-A A +A
panorama

Aktuality Dobrovoľného hasičského zboru Trávnica

27 jún, 2012 - 13:31
Ilustračný obrázok

V prvú letnú sobotu 23.júna 2012 sa v Trávnici stretli hasiči z celého okresu. Práve tu sa súťažilo v rámci II. obvodného  kola previerky pripravenosti požiarnych družstiev, s pripomenutím si 130. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Trávnici.

Svojou návštevou nás poctili predstavitelia kraja a okresu:

  • pplk. Ing. Pavol Nereča, riaditeľ KR HaZZ Nitra
  • pplk. JUDr. František Jankovský, riaditeľ OR HaZZ Nové Zámky
  • Ing. Miloslav Čeleš, predseda OV DPO Nové Zámky
  • Ladislav Búcsi, riaditeľ OV DPO Nové Zámky
  • Angelika Javorková, veliteľka OV DPO Nové Zámky

Súťažiť prišli Dobrovoľné hasičské zbory z týchto obcí: Nitrianský Hrádok, Rastislavice, Čechy, Jasová, Šurany, Semerovo, Jatov, Palárikovo, Trávnica.

12 jún, 2012 - 17:43
Ilustračný obrázok

Obec Trávnica a Dobrovoľný hasičský zbor Vás 23. júna 2012 srdečne pozývajú

na súťaž v požiarnom športe spojenú s pripomenutím si 130. výročia

založenia Dobrovoľného hašičského zboru v Trávnici.

Toto podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj, Obec Trávnica, Agro

Žitava, TOP-PLAST.  Partnerom ĎAKUJEME!