-A A +A
panorama

Jednota dôchodcov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Logo JDSMiestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Trávnici vznikla dňa 14.2.2005. Kolektív dôchodcov sa usiluje o vytvorenie dobrých medziľudských vzťahov, vzájomnú pomoc, rešpektovanie záujmov jednotlivcov aj kolektívu. Výbor JDS organizuje pravidelné podujatia napr: oslavu MDŽ, slávnostné stretnutia ku Dňu matiek a Mesiacu starších, kladenie vencov k pamätníku pri výročí oslobodenia obce, výstavy tvorivých aktivít dôchodcov – fotografií, pamätníkov, albumov, kroník, výšiviek, obrázkov, dobových krojov, prútenývh košíkov. Tiež pomáhajú pri jarných a jesenných upratovacích a skrášľovacích prácach v obci. V nepodslednom rade pre našich dôchodcov organizujú poznávacie a kultúrne zájazdy. Spomenieme napr. návštevu Arboréta v Mlyňanoch, divadla v Nitre,  výlet do Gabčíkova, Bratislavy, do Banskej Štiavnice, Poľska, kaštiela vo Svätom Antone, kúpeľov  v Starej Ľubovni kúpeloch, navštívili Bojnický zámok,rekreáciu vo Vysokých Tatrách. Tradície udržiavajú posedeniami pri hudbe, stromčeku a koledách, pečením perníkov k Vianociam, výstavami dopestovaných plodov zo svojich záhrad

Predsedníčkou JDS je Mgr. Božena Návojská.

 

Aktuality Jednoty dôchodcov

9 júl, 2012 - 09:19
Ilustračný obrázok

    7. júla 2012 sa pod záštitou starostu obce Jatov – Jozefa Dubovského a obecného zastupiteľstva konala prehliadka súborov  „Spevy domova“, na ktorej sa zúčastnili aj naši skôr narodení Trávničania. Za horizontom nášho domova, nám milej Trávnice sú horizonty iných domovov iných dedín, iných ľudí...  Všetkých v Jatove spájala krásna nielen ľudová pieseň, láska k domovu, chuť radovať sa zo života i chuť vyspievať ju.   Opakované nácviky piesní vo finálnej podobe umocnila nielen harmonika p. Mária Ličku, ale aj naše pestré trávnické kroje. Atmosféru tohto milého pudujatia počuť síce nebudeme, ale priloženou prílohou si ju prostredníctvom fotografií môžeme priblížiť... Dôchodcom našim ĎAKUJEME!

21 február, 2012 - 16:23
Ilustračný obrázok

     Zišli sa na aj pracovnom, aj tradíciu fašiangov pripomínajúcom, stretnutí. Výročnou členskou schôdzou zhodnotili uplynulý rok vo financiách, zážitkoch i práci a so šarmom predstavili smelé plány na dni toho súčasného. Fánkami, šiškami a inými dobrotami typickými pre fašiangové obdobie si pri peknej piesni zaspomínali na časy v ich životoch a v ich mysliach spojených s mladosťou i jej veselosťou. Dnes sa nám to ešte hoduje a spieva, zajtra neúprosný kalendár popolcovou stredou „pochová bujarú basu“ a do našich životov vstúpi čas pôstu...

6 december, 2011 - 15:53
Ilustračný obrázok

V atmosfére očakávania milej návštevy sa stretli členovia Jednoty dôchodcov miestnej organizácie        v Trávnici. S batôžkom dobrej nálady a rôznych dobrôt sa tešili na návštevu Mikuláška, ktorý má v tomto čase veľa-veľa povinností, no všetko si vo svojom diári zapísal a v organizéri naplánoval tak, že nezabudol ani na chasu trávnických dôchodcov, ani na kolektív zamestnancov Obce Trávnica a ani na p. starostu. Po stáročia vyzbrojený dobrotou a štedrosťou prišiel Mikuláš aj do tejto našej malej dedinky a milým slovom, balíčkom potešil generácie Trávničanov.   Prvá rozžiarená sviečka na adventnom venci je neklamným dôkazom toho, že Mikuláško, Lucia postupne vdychujú do našich životov čaro približujúcich sa najkrajších sviatkov v roku, čaro Vianoc. Nech je tento čas  vo Vaších rodinách pokojný, šťastný a veselý.