-A A +A
panorama

Aktuality Jednoty dôchodcov

9 júl, 2012 - 09:19
Ilustračný obrázok

    7. júla 2012 sa pod záštitou starostu obce Jatov – Jozefa Dubovského a obecného zastupiteľstva konala prehliadka súborov  „Spevy domova“, na ktorej sa zúčastnili aj naši skôr narodení Trávničania. Za horizontom nášho domova, nám milej Trávnice sú horizonty iných domovov iných dedín, iných ľudí...  Všetkých v Jatove spájala krásna nielen ľudová pieseň, láska k domovu, chuť radovať sa zo života i chuť vyspievať ju.   Opakované nácviky piesní vo finálnej podobe umocnila nielen harmonika p. Mária Ličku, ale aj naše pestré trávnické kroje. Atmosféru tohto milého pudujatia počuť síce nebudeme, ale priloženou prílohou si ju prostredníctvom fotografií môžeme priblížiť... Dôchodcom našim ĎAKUJEME!

21 február, 2012 - 16:23
Ilustračný obrázok

     Zišli sa na aj pracovnom, aj tradíciu fašiangov pripomínajúcom, stretnutí. Výročnou členskou schôdzou zhodnotili uplynulý rok vo financiách, zážitkoch i práci a so šarmom predstavili smelé plány na dni toho súčasného. Fánkami, šiškami a inými dobrotami typickými pre fašiangové obdobie si pri peknej piesni zaspomínali na časy v ich životoch a v ich mysliach spojených s mladosťou i jej veselosťou. Dnes sa nám to ešte hoduje a spieva, zajtra neúprosný kalendár popolcovou stredou „pochová bujarú basu“ a do našich životov vstúpi čas pôstu...

6 december, 2011 - 15:53
Ilustračný obrázok

V atmosfére očakávania milej návštevy sa stretli členovia Jednoty dôchodcov miestnej organizácie        v Trávnici. S batôžkom dobrej nálady a rôznych dobrôt sa tešili na návštevu Mikuláška, ktorý má v tomto čase veľa-veľa povinností, no všetko si vo svojom diári zapísal a v organizéri naplánoval tak, že nezabudol ani na chasu trávnických dôchodcov, ani na kolektív zamestnancov Obce Trávnica a ani na p. starostu. Po stáročia vyzbrojený dobrotou a štedrosťou prišiel Mikuláš aj do tejto našej malej dedinky a milým slovom, balíčkom potešil generácie Trávničanov.   Prvá rozžiarená sviečka na adventnom venci je neklamným dôkazom toho, že Mikuláško, Lucia postupne vdychujú do našich životov čaro približujúcich sa najkrajších sviatkov v roku, čaro Vianoc. Nech je tento čas  vo Vaších rodinách pokojný, šťastný a veselý.

25 október, 2011 - 13:44
Ilustračný obrázok

Dnes, 25. októbra 2011, popoludní patril priestor zasadacej miestnosti komornej spoločnosti našich skôr narodených spoluobčanov. Svoju schôdzu aktuálne pripraveným programom prispôsobili úcte starším. Žiačky Základnej školy s materskou školou v Trávnici pod vedením p. učiteľky Konkolyovej piesňami hneď v úvode navodili atmosféru vďaky a pridanými slovami básnika Milana Rúfusa nám pripomenuli, že „starká je vľúdna, má boží pokoj v duši. Starká sa o nás s nikým nedelí, pri nej má týždeň sedem nedelí.“ Naozaj, sviatočnú pohodu si vychutnávali prítomní členovia tejto organizácie, ktorá združuje ľudí duchom určite  mladistvých, veselých, bohatých na skúsenosti i dobré rady a pohladenie či láskavú náruč. S takouto srdečnou výbavou, tempo  uponáhľanej doby, ktorú žijeme neoceniteľne zmiernia a malým či veľkým zláskavejú.

20 jún, 2011 - 11:23
Ilustračný obrázok

V tento víkend sa v Trávnici hodovalo. K hodom neodmysliteľne patria prípravy, v ktorých má nezastupiteľné miesto samotné upratovanie. Aj trávnickí dôchodcovia prispeli k tomu, aby bolo v dedine čisto, útulne a tiež, aby verejné priestranstvá bohaté na okrasné rastliny vynikli odburinením a úpravou. Starostlivosť o časť pri oplotení cintorína a samotnom parkovisku pri cintoríne je už samozrejmosťou týchto našich spoluobčanov, ktorých činnosť v miestnej organizácii združujúcej dôchodcov v tejto podobe prináša radosť nám všetkým. Sú "veselou kopou", ktorá nás príjemne prekvapuje.

3 marec, 2011 - 18:56
Členovia Jednoty dôchodcov v Trávnici 3. marca 2011 sa stretli na výročnej člens

Veselo i vážne sa trávnickí dôchodcovia poohliadli tak za minulým ako aj do blízkej budúcnosti tohto roka. Na výročnej členskej schôdzi si zaspomínali na spoločne prežité chvíle za hranicami všedných dní na výletoch, rekreačných pobytoch ako aj na činnosti, vďaka ktorým sa Trávnica stala krajšou, upravenejšou a kvitnúcou.

19 november, 2010 - 13:53
Ilustračný obrázok

Dňa 23. októbra 2010 sa uskutočnilo stretnutie 60 a 70 ročných jubilantov obce Trávnica, ktorých v obradnej sieni prijal starosta obce Ing. Emil Ivan.