-A A +A
panorama

Miestny spolok Slovenského červeného kríža

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Logo SČKZískavanie bezplatných darcov krvi je najdôležitejšou aktivitou Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Trávnici. Odbery organizujú trikrát ročne. Miestny spolok SČK eviduje 10 držiteľov zlatej Janského plakety, striebornú má 40 a bronzovú 60 darcov krvi. Miestny spolok SČK každoročne finančne podporuje obec z rozpočtu. Slovenský Červený kríž má v Trávnici 80-ročnú tradíciu, v Pamätnej knihe obce je zaznamenaný jeho vznik v roku 1926. SČK v Trávnici sa venuje aj opatrovateľským aktivitám, zbierkovej činnosti pre postihnutých po živelných katastrofách, pomáhajú odkázaným občanom. Podporujú prípravu mladých zdravotníkov v Základnej škole Trávnica.

Predsedníčkou miestneho spolku Slovenského červeného kríža je Mgr. Martina Haluzová.

Aktuality miestneho spolku Slovenského červeného kríža

18 marec, 2013 - 15:36
Ilustračný obrázok

      Druhá marcová sobota patrila oceňovaniu bezpríspevkových darcov krvi. Spoločné stretnutie členov spojené s voľbami na ďalšie funkčné obdobie vystriedalo ocenenie tých darcov krvi, ktorí za bezpríspevkové darovanie získali bronzovú, striebornú či zlatú Jánskeho plaketu. Tento rok však vstúpi do histórie MS SČK v Trávnici vzácnym prvenstvom - získaním najvyššieho ocenenia "Kňazovického plakety". Toto prvenstvo v Trávnici patrí p. Stanislavovi Machatovi.

Nie je dôležité, to čo urobíme raz a náhodou, ale to, čo robíme stále a vedome.

Aj v tento pondelok 18.03. 2013 sa v KD v Trávnici uskutočnil dobrovoľný odber krvi, ktorého sa zúčastnilo 27 bezpríspevkových darcov z Trávnice a 3 z Podhájskej.

Všetkým dobrovoľníkom, darcom krvi, úprimne ďakujeme,  želáme pevné zdravie a dúfame        v opätovné spoločné stretnutie!

 

11 marec, 2013 - 11:03
Ilustračný obrázok

Miestny spolok SČK v Trávnici pozýva 18. marca 2013 všetkých bezpríspevkových darcov krvi do Kultúrneho domu v Trávnici, kde sa od 8:00 h prostredníctvom mobilnej jednotky NTS Nové Zámky  uskutoční dobrovoľný odber krvi. Kto môžete - pomôžte, pacienti a ich lekári pri svojich výkonoch čelia nedostatku tejto životodárnej tekutiny, preto komu to dovolí zdravotný stav i vek príďte, radi Vás uvítame.

19 november, 2012 - 16:48
Ilustračný obrázok

     Dnes v KD v Trávnici prostredníctvom mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby dobrovoľne darovalo krv 23 Trávničanov a 4 Podhájčania. Členky Miestneho spolku SČK v Trávnici pre všetkých pripravili skromné pohostenie, a tak v atmosfére rodinnej pohody sa naozaj dosiahlo spojenia príjemného s užitočným. Všetkým úpimne ĎAKUJEME!