-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

20 november, 2009 - 11:07
Oznam OcÚ

1.Identifikácia obstarávateľskej organizácie

Názov: Obec Trávnica
Kontaktné miesto: Obecný úrad Trávnica
IČO: 00309320
DIČ: 2021059469

23 júl, 2009 - 00:00
Mozaika

Niektorí tu bývate, niektorí sem chodíte na dovolenky a niektorí to tu vôbec nepoznáte... Pozrite si krátku videoprezentáciu Trávnice a jej pozoruhodností.

 

6 november, 2008 - 22:36
Všeobecné záväzné nariadenie
Všeobecné záväzné nariadenie
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Trávnica.
24 júl, 2008 - 00:00
Mozaika
Baróč - kopec, osada, dedina, kláštor alebo zemianska kúria

Medzi dedinami Trávnica a Podhájska v Novozámockom okrese sa nachádza kopec, ktorý nesie meno Baróč. Malý, nenápadný kopec medzi dedinami, ktorý svojou históriou možno predčil aj dediny vo svojej blízkosti. Pod kopcom preteká Trávnický potok, vytvára meander, a tým aj prirodzenú hranicu. Hrebeňom kopca prechádzali staré cesty smerom k Trávnici, Podhájskej aj na Pozbu.

4 apríl, 2008 - 00:00
Mozaika
Revitalizácia obce

Článok prevzatý z Obecných novín(č. 07/2008 z 12.2. 2008) o projektoch rozvoja obce. Autorom je Prof. Michal ŠARAFÍN.

13 november, 2007 - 18:41
Dianie v obci
Trávnický kotlík 2007

Dňa sa 1.9. 2007 uskutočnil I. ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu Trávnický kotlík.

5 september, 2007 - 00:00
Mozaika
Náš kráľ Gejza I. zakladá benediktínsky kláštor pri Hrone, 1075

V mene svätej a nerozdielnej Trojice, Otca i Syna i Ducha svätého. Ja, Gejza Veľký, predtým vojvoda Uhrov, potom však z Božej milosti kráľ, syn kráľa Bela (prvého), spoznajúc, že majetky tohto sveta sú dočasné, nebeské, ale trvalé, túžiaci z veľkej lásky postaviť kostol k chvále Božej, Panne Márii a svätému Benediktovi, najzbožnejšiemu otcovi a vojvodovi mníchov, tu z Božej priazne zriaďujem kláštor.

11 júl, 2007 - 00:00
Mozaika

Krátky slovník slovenského jazyka vysvetľuje pojem "trávnica" ako ľudová pieseň tematicky súvisiaca s prácou pri kosení lúk, ďalší význam je plachta na nosenie trávy, prípadne druh jahody rastúcej v tráve. Sú tieto definície skutočne jediné a pravé, alebo by sa trávnica dala vysvetliť aj inak?

Slovo stačí napísať ako vlastné meno s veľkým začiatočným písmenom a už sa pojem zo sémantického hľadiska mení. Takto by sa dala "Trávnica" definovať na základe Vlastivedného slovníka miest a obcí Slovenska ako obec rozprestierajúca sa na Pohronskej pahorkatine a územnosprávnym členením patriaca do okresu Nové Zámky. Má 1203 obyvateľov (údaj z roku 2004) a prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1075. Naoko postačujúce informácie. No fakt, že Trávnica je "Trávnicou" iba od roku 1948, poukazuje na to, že obec nedostala svoje pomenovanie preto, lebo sa tam často spievali piesne, trávnice. Vlastivedný slovník taktiež uvádza, že pôvodný názov obce bol Fíš (s malými obmenami mäkkej a tvrdej samohlásky). Na tento pojem však KSSJ vysvetlenie nemá, vyžaduje si teda zo sémantického a etymologického hľadiska hlbší výskum.

27 jún, 2007 - 00:00
Dianie v obci
Uličkársky turnaj 2007

Dňa 24.6.2007 sa v priestoroch areálu Obecného športového klubu Trávnica uskutočnil tradičný uličkársky turnaj.

Na turnaj vo futbale bolo prihlásených šesť tímov:

  • Kakáš
  • Majer
  • Malá Strana
  • Pod Zoborom
  • Prezidentská
  • Top Plast


Bohatý bol samozrejme aj sprievodný program: