžete užiť v posledný júnový výkend. Program je v prílohe a susedná obec Maňa sa teší na Vašu návštevu.

29 august, 2014 - 17:46
Ilustračný obrázok

Celodenný výlet v Hrušove sa nielen niesol v duchu dorábaného chlebíka, ale naozaj  bol taký, ako chlieb.  Tí, ktorí tam boli mali možnosť všetkými zmyslami precítiť atmosféru žatevných prác, pečenia a vône chleba i radosti z dožinkových slávností. No pohostinný Hrušov ponúkol vo svojej malebnej dedine viac. Rôzne dvory svedčili o rozmanitosti činností, ume, šikovnosti, všestrannosti a veselosti nášho ľudu. Hrušov so svojou "Hontianskou parádou" doprial všetkým parádnu pastvu pre oči v podobe krojov, scénickej pestrosti vystúpení, tradícií, remesiel, strojov a zariadení, no najmä v  obdivuhodnom zachovávaní a posúvaní zručností i obyčajov svojich predkov aj nám súčasníkom. Tak sme videli prácu vykonávanú zručnými rukami s uhlím, kameňom, drevom, konope či tú, za ktorou sa tiahla vôňa chlebíka z kamennej pece, rôznych druhov lekvárov i tú, výsledkom ktorej bolo dorobené víno či pálené a samozrejme nikde nechýbal spev všadeprítomnej krásnej a nezunovanej ľudovej piesne, päty štekliaca hudba a vynikajúca nálada. Vďaka dobre pripravenej "Hontianskej paráde"  aj Fíšanskí matičiari mali parádny výlet s parádnym prídavkom v podobe vystúpenia súrodencov Zuzanky a Peťka Klimantovcov!

27 september, 2013 - 14:28
Ilustračný obrázok

Po vlaňajšom vydarenom výlete v Tatrách sme zorganizovali výlet do Chorvátska. Počas cesty nás sprevádzalo sychravé počasie. Všetci sme dúfali, že sa počasie umúdri. A tak aj bolo. Po príchode do hotela a ubytovaní sa slniečko rozsvietilo a pekné počasie nás sprevádzalo počas celého pobytu v Omišalji na ostrove Krk. Pláž, hotel a jeho okolie bolo plné Fíšanov, ich spevu, debát.  Očarilo nás mestečko nad hotelom, jeho úzke uličky, z ktorých sme do hotela zostupovali cez par Dubec, čo mnohým pripomínalo menšiu túru.  Nevynechali sme ani plavbu loďou . Na raňajkách a večeriach sme hodovali J  Spievali sme takmer stále a večer  sme si aj  zatancovali za doprovodu nášho organistu Mária.   Rozlúčkový večer sme sa zabávali po chorvátsky. Všetci sme si výborne oddýchli, zabavili sa  a na krásne spoločné chvíle budeme veľmi dlho, dlho spomínať.

25 jún, 2013 - 16:21
Ilustračný obrázok

Matičiari v Trávnici si vyhodnotili činnosť v predchádzajúcom roku a zároveň prítomných oboznámili s tým, čo by chceli robiť v tomto. Želáme im splnenie všetkého, čo si predsavzajú a pri prezentovaní Trávnice im prajeme úspechy  bohaté i čerstvé pramene námetov a inšpirácií.

26 apríl, 2013 - 09:56
Ilustračný obrázok

Opäť po roku radi uvítame každého, komu zvyk stavania mája nie je cudzí. V utorok, v podvečer prvého mája, sa v areáli základnej školy o 18:00 h stretneme pri stavaní mája a pri vždy peknej ľudovej piesni, skromnom občerstvení. Miestny spolok Matice Slovenskej, Jednota dôchodcov na Slovensku - miestna organizácia, Základná škola s materskou školou Trávnica a obec Trávnica v úzkej spolupráci pripravia toto podujatie v tradičnom oblečení, vo fíšanskom kroji. Pedagógovia našej školy  pripravili s deťmi "hravé", milé pásmo, v ktorom sa na chvíľu môžeme vrátiť do čarokrásneho detstva na Fíši. Radi uvítame každého, komu krása kroja, fíšanské povedomie a chuť zabaviť sa sú milé, stoja za to, aby boli  súčasťou života v Trávnici. Nazrite do starých truhlíc, almár či komôd, navštívte naše starenky a starenkých, radi sa s nami všetkými podelia a zašlej kráse ich mladosti vdýchnu život. Oblečte sa,  príďte a všetci spolu postavíme máj, zabavíme sa a pridáme ďalšie ohnivko do retiazky spomienok, ktoré rozveselia myseľ a zahrejú srdiečko.

11 október, 2012 - 18:02
Ilustračný obrázok

Hoci čas pokročil k farebnej jeseni a jej denné i nočné teploty poklesli naďalej nás v srdiečku hrejú spomienky na prežité chvíle uprostred našich veľhôr. Dopriali nám pookriať, tešiť sa zo života v peknom prostredí, v spoločnosti nám blízkych ľudí, s piesňou na perách a pohodou, ktorú  vydarený výlet v každom okamihu znásoboval.  Radi si pri mozaike ďalších dodaných fotografií  zaspomíname...