-A A +A
panorama

Miestny spolok Slovenského červeného kríža

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Logo SČKZískavanie bezplatných darcov krvi je najdôležitejšou aktivitou Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Trávnici. Odbery organizujú trikrát ročne. Miestny spolok SČK eviduje 10 držiteľov zlatej Janského plakety, striebornú má 40 a bronzovú 60 darcov krvi. Miestny spolok SČK každoročne finančne podporuje obec z rozpočtu. Slovenský Červený kríž má v Trávnici 80-ročnú tradíciu, v Pamätnej knihe obce je zaznamenaný jeho vznik v roku 1926. SČK v Trávnici sa venuje aj opatrovateľským aktivitám, zbierkovej činnosti pre postihnutých po živelných katastrofách, pomáhajú odkázaným občanom. Podporujú prípravu mladých zdravotníkov v Základnej škole Trávnica.

Predsedníčkou miestneho spolku Slovenského červeného kríža je Mgr. Martina Haluzová.

Aktuality miestneho spolku Slovenského červeného kríža

2 november, 2012 - 09:37
Ilustračný obrázok

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Trávnici v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR pozýva všetkých, ktorí chcú pomôcť, aby prišli

19.11. 2012 do KD v Trávnici,

kde sa uskutoční odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby. Radi uvítame všetkých dobrovoľných darcov, no tešíme sa najmä na prvodarcov, ktorí by darovaním krvi rozšírili "rodinu" trávnických dobrovoľníkov.

2 júl, 2012 - 11:50
Ilustračný obrázok

      Sála KD domu dnes patrila tým, ktorí pomáhajú zmierniť nedostatok krvi na hematologicko transfúsnej stanici v NZ. Mobilnou jednotkou NTS bola krv odobratá  35 Trávničanom a 5 Podhájčanon. Tým, ktorí túto možnosť využili vyslovujeme úprimné poďakovanie, našim členkám miestneho spolku SČK vďačíme za chutné občerstvenie a  navzájom všetkým želáme pevné zdravie,  pohodové leto bohaté na spoločnosť priateľov, oddych i zábavu.

28 jún, 2012 - 07:49
Ilustračný obrázok

     Miestny spolok SČK v Trávnici oznamuje, všetkým bezpríspevkových darcom krvi, že v pondelok 2. júla  2012 národná transfúzna služba uskutoční v Kultúrnom dome  od 8. hodiny dobrovoľný odber krvi.  Prázdniny a dovolenky sú obdobím, kedy radi relaxujeme, no je to tiež obdobie zvýšených úrazov či nehôd.

Vzhľadom k tomu, že hematologicko - transfúzna stanica v Nových Zámkoch má nedostatok krvi obraciame sa na všetkých dobrovoľných darcov s prosbou o darovanie krvi, radi Vás v Trávnici uvítame!