-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Najbližšie podujatia

Momentálne nie sú žiadne uverejnené podujatia.

Vedeli ste, že:

V roku 1866 postihla obec morová epidémia následkom ktorej zomrelo 176 ľudí ?

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

5 september, 2007 - 00:00
Mozaika
Náš kráľ Gejza I. zakladá benediktínsky kláštor pri Hrone, 1075

V mene svätej a nerozdielnej Trojice, Otca i Syna i Ducha svätého. Ja, Gejza Veľký, predtým vojvoda Uhrov, potom však z Božej milosti kráľ, syn kráľa Bela (prvého), spoznajúc, že majetky tohto sveta sú dočasné, nebeské, ale trvalé, túžiaci z veľkej lásky postaviť kostol k chvále Božej, Panne Márii a svätému Benediktovi, najzbožnejšiemu otcovi a vojvodovi mníchov, tu z Božej priazne zriaďujem kláštor.

11 júl, 2007 - 00:00
Mozaika

Krátky slovník slovenského jazyka vysvetľuje pojem "trávnica" ako ľudová pieseň tematicky súvisiaca s prácou pri kosení lúk, ďalší význam je plachta na nosenie trávy, prípadne druh jahody rastúcej v tráve. Sú tieto definície skutočne jediné a pravé, alebo by sa trávnica dala vysvetliť aj inak?

Slovo stačí napísať ako vlastné meno s veľkým začiatočným písmenom a už sa pojem zo sémantického hľadiska mení. Takto by sa dala "Trávnica" definovať na základe Vlastivedného slovníka miest a obcí Slovenska ako obec rozprestierajúca sa na Pohronskej pahorkatine a územnosprávnym členením patriaca do okresu Nové Zámky. Má 1203 obyvateľov (údaj z roku 2004) a prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1075. Naoko postačujúce informácie. No fakt, že Trávnica je "Trávnicou" iba od roku 1948, poukazuje na to, že obec nedostala svoje pomenovanie preto, lebo sa tam často spievali piesne, trávnice. Vlastivedný slovník taktiež uvádza, že pôvodný názov obce bol Fíš (s malými obmenami mäkkej a tvrdej samohlásky). Na tento pojem však KSSJ vysvetlenie nemá, vyžaduje si teda zo sémantického a etymologického hľadiska hlbší výskum.

27 jún, 2007 - 00:00
Dianie v obci
Uličkársky turnaj 2007

Dňa 24.6.2007 sa v priestoroch areálu Obecného športového klubu Trávnica uskutočnil tradičný uličkársky turnaj.

Na turnaj vo futbale bolo prihlásených šesť tímov:

  • Kakáš
  • Majer
  • Malá Strana
  • Pod Zoborom
  • Prezidentská
  • Top Plast


Bohatý bol samozrejme aj sprievodný program:

1 jún, 2007 - 17:37
Dianie v obci
Deň matiek 2007

Dňa 13.mája 2007 sa v miestnom KD v Trávnici uskutočnila slávnostná akadémia ZŠ s MŠ v Trávnici poriadaná miestnym OCÚ pri príležitosti Dňa matiek.

23 marec, 2007 - 23:19
Mozaika
Miestne a pomiestne názvy obce Trávnica

Zoznam 59-och názvov častí obce a častí chotára vrátene popisu podľa čoho názov vznikol.

21 február, 2007 - 18:00
Dianie v obci

Dňa 27.januára 2007 sa v miestnom KD v Trávnici uskutočnil tradičný fašiangový ples Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ v Trávnici.

23 október, 2006 - 16:55
Dianie v obci
Trávničania proti rakovine

Slovenský paralympijský výbor poriada aj v tomto roku kampaň Na kolesách proti rakovine. Zakladateľom je bývalý paralympionik Radovan Kaufman, ktorý na Paralympijských hrách v roku 2000 v Sydney získal zlatú medailu v dráhovej cyklistike a v roku 2003 podľahol rakovine. Základná škola s materskou školou Trávnica sa do akcie zapojila v piatok 13. októbra popoludní.

19 máj, 2006 - 00:00
Mozaika
Technická pamiatka - studňa s čerpadlom na veterný pohon

Trávnickú veternú studňu - čerpadlo eviduje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako národnú kultúrnu pamiatku. Bola postavená okolo roku 1920.

13 máj, 2005 - 00:00
Mozaika
Kráľ Matej a trávnický cestár - povesť

Tento príbeh nie je vymyslený. Vyrozprávali ho starký Štefan Štrba z Trávnice ešte pred šestdesiatimi rokmi jednému študentovi, ktorý mal dve kraľovské mená. Podľa kráľa od Východu sa volal Melichar a podľa českého kráľa Václav. Tento kráľovský študent si starkého vyprávku hneď zapísal, aby sa na ňu nezabudlo. Čítajte a počúvajte!

17 október, 2004 - 16:10
Dianie v obci
Európsky deň rodičov a škôl 2004

V piatok, dňa 8.októbra 2004 sa v dopoludňajších hodinách rodičia, starí rodičia, vyučujúci a deti z prvého stupňa ZŠ s MŠ v Trávnici stretli na 3. Európskom dni rodičov a škôl. Cieľom bolo podporiť efektívne zapojenie rodičov do vzdelávacieho procesu ich detí, vytvoriť vzťahy medzi školou a rodičmi na kvalitatívne novej úrovni s poukázaním na dôležitosť výchovy k umeniu, k estetickému cíteniu, jednoducho otvoriť školu rodičom v záujme toho najcennejšieho - našich detí.