-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

19 február, 2018 - 16:35
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

     Pohľad späť od 01.01. 2017 do 31.12. 2017 schovaný do riadkov článku v prílohe vo vyčísliteľnej sume predstavuje časť z rozpočtu obce a dotácií vo výške cca 80 000 Eur.   Ten emocionálny, nevyčísliteľný schovaný nebol. Viac však napovie príloha - pozri článok.

14 február, 2018 - 06:48
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Od Troch kráľov do polnoci Popolcovej stredy sa nafidlikala, nejeden ples, svadbu či zabíjačku, pretancuvala, prepila aj prejella...  Už dofidlikala, dočasne je pochovaná, dočasne stíchne a 40 dňový odpočinok ju čaká. Doba táto stíchne, zpôstnie... 

1 február, 2018 - 21:22
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Obecný úrad Trávnica a RZ pri ZŠ s MŠ v Trávnici  vás pozývajú  na

KARNEVAL

10.2.2018o 15:00v KD v Trávnici

 

Čaká na vás výborná zábava, skvelá hudba, tanec, súťaže, odmena pre každú masku 

a niečo dobré pod zub....     

                                 ...príde aj šašo

1 február, 2018 - 11:45
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Pospolitosť občianska! 

Na známosť sa všetkým dáva:

13. februára 2018 o 17:00 h v KD v Trávnici sa
 

BASA POCHOVÁVA

  • hurky,
  • klobásky
     a dobré vínko podáva,
  • harmonika vyhráva,
  • FS Trávničanka spieva!
Príďte a pridajte sa!
11 január, 2018 - 19:22
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Od 15. januára 2018 sú zmenené ordinačné hodiny v ambulanciách MUDr. Miloša Bartka.

Ambulancia v Trávnici bude prevádzkovaná v STREDU a v PIATOK od 7:30 h- 11:00 h.

Podrobný harmonogram práce  v ambulanciách na Podhájskej, Mani,  v Trávnici a návštev pacientov sa nachádza v prílohe oznamu. 

8 január, 2018 - 13:18
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

OKIENKO SNOV EW a Televízia OSEM uvedie program:

ZASPIEVAJME SI ĽUDOVKU - špeciál  TAKTO SI SPIEVAME:

ne 14.01. 2018  premiéra od 13:00 - 14:00 

V programe bude vystupovať aj FS TRÁVNIČANKA z Trávnice

Reprízy: pi 19.01. od 19:00-20:00

             ne 21.01. od 13:00-14:00

             pi 26.01. od 19:00-20:00

viac pozri: https://www.elenn-okienko.sk/

25 december, 2017 - 00:19
Dianie v obci
Ilustračný obrázok
Spevácka skupina Trávničanka bola oslovená na zostavenie programu do vysielania na Vianoce. Nahrávanie sa ukutočnilo 23.11. - viac prezradí príloha fotografií.
 
Trávničanka bude vystupovať na TV8 v nasledovných vysielacích časoch:
 
PREMIÉRA: nedeľa 24.12.2017 v čase 14:00-15:30
 

Repríza: so 06.01. 2018 (14:00-15:30) 

ne 24.12. (22:00-23:30); po 25.12. (12:30-14:00); ut 26.12. (8:30-10:00)
 
 
Bližšie informácie sú na stránke redaktorky  Elenn Waltersteinovej:
  
20 december, 2017 - 09:33
Oznam OcÚ

Program rokovania:

13 december, 2017 - 21:59
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Program rokovania:

1.                  Otvorenie rokovania OZ

2.                  Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky

3.                  Interpelácia poslancov

4.                  Schvaľovanie programu rokovania OZ

5.                  Návrh  rozpočtu obce rok 2018,2019,2020

6.                  Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou rok 2018, 2019, 2020

7.                  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Trávnica č. 1/2018 o podmienkach určovania                                                        a vyberania miestnych daní v katastrálnom území obce Trávnica

8.                  Návrh na úpravu rozpočtu obce a školy

9.            Správy o činnosti organizácií v obci a plán činnosti na rok 2018

9.                  Diskusia

10.              Rôzne 

11.              Schvaľovanie uznesení

13 december, 2017 - 15:58
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Popoludnie tejto nedele sa v Trávnici pred školou uskutočnili Vianočné trhy. Rodiny Trávničanov, skupinky známych či kamarátov debatovali pri horúcom vianočnom punči a čaji. Úžasné vystúpenie našich žiakov Materskej školy zahrievalo pri srdiečku. Aj deťom z trávnickej Základnej školy s materskou školou, ktoré koledovali, spievali, hrali na hudobných nástrojoch  rovnako ako aj trhovníkom a všetkým prítomným mrazivý vietor líčka vymaľoval na červeno, ale neubral na atmosfére blížiacich sa sviatkov vianoc, ani na dobrej nálade. 

Vďaka všetkým, ktorí sa zaslúžili o prípravu a priebeh trhov. Poďakovanie tiež patrí našim deťom a pedagógom, ktorí pripravovali program.  Bavili prítomných občanov počas trvania vianočných trhov a vtlačili čarovnú stopu detstva do našich úsmevov a pohladených duší.