-A A +A
panorama

Jednota dôchodcov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Logo JDSMiestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Trávnici vznikla dňa 14.2.2005. Kolektív dôchodcov sa usiluje o vytvorenie dobrých medziľudských vzťahov, vzájomnú pomoc, rešpektovanie záujmov jednotlivcov aj kolektívu. Výbor JDS organizuje pravidelné podujatia napr: oslavu MDŽ, slávnostné stretnutia ku Dňu matiek a Mesiacu starších, kladenie vencov k pamätníku pri výročí oslobodenia obce, výstavy tvorivých aktivít dôchodcov – fotografií, pamätníkov, albumov, kroník, výšiviek, obrázkov, dobových krojov, prútenývh košíkov. Tiež pomáhajú pri jarných a jesenných upratovacích a skrášľovacích prácach v obci. V nepodslednom rade pre našich dôchodcov organizujú poznávacie a kultúrne zájazdy. Spomenieme napr. návštevu Arboréta v Mlyňanoch, divadla v Nitre,  výlet do Gabčíkova, Bratislavy, do Banskej Štiavnice, Poľska, kaštiela vo Svätom Antone, kúpeľov  v Starej Ľubovni kúpeloch, navštívili Bojnický zámok,rekreáciu vo Vysokých Tatrách. Tradície udržiavajú posedeniami pri hudbe, stromčeku a koledách, pečením perníkov k Vianociam, výstavami dopestovaných plodov zo svojich záhrad

Predsedníčkou JDS je Mgr. Božena Návojská.

 

Aktuality Jednoty dôchodcov

25 október, 2011 - 13:44
Ilustračný obrázok

Dnes, 25. októbra 2011, popoludní patril priestor zasadacej miestnosti komornej spoločnosti našich skôr narodených spoluobčanov. Svoju schôdzu aktuálne pripraveným programom prispôsobili úcte starším. Žiačky Základnej školy s materskou školou v Trávnici pod vedením p. učiteľky Konkolyovej piesňami hneď v úvode navodili atmosféru vďaky a pridanými slovami básnika Milana Rúfusa nám pripomenuli, že „starká je vľúdna, má boží pokoj v duši. Starká sa o nás s nikým nedelí, pri nej má týždeň sedem nedelí.“ Naozaj, sviatočnú pohodu si vychutnávali prítomní členovia tejto organizácie, ktorá združuje ľudí duchom určite  mladistvých, veselých, bohatých na skúsenosti i dobré rady a pohladenie či láskavú náruč. S takouto srdečnou výbavou, tempo  uponáhľanej doby, ktorú žijeme neoceniteľne zmiernia a malým či veľkým zláskavejú.

20 jún, 2011 - 11:23
Ilustračný obrázok

V tento víkend sa v Trávnici hodovalo. K hodom neodmysliteľne patria prípravy, v ktorých má nezastupiteľné miesto samotné upratovanie. Aj trávnickí dôchodcovia prispeli k tomu, aby bolo v dedine čisto, útulne a tiež, aby verejné priestranstvá bohaté na okrasné rastliny vynikli odburinením a úpravou. Starostlivosť o časť pri oplotení cintorína a samotnom parkovisku pri cintoríne je už samozrejmosťou týchto našich spoluobčanov, ktorých činnosť v miestnej organizácii združujúcej dôchodcov v tejto podobe prináša radosť nám všetkým. Sú "veselou kopou", ktorá nás príjemne prekvapuje.

3 marec, 2011 - 18:56
Členovia Jednoty dôchodcov v Trávnici 3. marca 2011 sa stretli na výročnej člens

Veselo i vážne sa trávnickí dôchodcovia poohliadli tak za minulým ako aj do blízkej budúcnosti tohto roka. Na výročnej členskej schôdzi si zaspomínali na spoločne prežité chvíle za hranicami všedných dní na výletoch, rekreačných pobytoch ako aj na činnosti, vďaka ktorým sa Trávnica stala krajšou, upravenejšou a kvitnúcou.