-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

30 máj, 2010 - 18:41
Oznam OcÚ
Návrh rekonštrukcie interiéru domu smútku

Architektonická štúdia rekonštrukcie domu smútku od firmy H&H architecture s.r.o, pôdorys, použité materiály a grafické zobrazenie výsledku.

30 máj, 2010 - 00:19
Aktualita zo športu
Do celoslovenského finále postupuje : ZŠ s MŠ Trávnica, hokejbal

Naši žiaci nás úspešne reprezentovali v súťaži Street hockey školská liga 2010 v Topoľčanoch, kde vyhrali krajské kolo a budú nás reprezentovať na celoslovenskom kole v Liptovskom Mikuláši 27. a 28.05.2010.


Blahoželáme a všetci držíme palce!!!!!!!

Info: http://www.hokejbal.sk/skolskaliga/index.php
 

15 máj, 2010 - 18:19
Dianie v obci
Darovanie krvi 15.5.2010

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Trávnici v spolupráci s Národnou transfúznou službou zogranizoval dňa 15.5.2010 dobrovoľný odber krvi.

Za prejav ľudskosti a solidarity s tými, ktorí krv potrebujú, všetkým Vám, váženým bezpríspevkovým darcom,
ĎAKUJEME.
 

1 máj, 2010 - 18:30
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Už tradičná oslava v predvečer 1. mája spojená s veselicou a kulinárskymi dobrotami.

7 február, 2010 - 18:25
Dianie v obci
Fašiangy 2010

V sobotu 6.2.2010 popoludní sa v našej Trávnici fašiangovým sprievodom začali obecné fašiangy a tradičný maškarný ples pre deti

19 december, 2009 - 18:47
Oznam OcÚ
Výstavba obecných nájomných bytov 3x7 b.j. – typ Profis 4

V obci prebieha výstavba troch nových bytových domov. Prinášame Vám informácie o financovaní, výstavbe  a spôsobe podávanie žiadostí o pridelenie nájomných bytov.

18 december, 2009 - 19:41
Všeobecné záväzné nariadenie

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov BD 21 b.j.
 

20 november, 2009 - 11:07
Oznam OcÚ

1.Identifikácia obstarávateľskej organizácie

Názov: Obec Trávnica
Kontaktné miesto: Obecný úrad Trávnica
IČO: 00309320
DIČ: 2021059469

23 júl, 2009 - 00:00
Mozaika

Niektorí tu bývate, niektorí sem chodíte na dovolenky a niektorí to tu vôbec nepoznáte... Pozrite si krátku videoprezentáciu Trávnice a jej pozoruhodností.