-A A +A
panorama

Aktuality miestneho spolku Slovenského červeného kríža

17 február, 2015 - 17:38
Ilustračný obrázok

MS SČK v Trávnici a NTS Nové Zámky pozývajú dobrovoľných darcov krvi do Kultúrneho domu v Trávnici, kde sa prostredníctvom mobilnej jednotky NTS uskutoční dobrovoľný odber krvi. Je vzácna a potrebná. Ak už máte 18 rokov a zdravie Vám to dovolí príďte a pomôžte, rovnako radi uvítame prvodarcov, ako i tých, ktorí sa nezabudnú vrátiť a opakovane, vedome pomáhať.

23 október, 2014 - 10:35
Ilustračný obrázok

Miestny spolok SČK a NTS Nové Zámky pozývajú dobrovoľných darcov krvi do KD v Trávnici

10. novembra 2014 od 08:00 h do 10:00 h.

Darovaním krvi umožníte odborníkom pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

3 marec, 2014 - 11:58
Ilustračný obrázok

Opäť sa obraciame na Vás, vážení spoluobčania, s naliehavou výzvou darovať dobrovoľne krv. Sú takí, ktorí ju potrebujú, lebo by vedeli rýchlo a účinne pomôcť a sú takí, ktorí sú na túto naozaj rýchlu pomoc odkázaní a veríme, že sú i tí, ktorí pomôžu a prídu krv darovať...

Kto má 18 rokov a môže, zdravie mu to dovlí, radi ho privítame v KD v Trávnici v pondelok 3. marca 2014 od 8:00 h, kde profesionáli NTS z Nových Zámkov budú mať pripravené všetko potrebné na to, aby potrebná pomoc našla konečných adresátov.

...všetkým vďaka za Vašu pomoc!

21 február, 2014 - 11:47
Ilustračný obrázok

Miestny spolok SČK v Trávnici Vás srdečne pozýva na

Výročné Zhromaždenie členov
spojené s oceňovaním darcov krvi


22. februára 2014 o 14.00 hod.
V KD TRÁVNICA


Tešíme sa na stretnutie s Vami !
Výbor MS SČK Trávnica

15 júl, 2013 - 10:08
Ilustračný obrázok

...sa práve dnes stretli v kultúrnom dome preto, aby sa uskutočnil dobrovoľný odber krvi.  Dvadsaťdva Trávničanov a päť Podhájčanov darovalo tak potrebnú a tak veľmi vzácnu krv. S hrdosťou možno konštatovať, že v priebehu tohto odberu bola odovzdaná Kňazovického plaketa, Trávničanovi,p. Stanislavovi Machatovi. Stonásobné darcovstvo - stonásobná pomoc  oceňovaná týmto prestížnym a najvyšším ocenením.  Takéto konanie v živote človeka, to nie je náhoda, to je poslanie.

P. Machatovi a všetkým dobrovoľným darcom krvi úprimne ĎAKUJEME a  želáme PEVNÉ ZDRAVIE.

15 júl, 2013 - 08:55
Ilustračný obrázok

Prostredníctvom mobilnej jednotky NTS sa v pondelok 15. júla 2013 od 8:00 h uskutoční odber krvi.

Vzhľadom na akútny nedostatok krvi obraciame sa s prosbou na všetkých dobrovoľných darcov krvi, aby využili prítomnosť odborného personálu a prišli do kultúrneho domu krv darovať.

Vítaní sú všetci, no budeme veľmi radi, ak aj prvodarcovia rozšíria spoločenstvo darcov - dobrovoľníkov v Trávnici.

18 marec, 2013 - 14:36
Ilustračný obrázok

      Druhá marcová sobota patrila oceňovaniu bezpríspevkových darcov krvi. Spoločné stretnutie členov spojené s voľbami na ďalšie funkčné obdobie vystriedalo ocenenie tých darcov krvi, ktorí za bezpríspevkové darovanie získali bronzovú, striebornú či zlatú Jánskeho plaketu. Tento rok však vstúpi do histórie MS SČK v Trávnici vzácnym prvenstvom - získaním najvyššieho ocenenia "Kňazovického plakety". Toto prvenstvo v Trávnici patrí p. Stanislavovi Machatovi.

Nie je dôležité, to čo urobíme raz a náhodou, ale to, čo robíme stále a vedome.

Aj v tento pondelok 18.03. 2013 sa v KD v Trávnici uskutočnil dobrovoľný odber krvi, ktorého sa zúčastnilo 27 bezpríspevkových darcov z Trávnice a 3 z Podhájskej.

Všetkým dobrovoľníkom, darcom krvi, úprimne ďakujeme,  želáme pevné zdravie a dúfame        v opätovné spoločné stretnutie!

 

11 marec, 2013 - 10:03
Ilustračný obrázok

Miestny spolok SČK v Trávnici pozýva 18. marca 2013 všetkých bezpríspevkových darcov krvi do Kultúrneho domu v Trávnici, kde sa od 8:00 h prostredníctvom mobilnej jednotky NTS Nové Zámky  uskutoční dobrovoľný odber krvi. Kto môžete - pomôžte, pacienti a ich lekári pri svojich výkonoch čelia nedostatku tejto životodárnej tekutiny, preto komu to dovolí zdravotný stav i vek príďte, radi Vás uvítame.

19 november, 2012 - 15:48
Ilustračný obrázok

     Dnes v KD v Trávnici prostredníctvom mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby dobrovoľne darovalo krv 23 Trávničanov a 4 Podhájčania. Členky Miestneho spolku SČK v Trávnici pre všetkých pripravili skromné pohostenie, a tak v atmosfére rodinnej pohody sa naozaj dosiahlo spojenia príjemného s užitočným. Všetkým úpimne ĎAKUJEME!

2 november, 2012 - 09:37
Ilustračný obrázok

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Trávnici v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR pozýva všetkých, ktorí chcú pomôcť, aby prišli

19.11. 2012 do KD v Trávnici,

kde sa uskutoční odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby. Radi uvítame všetkých dobrovoľných darcov, no tešíme sa najmä na prvodarcov, ktorí by darovaním krvi rozšírili "rodinu" trávnických dobrovoľníkov.