-A A +A
panorama

Aktuality miestneho spolku Slovenského červeného kríža

2 júl, 2012 - 11:50
Ilustračný obrázok

      Sála KD domu dnes patrila tým, ktorí pomáhajú zmierniť nedostatok krvi na hematologicko transfúsnej stanici v NZ. Mobilnou jednotkou NTS bola krv odobratá  35 Trávničanom a 5 Podhájčanon. Tým, ktorí túto možnosť využili vyslovujeme úprimné poďakovanie, našim členkám miestneho spolku SČK vďačíme za chutné občerstvenie a  navzájom všetkým želáme pevné zdravie,  pohodové leto bohaté na spoločnosť priateľov, oddych i zábavu.

28 jún, 2012 - 07:49
Ilustračný obrázok

     Miestny spolok SČK v Trávnici oznamuje, všetkým bezpríspevkových darcom krvi, že v pondelok 2. júla  2012 národná transfúzna služba uskutoční v Kultúrnom dome  od 8. hodiny dobrovoľný odber krvi.  Prázdniny a dovolenky sú obdobím, kedy radi relaxujeme, no je to tiež obdobie zvýšených úrazov či nehôd.

Vzhľadom k tomu, že hematologicko - transfúzna stanica v Nových Zámkoch má nedostatok krvi obraciame sa na všetkých dobrovoľných darcov s prosbou o darovanie krvi, radi Vás v Trávnici uvítame!

 

22 marec, 2012 - 09:31
Ilustračný obrázok

V tento krásny jarný deň ich bolo dovedna 41.

Trávničanov 34 a zo susednej Podhájskej 8 dobrovoľných darcov krvi zamestnalo šikovné ruky personálu mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby z Nových Zámkov. Všetkým za ich humánny čin ĎAKUJEME, rovnako ako aj členkám Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Trávnici, ktoré tradične pre všetkých pripravili chutné občerstvenie.

5 marec, 2012 - 16:44
Ilustračný obrázok

Na stretnutí zvolanom pri príležitosti výročného zhromaždenia členov Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Trávnici boli oceňovaní dobrovoľní darcovia krvi. Títo Trávničania opakovane pomáhajú humánnou činnosťou tým, ktorí to potrebujú rovnako ako i tým, ktorí v praxi sú schopní pomôcť v závislosti od dostatku tejto  životu potrebnej tekutiny. Kým členovia bilancovali uplynulý rok a kuli plány na dni tohto, hosťom, darcom a vlastne všetkým prítomným na zhromaždení milú spoločnosť zaujímavým programov robili i žiaci Základnej školy s materskou školou Trávnica.

23 február, 2012 - 16:58

 Slovenský Červený kríž, Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Trávnici srdečne pozýva svojich členov a občanov na Výročné zhromaždenie členov MS SČK v Trávnici, ktoré bude spojené s oceňovaním dobrovoľných darcov krvi.

25 december, 2011 - 14:55
Ilustračný obrázok

 

Miestny spevácky zbor Škovránok  pozýva všetkých na Vianočkoncert, ktorý sa uskutoční dňa 25.12. o 15.00 vo Farskom kostole v Trávnici

         

 

14 november, 2011 - 12:56
Ilustračný obrázok

Pondelok 14. novembra 2011 si 36 Trávničanov, 4 Podhájčania a 1 spolubčan z Mane vyhradili čas pre dobrovoľné darovanie krvi. Prostredníctvom mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby, pracoviska Nové Zámky a týchto dobrovoľných darcov krvi sa v pohodovej atmosfére hostiteliek - členiek Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Trávnici všetci zišli preto, aby v rámci možností pomohli tým, ktorí to budú potrebovať. Keďže platí, že najviac dávajú tí, čo dávajú zo seba, chceme sa aj touto cestou poďakovať dobrovoľným darcom krvi za ich humánny čin, pracovníkom mobilnej jednoty NTS Nové Zámky za ich profesionslitu a rovnako aj Miestnemu spolku SČK v Trávnici za rodinnú atmosféru, chutné občerstvenie a celkovú prípravu tradičného odberu krvi v priestoroch Kultúrneho domu v Trávnici. Vďaka.

18 október, 2011 - 15:09
Ilustračný obrázok

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Trávnici a Národná transfúzna služba, pracovisko Nové Zámky sa obracajú na dobrovoľných darcov s výzvou

darovať krv 14. novembra 2011 od 08:00 h v Kultúrnom dome v Trávnici.

N i k t o     z  nás    n e v i e, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať...               

Radi budeme každému, kto príde, no zvlášť poteší účasť prvodarcov, ktorí doplnia ďalší krúžok  v ľudskosťou vzácnej,  zdravím či životom cennej a v našej Trávnici pevnej reťazi dobrovoľných darcov krvi...

11 júl, 2011 - 13:59
Ilustračný obrázok

Dnes sála kultúrneho domu ožila spoločnosťou trávnických, podhájskych dobrovoľníkov a profesionálov - pracovníkov Národnej transfúznej služby, ktorí sa tu zišli preto, aby prostredníctvom mobilnej jednotky zabezpečili dobrovoľný odber krvi. Tohoto odberu sa zúčastnilo 32 dobrovoľných darcov z Trávnice a 5 zo susednej Podhájskej. Keďže lekári sú denne konfrontovaní s potrebou krvi pre pacientov, avšak obzvlášť v letnom, prázdninami a dovolenkami typickom období, nedá sa nevysloviť úprimné ďakujem všetkým, ktorí krv darovali. Trávnický Miestny spolok SČK vždy pridá ruku k dielu.

1 júl, 2011 - 10:21
Ilustračný obrázok

Miestny spolok SČK v spolupráci s Národnou transfúznou službou, pracovisko Nové Zámky,  pozýva všetkých bezpríspevkových darcov krvi do kultúrneho domu v Trávnici, kde sa v pondelok 11. júla 2011 od 8:00 h uskutoční prostredníctvom mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby dobrovoľný odber krvi.   V letnom období je akútny nedostatok krvi, ľudia dovolenkujú, sú prázdniny a výjazdy mobilných jednotiek NTS to majú sťažené.  Preto sa obraciame s naliehavou výzvou na všetkých, ktorým to umožňuje zdravotný stav, aby pomohli a využili možnosť krv darovať. Viac krvi, viac životapríďte a pomôžte: ak máte viac ako 18 rokov, viac ako 50 kg, ste aspoň 3 týždne po doužívaní antibiotík, 48 hodín po očkovaní a nemáte v čase odberu prejavy alergie a nie ste na ňu liečení.

  • Pri odbere vyplníte dotazník, lekár Vám poradí v prípade, ak si nie ste istý, či môžete darovať krv, odoberie sa Vám vzorka na rýchle vyšetrenie a pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml krvi do sterilných odberových vakov.
  • Pred odberom večer a ráno piť čo najviac tekutín, večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie, pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu a nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca a na možnosť vziať krv darovať aj známych či kamarátov...