-A A +A
panorama

Aktuality miestneho spolku Slovenského červeného kríža

1 júl, 2011 - 11:21
Ilustračný obrázok

Miestny spolok SČK v spolupráci s Národnou transfúznou službou, pracovisko Nové Zámky,  pozýva všetkých bezpríspevkových darcov krvi do kultúrneho domu v Trávnici, kde sa v pondelok 11. júla 2011 od 8:00 h uskutoční prostredníctvom mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby dobrovoľný odber krvi.   V letnom období je akútny nedostatok krvi, ľudia dovolenkujú, sú prázdniny a výjazdy mobilných jednotiek NTS to majú sťažené.  Preto sa obraciame s naliehavou výzvou na všetkých, ktorým to umožňuje zdravotný stav, aby pomohli a využili možnosť krv darovať. Viac krvi, viac životapríďte a pomôžte: ak máte viac ako 18 rokov, viac ako 50 kg, ste aspoň 3 týždne po doužívaní antibiotík, 48 hodín po očkovaní a nemáte v čase odberu prejavy alergie a nie ste na ňu liečení.

  • Pri odbere vyplníte dotazník, lekár Vám poradí v prípade, ak si nie ste istý, či môžete darovať krv, odoberie sa Vám vzorka na rýchle vyšetrenie a pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml krvi do sterilných odberových vakov.
  • Pred odberom večer a ráno piť čo najviac tekutín, večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie, pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu a nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca a na možnosť vziať krv darovať aj známych či kamarátov...
14 marec, 2011 - 17:11
V KD v Trávnici sme privítali mobilnú jednotku Národnej transfúznej služby, prac

                Sála kultúrneho domu 14. marca 2011 ožila už v ranných hodinách. Mobilná jednotka Národnej transfúznej služby, pracovisko Nové Zámky, v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža v Trávnici v tomto roku  po prvýkrát zorganizovali dobrovoľný odber krvi. Očakávaní darcovia z Trávnice a neďalekej Podhájskej postupne prichádzali, aby darovali krv tým, ktorí to budú potrebovať. Zaujímavé je, že medzi darcami možno nájsť mladých i tých skôr narodených, rovnako ako manželov,  matku a syna či otca so synom.

14 marec, 2011 - 16:14
Ilustračný obrázok

12. marca 2011 sa v kultúrnom dome stretli bezpríspevkoví darcovia krvi a členovia Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Trávnici  na svojom výročnom zhromaždení.  Kaleidoskop informácií o činnosti spolku, nakladaní s finančnými prostriedkami  bol spestrený  ocenením Jánskeho plaketami  našich spoluobčanov, dobrovoľných darcov krvi.  Za uplynulý rok  sa v sále kultúrneho domu prostredníctvom mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby, pracoviska Nové Zámky, uskutočnili tri odbery krvi pre dobrovoľných darcov z Trávnice a susednej Podhájskej. Z dostupných záznamov spomínaného pracoviska v Nových Zámkoch vieme, že v termíne od 01.01. 2010 do 31.12. 2010 sa v Trávnici uskutočnilo 129 odberov. Naozaj možno konštatovať, že Trávničania sa nezabudli vrátiť. Boli takí, ktorí  to urobili  viac ako štyridsať, tridsať či desaťkrát. Tieto násobky nie sú uvádzané náhodne.  Matematicky ide o číslo. Skutkom opakovaného humánneho  návratu k ihle spájajúcej darcu, na jednej strane, s vakom zachytávajúcim bezplatne darovanú krv, na druhej strane,  ide o vzdanie úcty a vďaky dobrovoľným darcom ocenením Zlatou a Bronzovou Jánskeho plaketou.  

21 február, 2011 - 18:05
Výročné zhromaždenie členov MS SČK v Trávnici

V sobotu 12. marca 2011 sa od 15,00 hodiny v Kultúrnom dome v Trávnici uskutoční Výročné zhromaždenie členov miestneho spolku, na ktorom budú odovzdávané oceňovania Jánskeho plaketami trávnickým dobrovoľným darcom krvi, a to dve zlaté Jánskeho plakety a sedem bronzových Jánskeho plakiet.

Výbor Miestneho spolku SČK v Trávnici sa teší na účasť oceňovaných, svojich členov a všetkých občanov.

 

30 január, 2011 - 18:45
Dobrovoľný odber krvi v pondelok 14. marca 2011

Výzva Národnej transfúznej služby dobrovoľným darcom krvi v obci Trávnica a v obci Podhájska darovať krv v KD v Trávnici.

... to nakoniec my ľudia sme jeden druhému útočiskom...

Mobilná jednotka Národnej transfúznej služby z Nových Zámkov, detašovaného pracoviska NTS SR Nitra vykoná v Trávnici, v sále nášho KD, odber krvi od 08:00 hodiny v pondelok   14. marca 2011. Radi uvítame všetkých, ktorým to zdravotný stav umožní a tešíme sa aj na prvodarcov.

Dovoľujeme si pripomenúť, že darovať krv môže každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, /pri opakovanom darovaní do 65 rokov/, ktorý má viac ako 50 kg.  Ak môžete - pomôžte, za všetkých, ktorým je krv potrebná, naozaj úprimne, ĎAKUJEME.

30 október, 2010 - 12:40
Darovanie krvi 15.11.2010

...to nakoniec my ľudia sme jeden druhému útočiskom...


Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Trávnici v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nové Zámky sa obracajú s výzvou na všetkých dobrovoľných darcov krvi, aby sa dňa 15.11. 2010 od 8:00 hod dostavili k odberu krvi do Kultúrneho domu v Trávnici

15 máj, 2010 - 18:19
Darovanie krvi 15.5.2010

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Trávnici v spolupráci s Národnou transfúznou službou zogranizoval dňa 15.5.2010 dobrovoľný odber krvi.

Za prejav ľudskosti a solidarity s tými, ktorí krv potrebujú, všetkým Vám, váženým bezpríspevkovým darcom,
ĎAKUJEME.