-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Najbližšie podujatia

Momentálne nie sú žiadne uverejnené podujatia.

Vedeli ste, že:

V roku 1866 postihla obec morová epidémia následkom ktorej zomrelo 176 ľudí ?

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

30 december, 2015 - 17:44
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Popoludnie včerajšieho dňa sa v sále kultúrneho domu nieslo v znamení relaxu v spoločnosti tých, ktorí majú radi ping-pong. Tradičný turnaj oslovuje rôzne generácie, prináša so sebou radosť z pohybu a spaľovania kalórií nabratých zo štedrej nádielky najkrajších sviatkov v roku. 

Blahoželáme víťazom:  Prvé miesto si vybojoval Peťo Varga, druhé Miloš Skačan a tretí v poradí sa umiestnil Vlado Homola.

10 december, 2015 - 21:18
Oznam OcÚ
Oznámenia možno doručiť na elektronickú adresu obce Trávnica:
 
obec.travnica@gmail.com
 alebo
starosta @travnica.sk
8 december, 2015 - 16:40
Oznam OcÚ

 

Obecné  zastupiteľstvo v Trávnici  zvoláva starosta obce na deň 11.december 2015

  o 18,00 h  v Kultúrnom dome v Trávnici.

 

 

Program rokovania:

 

 

5 december, 2015 - 19:54
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

...a bolo veselo! Deti, naše potešenie, pozdravili dobrého biskupa Mikuláška vľúdnym slovom, koledami, tancom! Sálou rozvoniaval horúci čaj a punč. Posedieť a pochutiť sme si mohli aj pri perníčkoch, dobrotách sladkých i slaných, ako jedna veľká rodina.  Chceme sa poďakovať Mikuláškovi za jeho návštevu v Trávnici, za darčeky a milé slová. Vďaku vyjadrujeme každému, kto prispel k tomu, aby radostná a sviatočná atmosféra popoludnia s Mikuláškom v trávnickom kultúrnom dome vdýchla na nás čaro prichádzajúcich Vianoc. Nech sú vo Vašich rodinách požehnané, veselé a prežívané s láskou v blízkosti Vám najvzácnejších.

25 november, 2015 - 23:56
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

So sebou do našich domovov prinesie požehnanie, radosť,  dobrú náladu a úsmevy do tvárí. Zahreje naše srdiečka a rozžiari očká, kto príde, darčeku od Mikuláška, sa dočká...

Sprievodným podujatím budú TRÁVNICKÉ VIANOČNÉ TRHY

PRÍĎTE, TEŠÍME SA NA VÁS!

16 november, 2015 - 13:27
Oznam OcÚ

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

9 november, 2015 - 15:59
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Trávnici a mobilná jednotka NTS Nové Zámky  sa obracajú na všetkých dobrovoľných darcov krvi s výzvou darovať krv. V sále Kultúrneho domu v Trávnici

 9. novembra 2015 od 08:00 do 10:00 h

 sa odborný personál teší na všetkých doborovoľných darcov krvi. Radi uvítame každého, komu zdravie dovolí pomôcť tomu, kto je v ohrození či v núdzi. Rodinu dobrovoľných darcov krvi v Trávnici poteší aj posila prvodarcov.  

Príďte a pomôžte!

25 október, 2015 - 19:13
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Toto nedeľné popoludnie patrilo starším Trávničanom a slovám vyjadrujúcim vďaku, úctu a láskavosť. Prítomných pozdravil aj Dr. Štefan Kováč Adamov a Rybnícka saxofónová skupina. Kultúrny program oživili povestným šarmom piesňami a tancom deti z našej Základnej školy s materskou školou Trávnica a folklórna skupina Trávničanka. 

Za výchovu, materinskú reč, prebdené noci a všetko to, čo ste pre nás urobili a ešte urobíte ĎAKUJEME všetkým trávnickým seniorom. Zároveň sa chceme poďakovať aj všetkým, ktorí prispeli k realizácii tohto podujatia.

17 október, 2015 - 12:28
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Milí naši seniori,

ste pre nás všetkých zdrojom skutočných a trvácnych hodnôt, obohatením z nadobudnutých skúsenosí a poznania života. Október je mesiacom, ktorý patrí Vám rovnako, ako naša úcta a vďačnosť. Radi sa s Vami stretneme a srdečne Vás pozývame

v nedeľu 25. októbra 2015 o 15:00 h do kultúrneho domu.

Zahrá a zaspieva: Rybnícka saxofónová skupina a  Folklórna skupina Trávničanka

Potešia: Deti zo základnej školy

Oživte si spolu:

"Zlaté spomienky"

Za všetko sa platí.

Za dobré láskou, za zlé tichom a zabudnutím.

Spomienky sú

dobré i zlé. Vďaka za všetky láskam, životu.   /Jozef Javúrek/

13 október, 2015 - 16:18
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa dnes v kultúrnom dome zišli trávnickí členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Milým slovom, úvahou svedčiacou o zrelosti tohto obdobia života človeka a spoločnými spomienkami sa pri skromnom občerstvení v úzkom kruhu prerozprávali k podvečeru tohto októbrového dňa. V spoločnosti prítomného starostu obce "na drobné" rozmieňali rôzne podoby života človeka i našej obce. Za všetko prežité, vykonané a precítené Vám, milí naši, vďaka!